Уншиж байна ...
Зураг
Зураг
МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
Зураг 2,206.12₮ /2023-03-21/
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2023-03-21/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
Ариг Банк
Богд Банк
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,518.00₮ 3,539.00₮ 3,518.00₮ 3,528.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,711.00₮ 3,878.00₮ 3,711.00₮ 3,863.00₮ +28.0
Зураг Английн фунт GBP 4,239.00₮ 4,410.00₮ 4,239.00₮ 4,392.00₮ +22.0
Зураг Оросын рубль RUB 42.28₮ 50.30₮ 44.50₮ 49.70₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 509.00₮ 518.00₮ 509.00₮ 517.00₮ +1.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.63₮ 2.77₮ 2.63₮ 2.76₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,526.00₮ 2,629.00₮ 2,536.00₮ 2,619.00₮ +10.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,101.00₮ 2,265.00₮ 2,109.00₮ 2,256.00₮ -13.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,271.00₮ 2,437.00₮ 2,280.00₮ 2,427.00₮ +3.0
Зураг Японы иен JPY 26.21₮ 27.21₮ 26.21₮ 27.10₮ -0.23
Зураг Гонконг доллар HKD 445.00₮ 453.00₮ 447.00₮ 451.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,582.00₮ 2,690.00₮ 2,592.00₮ 2,679.00₮ +10.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,700.00₮ 3,890.00₮ 3,715.00₮ 3,890.00₮ +13.0
Зураг Швед крон SEK 330.00₮ 350.00₮ 333.00₮ 350.00₮ +6.0
Зураг Туркийн Лир TRY 174.00₮ 204.00₮ 176.00₮ 196.00₮ +0.0
Зураг Тайландын бат THB 98.40₮ 105.90₮ 100.40₮ 104.90₮ -0.8
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,519.00₮ 3,539.00₮ 3,519.00₮ 3,519.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,741.00₮ 3,822.00₮ 3,735.00₮ 3,735.00₮ -17.0
Зураг Хятадын юань CNY 509.60₮ 516.50₮ 509.60₮ 509.60₮ -0.2
Зураг Оросын рубль RUB 43.50₮ 51.50₮ 43.50₮ 43.50₮ -0.8
Зураг Японы иен JPY 26.60₮ 27.15₮ 26.62₮ 26.62₮ -0.28
Зураг Английн фунт GBP 4,282.00₮ 4,383.00₮ 4,278.00₮ 4,278.00₮ -7.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,730.00₮ 3,860.00₮ 3,739.00₮ 3,739.00₮ -38.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.65₮ 2.75₮ 2.66₮ 2.66₮ -0.013
Зураг Гонконг доллар HKD 446.90₮ 451.80₮ 447.90₮ 447.90₮ -0.1
Зураг Австрали доллар AUD 2,304.00₮ 2,421.00₮ 2,307.00₮ 2,307.00₮ -28.0
Зураг Канад доллар CAD 2,530.00₮ 2,627.00₮ 2,531.00₮ 2,531.00₮ -11.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,566.00₮ 2,675.00₮ 2,571.00₮ 2,571.00₮ -14.0
Зураг Швед крон SEK 300.00₮ 360.00₮ 300.00₮ 300.00₮ +4.0
Зураг Биет бус алт AUG 6,904,830.00₮ 6,977,160.00₮ 6,904,830.00₮ 6,904,830.00₮ +25680.0
Зураг Биет бус мөнгө AGG 79,210.00₮ 79,350.00₮ 79,210.00₮ 79,210.00₮ +2140.0
Зураг Туркийн Лир TRY 171.00₮ 199.00₮ 171.00₮ 171.00₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,518.00₮ 3,539.00₮ 3,518.00₮ 3,528.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,737.00₮ 3,833.00₮ 3,737.00₮ 3,818.00₮ -63.0
Зураг Хятадын юань CNY 509.40₮ 517.00₮ 509.40₮ 515.00₮ -3.7
Зураг Оросын рубль RUB 41.00₮ 52.10₮ 41.90₮ 51.10₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 26.52₮ 27.22₮ 26.63₮ 27.12₮ -0.58
Зураг Английн фунт GBP 4,267.00₮ 4,384.00₮ 4,284.00₮ 4,367.00₮ -45.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,734.00₮ 3,857.00₮ 3,749.00₮ 3,842.00₮ -88.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.58₮ 2.77₮ 2.67₮ 2.74₮ -0.05
Зураг Гонконг доллар HKD 446.40₮ 452.40₮ 448.20₮ 450.60₮ -2.1
Зураг Австрали доллар AUD 2,314.00₮ 2,410.00₮ 2,324.00₮ 2,401.00₮ -65.0
Зураг Канад доллар CAD 2,544.00₮ 2,610.00₮ 2,554.00₮ 2,599.00₮ -32.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,601.00₮ 2,669.00₮ 2,611.00₮ 2,658.00₮ -33.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,152.00₮ 2,246.00₮ 2,161.00₮ 2,237.00₮ -71.0
Зураг Биет бус алт AUG 223,123.00₮ 223,123.00₮ 223,123.00₮ 223,123.00₮ +822.52
Зураг Биет бус мөнгө AGG 2,437.81₮ 2,437.81₮ 2,437.81₮ 2,437.81₮ +69.19
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,519.00₮ 3,547.00₮ 3,519.00₮ 3,529.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,747.00₮ 3,853.00₮ 3,732.00₮ 3,838.00₮ +12.0
Зураг Хятадын юань CNY 510.00₮ 517.80₮ 510.00₮ 515.20₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 26.55₮ 27.36₮ 26.54₮ 27.26₮ +0.28
Зураг Оросын рубль RUB 34.92₮ 74.16₮ 36.00₮ 72.00₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,282.00₮ 4,418.00₮ 4,279.00₮ 4,405.00₮ +28.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.62₮ 2.77₮ 2.62₮ 2.75₮ -0.02
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,520.00₮ 3,539.00₮ 3,520.00₮ 3,529.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,740.00₮ 3,825.00₮ 3,740.00₮ 3,815.00₮ +10.0
Зураг Хятадын юань CNY 510.00₮ 516.00₮ 510.00₮ 515.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 41.00₮ 49.00₮ 44.00₮ 49.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 26.50₮ 27.20₮ 26.50₮ 27.20₮ +0.3
Зураг Английн фунт GBP 4,260.00₮ 4,360.00₮ 4,260.00₮ 4,360.00₮ +20.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,700.00₮ 3,840.00₮ 3,700.00₮ 3,840.00₮ +10.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.65₮ 2.75₮ 2.65₮ 2.75₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,521.00₮ 3,543.00₮ 3,521.00₮ 3,529.00₮ -2.0
Зураг Eвро EUR 3,633.00₮ 3,939.00₮ 3,633.00₮ 3,923.00₮ +8.0
Зураг Японы иен JPY 26.00₮ 27.95₮ 26.00₮ 27.80₮ +0.3
Зураг Английн фунт GBP 4,172.30₮ 4,509.90₮ 4,180.00₮ 4,472.00₮ +26.1
Зураг Оросын рубль RUB 39.80₮ 74.40₮ 40.00₮ 73.60₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 509.80₮ 516.40₮ 509.80₮ 515.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.62₮ 2.77₮ 2.65₮ 2.74₮ -0.01