Уншиж байна ...
МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
Зураг
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2024-03-05/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
Хас Банк
Ариг Банк
SendMN
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,372.00₮ 3,396.00₮ 3,372.00₮ 3,380.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,622.00₮ 3,717.00₮ 3,622.00₮ 3,699.00₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,235.00₮ 4,336.00₮ 4,235.00₮ 4,314.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 32.68₮ 39.40₮ 34.40₮ 38.90₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 467.00₮ 472.40₮ 467.00₮ 470.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.44₮ 2.62₮ 2.53₮ 2.59₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,460.00₮ 2,527.00₮ 2,470.00₮ 2,514.00₮ +0.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,019.00₮ 2,111.00₮ 2,027.00₮ 2,100.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,159.00₮ 2,253.00₮ 2,168.00₮ 2,242.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 22.26₮ 22.80₮ 22.33₮ 22.69₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 428.00₮ 434.00₮ 430.00₮ 432.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,480.00₮ 2,547.00₮ 2,490.00₮ 2,534.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,761.00₮ 3,873.00₮ 3,776.00₮ 3,873.00₮ +0.0
Зураг Швед крон SEK 309.00₮ 336.00₮ 319.00₮ 336.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 102.00₮ 114.00₮ 103.00₮ 110.00₮ +0.0
Зураг Тайландын бат THB 90.60₮ 97.40₮ 92.40₮ 96.40₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,370.00₮ 3,390.00₮ 3,370.00₮ 3,370.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,625.00₮ 3,715.00₮ 3,625.00₮ 3,625.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 466.10₮ 471.80₮ 466.10₮ 466.10₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 34.74₮ 38.92₮ 35.27₮ 35.27₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 22.20₮ 22.74₮ 22.29₮ 22.29₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,224.00₮ 4,335.00₮ 4,240.00₮ 4,240.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,761.00₮ 3,877.00₮ 3,776.00₮ 3,776.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.43₮ 2.58₮ 2.51₮ 2.51₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 428.30₮ 434.60₮ 430.00₮ 430.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,159.00₮ 2,248.00₮ 2,168.00₮ 2,168.00₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,459.00₮ 2,524.00₮ 2,469.00₮ 2,469.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,480.00₮ 2,543.00₮ 2,489.00₮ 2,489.00₮ +0.0
Зураг Швед крон SEK 318.70₮ 335.30₮ 320.00₮ 320.00₮ +0.0
Зураг Биет бус алт AUG 6,907,830.00₮ 6,928,320.00₮ 6,907,830.00₮ 6,907,830.00₮ +0.0
Зураг Биет бус мөнгө AGG 76,570.00₮ 76,790.00₮ 76,570.00₮ 76,570.00₮ +0.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,027.00₮ 2,106.00₮ 2,027.00₮ 2,027.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 102.60₮ 110.20₮ 103.70₮ 103.70₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,370.00₮ 3,390.00₮ 3,370.00₮ 3,380.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,572.00₮ 3,766.00₮ 3,572.00₮ 3,751.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.89₮ 23.03₮ 21.98₮ 22.94₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,695.00₮ 3,953.00₮ 3,710.00₮ 3,938.00₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,170.00₮ 4,386.00₮ 4,187.00₮ 4,369.00₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 427.60₮ 435.00₮ 429.30₮ 433.30₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.50₮ 474.50₮ 463.50₮ 472.60₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.39₮ 2.62₮ 2.48₮ 2.60₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,430.00₮ 2,549.00₮ 2,440.00₮ 2,539.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,106.00₮ 2,298.00₮ 2,114.00₮ 2,289.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,453.00₮ 2,574.00₮ 2,463.00₮ 2,564.00₮ +0.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,965.00₮ 2,157.00₮ 1,973.00₮ 2,148.00₮ +0.0
Зураг Биет бус алт AUG 222,397.00₮ 222,397.00₮ 222,397.00₮ 222,397.00₮ +0.16
Зураг Биет бус мөнгө AGG 2,250.25₮ 2,250.25₮ 2,250.25₮ 2,250.25₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Мэдээлэл байхгүй байна
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Мэдээлэл байхгүй байна
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Мэдээлэл байхгүй байна
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Мэдээлэл байхгүй байна