Уншиж байна ...
МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
Зураг 3,447.13₮ /2023-06-03/
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2023-06-03/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
Ариг Банк
Богд Банк
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,439.00₮ 3,459.00₮ 3,439.00₮ 3,449.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,635.00₮ 3,799.00₮ 3,635.00₮ 3,784.00₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,244.00₮ 4,412.00₮ 4,244.00₮ 4,394.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 39.81₮ 47.20₮ 41.90₮ 46.60₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 482.50₮ 492.70₮ 482.50₮ 491.50₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.58₮ 2.72₮ 2.58₮ 2.71₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,517.00₮ 2,621.00₮ 2,527.00₮ 2,611.00₮ +0.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,021.00₮ 2,182.00₮ 2,029.00₮ 2,173.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,202.00₮ 2,365.00₮ 2,211.00₮ 2,356.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 24.42₮ 25.31₮ 24.42₮ 25.21₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 436.00₮ 443.00₮ 438.00₮ 441.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,511.00₮ 2,615.00₮ 2,521.00₮ 2,605.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,703.00₮ 3,897.00₮ 3,718.00₮ 3,897.00₮ +0.0
Зураг Швед крон SEK 311.00₮ 330.00₮ 314.00₮ 330.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 155.00₮ 180.00₮ 157.00₮ 173.00₮ +0.0
Зураг Тайландын бат THB 95.60₮ 102.90₮ 97.60₮ 101.90₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,440.00₮ 3,460.00₮ 3,440.00₮ 3,440.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,642.00₮ 3,791.00₮ 3,636.00₮ 3,636.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 482.60₮ 492.00₮ 482.60₮ 482.60₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 41.00₮ 48.40₮ 41.00₮ 41.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 24.34₮ 25.33₮ 24.36₮ 24.36₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,242.00₮ 4,411.00₮ 4,238.00₮ 4,238.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,699.00₮ 3,914.00₮ 3,708.00₮ 3,708.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.58₮ 2.71₮ 2.59₮ 2.59₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 436.40₮ 442.40₮ 437.40₮ 437.40₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,196.00₮ 2,381.00₮ 2,199.00₮ 2,199.00₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,503.00₮ 2,639.00₮ 2,504.00₮ 2,504.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,478.00₮ 2,624.00₮ 2,483.00₮ 2,483.00₮ +0.0
Зураг Швед крон SEK 284.00₮ 341.00₮ 284.00₮ 284.00₮ +0.0
Зураг Биет бус алт AUG 6,767,110.00₮ 6,838,190.00₮ 6,767,110.00₮ 6,767,110.00₮ +0.0
Зураг Биет бус мөнгө AGG 80,860.00₮ 81,000.00₮ 80,860.00₮ 80,860.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 151.00₮ 178.00₮ 151.00₮ 151.00₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,439.00₮ 3,459.00₮ 3,439.00₮ 3,449.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,617.00₮ 3,816.00₮ 3,617.00₮ 3,800.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 481.70₮ 494.70₮ 481.70₮ 492.80₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 38.40₮ 48.30₮ 39.10₮ 47.30₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 24.08₮ 25.60₮ 24.17₮ 25.50₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,209.00₮ 4,428.00₮ 4,225.00₮ 4,410.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,681.00₮ 3,956.00₮ 3,696.00₮ 3,940.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.47₮ 2.75₮ 2.56₮ 2.73₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 435.70₮ 443.30₮ 437.40₮ 441.50₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,186.00₮ 2,383.00₮ 2,195.00₮ 2,374.00₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,507.00₮ 2,630.00₮ 2,517.00₮ 2,620.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,502.00₮ 2,625.00₮ 2,512.00₮ 2,614.00₮ +0.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,006.00₮ 2,201.00₮ 2,014.00₮ 2,192.00₮ +0.0
Зураг Биет бус алт AUG 218,591.00₮ 218,591.00₮ 218,591.00₮ 218,591.00₮ +0.22
Зураг Биет бус мөнгө AGG 2,492.52₮ 2,492.52₮ 2,492.52₮ 2,492.52₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,439.00₮ 3,459.00₮ 3,439.00₮ 3,449.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,679.00₮ 3,765.00₮ 3,664.00₮ 3,750.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 483.50₮ 492.30₮ 483.50₮ 489.90₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 24.57₮ 25.21₮ 24.57₮ 25.11₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 38.70₮ 47.69₮ 39.90₮ 46.30₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,251.00₮ 4,376.00₮ 4,275.00₮ 4,363.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.58₮ 2.70₮ 2.58₮ 2.68₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,439.00₮ 3,459.00₮ 3,439.00₮ 3,449.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,640.00₮ 3,770.00₮ 3,640.00₮ 3,760.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 482.00₮ 492.00₮ 482.00₮ 490.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 38.00₮ 45.50₮ 42.00₮ 45.50₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 24.30₮ 25.20₮ 24.30₮ 25.20₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,240.00₮ 4,380.00₮ 4,240.00₮ 4,380.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,700.00₮ 3,850.00₮ 3,700.00₮ 3,850.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.52₮ 2.70₮ 2.58₮ 2.69₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,440.00₮ 3,461.00₮ 3,440.00₮ 3,450.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,564.00₮ 3,866.00₮ 3,564.00₮ 3,851.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 24.10₮ 25.75₮ 24.10₮ 25.60₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,167.40₮ 4,500.90₮ 4,175.10₮ 4,463.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 38.80₮ 73.40₮ 39.00₮ 72.60₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 483.50₮ 489.50₮ 483.50₮ 488.10₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.56₮ 2.70₮ 2.59₮ 2.67₮ +0.0