Уншиж байна ...
Зураг
Зураг
МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
Зураг 3,609.74₮ /2024-06-23/
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2024-06-24/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
Хас Банк
Ариг Банк
SendMN
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,374.00₮ 3,398.00₮ 3,374.00₮ 3,382.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,575.00₮ 3,670.00₮ 3,575.00₮ 3,652.00₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,235.00₮ 4,336.00₮ 4,235.00₮ 4,314.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 35.25₮ 42.80₮ 37.10₮ 42.30₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.50₮ 467.80₮ 462.50₮ 465.50₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.34₮ 2.49₮ 2.42₮ 2.47₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,436.00₮ 2,500.00₮ 2,446.00₮ 2,488.00₮ +0.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,025.00₮ 2,117.00₮ 2,033.00₮ 2,106.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,201.00₮ 2,294.00₮ 2,210.00₮ 2,283.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.05₮ 21.54₮ 21.11₮ 21.43₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 430.00₮ 436.00₮ 432.00₮ 434.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,463.00₮ 2,530.00₮ 2,473.00₮ 2,517.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,724.00₮ 3,834.00₮ 3,739.00₮ 3,834.00₮ +0.0
Зураг Швед крон SEK 304.00₮ 330.00₮ 313.00₮ 330.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 99.00₮ 110.00₮ 100.00₮ 106.00₮ +0.0
Зураг Тайландын бат THB 88.50₮ 95.00₮ 90.30₮ 94.10₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,372.00₮ 3,397.00₮ 3,372.00₮ 3,372.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,538.00₮ 3,702.00₮ 3,538.00₮ 3,538.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 460.20₮ 468.50₮ 460.20₮ 460.20₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 35.16₮ 42.07₮ 35.69₮ 35.69₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 20.87₮ 21.68₮ 20.96₮ 20.96₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,184.00₮ 4,369.00₮ 4,200.00₮ 4,200.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,680.00₮ 3,887.00₮ 3,695.00₮ 3,695.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.31₮ 2.48₮ 2.39₮ 2.39₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 429.40₮ 436.70₮ 431.10₮ 431.10₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,166.00₮ 2,329.00₮ 2,175.00₮ 2,175.00₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,417.00₮ 2,521.00₮ 2,427.00₮ 2,427.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,445.00₮ 2,547.00₮ 2,454.00₮ 2,454.00₮ +0.0
Зураг Швед крон SEK 313.60₮ 329.70₮ 314.90₮ 314.90₮ +0.0
Зураг Биет бус алт AUG 7,929,600.00₮ 7,953,110.00₮ 7,929,600.00₮ 7,929,600.00₮ +0.0
Зураг Биет бус мөнгө AGG 101,900.00₮ 102,200.00₮ 101,900.00₮ 101,900.00₮ +0.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,998.00₮ 2,151.00₮ 1,998.00₮ 1,998.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 98.40₮ 105.60₮ 99.50₮ 99.50₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,372.00₮ 3,399.00₮ 3,372.00₮ 3,382.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,540.00₮ 3,704.00₮ 3,540.00₮ 3,686.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 20.81₮ 21.80₮ 20.89₮ 21.69₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,682.00₮ 3,901.00₮ 3,697.00₮ 3,878.00₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,148.00₮ 4,373.00₮ 4,165.00₮ 4,347.00₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 428.80₮ 437.70₮ 430.50₮ 435.10₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 460.10₮ 469.20₮ 460.10₮ 466.90₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.29₮ 2.56₮ 2.38₮ 2.49₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,418.00₮ 2,522.00₮ 2,427.00₮ 2,507.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,167.00₮ 2,329.00₮ 2,176.00₮ 2,317.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,444.00₮ 2,550.00₮ 2,454.00₮ 2,535.00₮ +0.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,991.00₮ 2,155.00₮ 1,999.00₮ 2,140.00₮ +0.0
Зураг Биет бус алт AUG 255,395.00₮ 255,395.00₮ 255,395.00₮ 255,395.00₮ -0.12
Зураг Биет бус мөнгө AGG 3,068.52₮ 3,068.52₮ 3,068.52₮ 3,068.52₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Мэдээлэл байхгүй байна
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Мэдээлэл байхгүй байна
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Мэдээлэл байхгүй байна
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Мэдээлэл байхгүй байна