Уншиж байна ...
ЦАГ АГААР Улаанбаатар
Гүйлгэж үзэх
ӨНӨӨДӨР
28°
|
11°
Зураг
9
Ням
26°
|
11°
Зураг
8
Даваа
29°
|
12°
Зураг
8
Мягмар
21°
|
11°
Зураг
8
Лхагва
24°
|
Зураг
7
Гүйлгэж үзэх
04:00
25°
Зураг
2
05:00
26°
Зураг
2
06:00
26°
Зураг
2
07:00
27°
Зураг
2
08:00
27°
Зураг
2
09:00
27°
Зураг
2
10:00
26°
Зураг
1
11:00
25°
Зураг
1
12:00
22°
Зураг
1
13:00
20°
Зураг
1
ЦАГ АГААРЫН ТҮҮХ