Уншиж байна ...
МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
Зураг 4,399.11₮ /2024-07-17/
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2024-07-18/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
Хас Банк
Ариг Банк
SendMN
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,374.00₮ 3,398.00₮ 3,374.00₮ 3,382.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,656.00₮ 3,752.00₮ 3,656.00₮ 3,733.00₮ -5.0
Зураг Английн фунт GBP 4,353.00₮ 4,455.00₮ 4,353.00₮ 4,433.00₮ -12.0
Зураг Оросын рубль RUB 34.11₮ 41.30₮ 35.90₮ 40.80₮ +0.5
Зураг Хятадын юань CNY 463.20₮ 468.50₮ 463.20₮ 466.20₮ -0.8
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.34₮ 2.51₮ 2.43₮ 2.49₮ -0.02
Зураг Канад доллар CAD 2,438.00₮ 2,502.00₮ 2,448.00₮ 2,490.00₮ -3.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,007.00₮ 2,098.00₮ 2,015.00₮ 2,088.00₮ -6.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,224.00₮ 2,319.00₮ 2,233.00₮ 2,307.00₮ -10.0
Зураг Японы иен JPY 21.45₮ 21.96₮ 21.51₮ 21.85₮ +0.07
Зураг Гонконг доллар HKD 430.00₮ 436.00₮ 432.00₮ 434.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,488.00₮ 2,555.00₮ 2,498.00₮ 2,542.00₮ -2.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,759.00₮ 3,871.00₮ 3,774.00₮ 3,871.00₮ +18.0
Зураг Швед крон SEK 303.00₮ 328.00₮ 312.00₮ 328.00₮ -1.0
Зураг Туркийн Лир TRY 98.00₮ 109.00₮ 99.00₮ 105.00₮ +0.0
Зураг Тайландын бат THB 90.10₮ 96.80₮ 91.90₮ 95.80₮ -0.4
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,372.00₮ 3,397.00₮ 3,372.00₮ 3,372.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,657.00₮ 3,749.00₮ 3,657.00₮ 3,657.00₮ -39.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.50₮ 468.30₮ 462.50₮ 462.50₮ -1.9
Зураг Оросын рубль RUB 35.15₮ 41.81₮ 35.68₮ 35.68₮ -0.31
Зураг Японы иен JPY 21.42₮ 21.95₮ 21.51₮ 21.51₮ -0.07
Зураг Английн фунт GBP 4,338.00₮ 4,449.00₮ 4,354.00₮ 4,354.00₮ -49.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,761.00₮ 3,876.00₮ 3,776.00₮ 3,776.00₮ -33.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.35₮ 2.49₮ 2.43₮ 2.43₮ -0.01
Зураг Гонконг доллар HKD 429.70₮ 436.00₮ 431.40₮ 431.40₮ -0.4
Зураг Австрали доллар AUD 2,226.00₮ 2,315.00₮ 2,235.00₮ 2,235.00₮ -49.0
Зураг Канад доллар CAD 2,438.00₮ 2,503.00₮ 2,448.00₮ 2,448.00₮ -24.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,488.00₮ 2,550.00₮ 2,497.00₮ 2,497.00₮ -26.0
Зураг Швед крон SEK 290.60₮ 328.40₮ 291.90₮ 291.90₮ -1.1
Зураг Биет бус алт AUG 8,363,400.00₮ 8,388,210.00₮ 8,363,400.00₮ 8,363,400.00₮ +125310.0
Зураг Биет бус мөнгө AGG 104,200.00₮ 104,600.00₮ 104,200.00₮ 104,200.00₮ +200.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,017.00₮ 2,094.00₮ 2,017.00₮ 2,017.00₮ -47.0
Зураг Туркийн Лир TRY 97.80₮ 105.00₮ 98.90₮ 98.90₮ +0.1
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,372.00₮ 3,399.00₮ 3,372.00₮ 3,382.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,655.00₮ 3,752.00₮ 3,655.00₮ 3,733.00₮ -36.0
Зураг Японы иен JPY 21.44₮ 22.01₮ 21.53₮ 21.90₮ -0.16
Зураг Швейцарь франк CHF 3,751.00₮ 3,895.00₮ 3,766.00₮ 3,872.00₮ -28.0
Зураг Английн фунт GBP 4,334.00₮ 4,459.00₮ 4,352.00₮ 4,432.00₮ -47.0
Зураг Гонконг доллар HKD 429.40₮ 436.90₮ 431.10₮ 434.30₮ -0.6
Зураг Хятадын юань CNY 462.80₮ 469.00₮ 462.80₮ 466.70₮ -1.5
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.34₮ 2.57₮ 2.42₮ 2.49₮ -0.02
Зураг Канад доллар CAD 2,437.00₮ 2,505.00₮ 2,447.00₮ 2,490.00₮ -23.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,225.00₮ 2,323.00₮ 2,234.00₮ 2,312.00₮ -40.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,489.00₮ 2,559.00₮ 2,499.00₮ 2,544.00₮ -20.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,007.00₮ 2,103.00₮ 2,015.00₮ 2,089.00₮ -42.0
Зураг Биет бус алт AUG 269,375.00₮ 269,375.00₮ 269,375.00₮ 269,375.00₮ +4026.79
Зураг Биет бус мөнгө AGG 3,142.93₮ 3,142.93₮ 3,142.93₮ 3,142.93₮ +5.43
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Мэдээлэл байхгүй байна
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,375.00₮ 3,398.00₮ 3,375.00₮ 3,383.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,655.00₮ 3,742.00₮ 3,655.00₮ 3,733.00₮ +7.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.60₮ 468.60₮ 462.60₮ 466.40₮ +0.1
Зураг Японы иен JPY 21.44₮ 21.91₮ 21.44₮ 21.80₮ +0.05
Зураг Английн фунт GBP 4,348.00₮ 4,456.00₮ 4,348.00₮ 4,436.00₮ -3.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.42₮ 2.51₮ 2.42₮ 2.48₮ -0.01
Зураг Гонконг доллар HKD 430.60₮ 436.60₮ 430.60₮ 434.40₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,233.00₮ 2,329.00₮ 2,233.00₮ 2,320.00₮ -1.0
Зураг Канад доллар CAD 2,442.00₮ 2,512.00₮ 2,442.00₮ 2,493.00₮ -1.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,493.00₮ 2,551.00₮ 2,493.00₮ 2,542.00₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,373.00₮ 3,399.00₮ 3,373.00₮ 3,382.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,650.00₮ 3,753.00₮ 3,650.00₮ 3,735.00₮ +13.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.80₮ 469.00₮ 462.80₮ 467.00₮ +1.0
Зураг Оросын рубль RUB 34.00₮ 41.00₮ 35.50₮ 40.60₮ -0.5
Зураг Японы иен JPY 21.40₮ 22.10₮ 21.40₮ 22.00₮ +0.45
Зураг Английн фунт GBP 4,300.00₮ 4,460.00₮ 4,300.00₮ 4,450.00₮ +10.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,720.00₮ 3,900.00₮ 3,720.00₮ 3,900.00₮ +40.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.30₮ 2.56₮ 2.41₮ 2.50₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,375.00₮ 3,395.00₮ 0.00₮ 0.00₮ -2.0
Зураг Eвро EUR 3,600.00₮ 3,700.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +20.0
Зураг Хятадын юань CNY 465.00₮ 473.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 20.80₮ 21.80₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.4
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.38₮ 2.48₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.02
Зураг Оросын рубль RUB 36.00₮ 40.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 428.00₮ 445.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,120.00₮ 2,280.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 106.00₮ 126.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0