Уншиж байна ...
Зураг
Биологийн олон янз байдал ба ойн тогтвортой менежмент

Биологийн олон янз байдал ба ойн тогтвортой менежмент

Зураг
Биологийн олон янз байдал ба ойн тогтвортой менежмент
STREAM төслийн ҮР ДҮН БА СУРГАМЖ
2024 оны 4 сарын 26
2021 оны тавдугаар сараас хэрэгжиж эхэлсэн “Хөдөө аж ахуйн менежмент, экосистемийн тогтвортой байдлыг хангах (STREAM)” төслийн хаалтын хэлэлцүүлэг боллоо.
Зураг
Биологийн олон янз байдал ба ойн тогтвортой менежмент
Загвар ойтой танилц
2024 оны 4 сарын 17
Ой мод нь ургамал, амьтны гэр болж, хүн төрөлхтөнд хүнс, ус, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх боломж бүрдүүлсээр ирсэн.
Зураг
Биологийн олон янз байдал ба ойн тогтвортой менежмент
Та "Байгаль"-ийн талаар мэдсэн үү?
2024 оны 3 сарын 5
"Байгаль" бол Монгол орны биологийн олон янз байдлын цогц мэдээллийг нэг дороос авч болох апп болон вэб сайт юм
Зураг
Биологийн олон янз байдал ба ойн тогтвортой менежмент
Үзэсгэлэнт байгальд суурилж, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлье
2024 оны 2 сарын 6
Эко аялал жуулчлал нь дэлхий нийтийн жуулчлалын 20 хүртэлх хувийг эзэлдэг.
Зураг
Биологийн олон янз байдал ба ойн тогтвортой менежмент
Дан Алтрел: Гал моддыг шатаадаггүй, харин тэднийг устгадаг
2024 оны 1 сарын 23
“Хөгширсөн модод гаднын нөлөөд өртөж суларч өвчилдөг тул Монголын ойд хортон шавжийн дэгдэлт ихтэй байдаг”
Зураг
Биологийн олон янз байдал ба ойн тогтвортой менежмент
Хамгаалагдсан газар нутаг
2023 оны 12 сарын 5
Байгаль ийн шивнэлээ...
Зураг
Биологийн олон янз байдал ба ойн тогтвортой менежмент
"Байгалийн шивнээ"
2023 оны 11 сарын 21
Зөөлөн шиврэх бороо, салхины аясаар сэрчигнэх навчис, шувуудын жиргээн зэрэг нь байгалийн чимээ