Уншиж байна ...
МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
Зураг
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2024-03-05/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
Хас Банк
Ариг Банк
SendMN
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,372.00₮ 3,396.00₮ 3,372.00₮ 3,380.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,622.00₮ 3,717.00₮ 3,622.00₮ 3,699.00₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,235.00₮ 4,336.00₮ 4,235.00₮ 4,314.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 32.68₮ 39.40₮ 34.40₮ 38.90₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 467.00₮ 472.40₮ 467.00₮ 470.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.44₮ 2.62₮ 2.53₮ 2.59₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,460.00₮ 2,527.00₮ 2,470.00₮ 2,514.00₮ +0.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,019.00₮ 2,111.00₮ 2,027.00₮ 2,100.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,159.00₮ 2,253.00₮ 2,168.00₮ 2,242.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 22.26₮ 22.80₮ 22.33₮ 22.69₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 428.00₮ 434.00₮ 430.00₮ 432.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,480.00₮ 2,547.00₮ 2,490.00₮ 2,534.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,761.00₮ 3,873.00₮ 3,776.00₮ 3,873.00₮ +0.0
Зураг Швед крон SEK 309.00₮ 336.00₮ 319.00₮ 336.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 102.00₮ 114.00₮ 103.00₮ 110.00₮ +0.0
Зураг Тайландын бат THB 90.60₮ 97.40₮ 92.40₮ 96.40₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,370.00₮ 3,390.00₮ 3,370.00₮ 3,370.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,625.00₮ 3,715.00₮ 3,625.00₮ 3,625.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 466.10₮ 471.80₮ 466.10₮ 466.10₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 34.74₮ 38.92₮ 35.27₮ 35.27₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 22.20₮ 22.74₮ 22.29₮ 22.29₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,224.00₮ 4,335.00₮ 4,240.00₮ 4,240.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,761.00₮ 3,877.00₮ 3,776.00₮ 3,776.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.43₮ 2.58₮ 2.51₮ 2.51₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 428.30₮ 434.60₮ 430.00₮ 430.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,159.00₮ 2,248.00₮ 2,168.00₮ 2,168.00₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,459.00₮ 2,524.00₮ 2,469.00₮ 2,469.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,480.00₮ 2,543.00₮ 2,489.00₮ 2,489.00₮ +0.0
Зураг Швед крон SEK 318.70₮ 335.30₮ 320.00₮ 320.00₮ +0.0
Зураг Биет бус алт AUG 6,907,830.00₮ 6,928,320.00₮ 6,907,830.00₮ 6,907,830.00₮ +0.0
Зураг Биет бус мөнгө AGG 76,570.00₮ 76,790.00₮ 76,570.00₮ 76,570.00₮ +0.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,027.00₮ 2,106.00₮ 2,027.00₮ 2,027.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 102.60₮ 110.20₮ 103.70₮ 103.70₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,370.00₮ 3,390.00₮ 3,370.00₮ 3,380.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,572.00₮ 3,766.00₮ 3,572.00₮ 3,751.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.89₮ 23.03₮ 21.98₮ 22.94₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,695.00₮ 3,953.00₮ 3,710.00₮ 3,938.00₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,170.00₮ 4,386.00₮ 4,187.00₮ 4,369.00₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 427.60₮ 435.00₮ 429.30₮ 433.30₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.50₮ 474.50₮ 463.50₮ 472.60₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.39₮ 2.62₮ 2.48₮ 2.60₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,430.00₮ 2,549.00₮ 2,440.00₮ 2,539.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,106.00₮ 2,298.00₮ 2,114.00₮ 2,289.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,453.00₮ 2,574.00₮ 2,463.00₮ 2,564.00₮ +0.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,965.00₮ 2,157.00₮ 1,973.00₮ 2,148.00₮ +0.0
Зураг Биет бус алт AUG 222,397.00₮ 222,397.00₮ 222,397.00₮ 222,397.00₮ +0.16
Зураг Биет бус мөнгө AGG 2,250.25₮ 2,250.25₮ 2,250.25₮ 2,250.25₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,370.00₮ 3,390.00₮ 3,370.00₮ 3,380.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,632.00₮ 3,718.00₮ 3,618.00₮ 3,703.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 466.20₮ 473.00₮ 466.20₮ 470.60₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 22.28₮ 22.84₮ 22.28₮ 22.74₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,234.00₮ 4,331.00₮ 4,231.00₮ 4,318.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.48₮ 2.60₮ 2.48₮ 2.58₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,371.00₮ 3,389.00₮ 3,371.00₮ 3,379.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,621.00₮ 3,705.00₮ 3,621.00₮ 3,695.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 466.30₮ 472.30₮ 466.30₮ 470.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 31.50₮ 41.80₮ 33.10₮ 41.40₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 22.34₮ 22.81₮ 22.34₮ 22.69₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,229.00₮ 4,337.00₮ 4,229.00₮ 4,317.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.51₮ 2.60₮ 2.51₮ 2.57₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 428.90₮ 434.90₮ 428.90₮ 432.70₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,162.00₮ 2,258.00₮ 2,162.00₮ 2,249.00₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,463.00₮ 2,534.00₮ 2,463.00₮ 2,515.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,485.00₮ 2,544.00₮ 2,485.00₮ 2,534.00₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,371.00₮ 3,390.00₮ 3,371.00₮ 3,380.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,590.00₮ 3,740.00₮ 3,590.00₮ 3,740.00₮ +20.0
Зураг Хятадын юань CNY 465.00₮ 474.00₮ 465.00₮ 473.00₮ +1.5
Зураг Оросын рубль RUB 30.00₮ 41.00₮ 34.00₮ 41.00₮ +1.0
Зураг Японы иен JPY 22.00₮ 23.00₮ 22.00₮ 22.90₮ +0.1
Зураг Английн фунт GBP 4,150.00₮ 4,420.00₮ 4,150.00₮ 4,420.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,700.00₮ 4,020.00₮ 3,700.00₮ 4,020.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.40₮ 2.63₮ 2.48₮ 2.61₮ +0.02
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,375.00₮ 3,390.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 110.00₮ 130.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 35.50₮ 37.50₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.51₮ 2.57₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 22.40₮ 23.40₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 425.00₮ 455.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,630.00₮ 3,690.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 468.00₮ 475.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,220.00₮ 2,350.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0