Уншиж байна ...
МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
Зураг 2.54₮ /2024-02-27/
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2024-02-27/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
Хас Банк
Ариг Банк
Богд Банк
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Мэдээлэл байхгүй байна
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,374.00₮ 3,394.00₮ 3,374.00₮ 3,374.00₮ -4.0
Зураг Eвро EUR 3,635.00₮ 3,713.00₮ 3,629.00₮ 3,629.00₮ +8.0
Зураг Хятадын юань CNY 466.70₮ 471.20₮ 466.70₮ 466.70₮ -0.5
Зураг Оросын рубль RUB 35.00₮ 39.70₮ 35.00₮ 35.00₮ +0.2
Зураг Японы иен JPY 22.28₮ 22.70₮ 22.30₮ 22.30₮ -0.01
Зураг Английн фунт GBP 4,254.00₮ 4,340.00₮ 4,250.00₮ 4,250.00₮ +2.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,763.00₮ 3,897.00₮ 3,772.00₮ 3,772.00₮ +6.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.46₮ 2.57₮ 2.47₮ 2.47₮ -0.01
Зураг Гонконг доллар HKD 429.30₮ 433.70₮ 430.30₮ 430.30₮ -0.5
Зураг Австрали доллар AUD 2,175.00₮ 2,269.00₮ 2,178.00₮ 2,178.00₮ -2.0
Зураг Канад доллар CAD 2,470.00₮ 2,543.00₮ 2,471.00₮ 2,471.00₮ +1.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,458.00₮ 2,549.00₮ 2,463.00₮ 2,463.00₮ -1.0
Зураг Швед крон SEK 289.00₮ 349.00₮ 289.00₮ 289.00₮ +1.0
Зураг Биет бус алт AUG 6,815,040.00₮ 6,886,840.00₮ 6,815,040.00₮ 6,815,040.00₮ -1870.0
Зураг Биет бус мөнгө AGG 76,010.00₮ 76,150.00₮ 76,010.00₮ 76,010.00₮ -1960.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,032.00₮ 2,132.00₮ 2,032.00₮ 2,032.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 97.00₮ 120.00₮ 97.00₮ 97.00₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,374.00₮ 3,394.00₮ 3,374.00₮ 3,384.00₮ -4.0
Зураг Eвро EUR 3,626.00₮ 3,723.00₮ 3,626.00₮ 3,708.00₮ -49.0
Зураг Японы иен JPY 22.18₮ 22.74₮ 22.27₮ 22.65₮ -0.3
Зураг Швейцарь франк CHF 3,755.00₮ 3,910.00₮ 3,770.00₮ 3,895.00₮ -67.0
Зураг Английн фунт GBP 4,228.00₮ 4,349.00₮ 4,244.00₮ 4,332.00₮ -50.0
Зураг Гонконг доллар HKD 428.90₮ 434.90₮ 430.60₮ 433.20₮ -1.3
Зураг Хятадын юань CNY 466.70₮ 472.50₮ 466.70₮ 470.70₮ -3.4
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.43₮ 2.60₮ 2.52₮ 2.57₮ -0.03
Зураг Канад доллар CAD 2,471.00₮ 2,537.00₮ 2,481.00₮ 2,527.00₮ -26.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,167.00₮ 2,269.00₮ 2,175.00₮ 2,259.00₮ -43.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,482.00₮ 2,547.00₮ 2,492.00₮ 2,537.00₮ -32.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,038.00₮ 2,129.00₮ 2,047.00₮ 2,120.00₮ -56.0
Зураг Биет бус алт AUG 220,443.00₮ 220,443.00₮ 220,443.00₮ 220,443.00₮ -27.2
Зураг Биет бус мөнгө AGG 2,232.51₮ 2,232.51₮ 2,232.51₮ 2,232.51₮ -22.32
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,377.00₮ 3,397.00₮ 3,377.00₮ 3,387.00₮ -1.0
Зураг Eвро EUR 3,642.00₮ 3,727.00₮ 3,627.00₮ 3,712.00₮ +10.0
Зураг Хятадын юань CNY 467.10₮ 473.70₮ 467.10₮ 471.30₮ -0.2
Зураг Японы иен JPY 22.24₮ 22.80₮ 22.24₮ 22.70₮ -0.03
Зураг Английн фунт GBP 4,249.00₮ 4,346.00₮ 4,246.00₮ 4,333.00₮ +4.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.48₮ 2.60₮ 2.48₮ 2.58₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,377.00₮ 3,396.00₮ 3,377.00₮ 3,386.00₮ -2.0
Зураг Eвро EUR 3,629.00₮ 3,714.00₮ 3,629.00₮ 3,704.00₮ +9.0
Зураг Хятадын юань CNY 467.00₮ 473.00₮ 467.00₮ 471.00₮ -0.4
Зураг Оросын рубль RUB 31.40₮ 41.70₮ 33.10₮ 41.30₮ +0.8
Зураг Японы иен JPY 22.29₮ 22.77₮ 22.29₮ 22.65₮ -0.02
Зураг Английн фунт GBP 4,243.00₮ 4,351.00₮ 4,243.00₮ 4,332.00₮ +2.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.51₮ 2.60₮ 2.51₮ 2.57₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 430.00₮ 436.10₮ 430.00₮ 433.90₮ -0.2
Зураг Австрали доллар AUD 2,171.00₮ 2,268.00₮ 2,171.00₮ 2,258.00₮ -4.0
Зураг Канад доллар CAD 2,476.00₮ 2,548.00₮ 2,476.00₮ 2,529.00₮ +1.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,489.00₮ 2,548.00₮ 2,489.00₮ 2,539.00₮ -2.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,379.00₮ 3,398.00₮ 3,379.00₮ 3,388.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,625.00₮ 3,730.00₮ 3,625.00₮ 3,720.00₮ +10.0
Зураг Хятадын юань CNY 467.30₮ 473.50₮ 467.30₮ 472.20₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 30.00₮ 39.00₮ 34.00₮ 38.80₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 22.20₮ 22.90₮ 22.20₮ 22.80₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,150.00₮ 4,420.00₮ 4,150.00₮ 4,420.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,700.00₮ 4,020.00₮ 3,700.00₮ 4,020.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.40₮ 2.61₮ 2.51₮ 2.60₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,380.00₮ 3,398.00₮ 3,380.00₮ 3,388.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,531.00₮ 3,825.00₮ 3,531.00₮ 3,810.00₮ +10.0
Зураг Японы иен JPY 21.90₮ 23.45₮ 21.90₮ 23.30₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,142.40₮ 4,468.70₮ 4,150.00₮ 4,431.00₮ +5.0
Зураг Оросын рубль RUB 30.10₮ 47.90₮ 30.20₮ 47.20₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 468.00₮ 473.00₮ 468.00₮ 471.20₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.43₮ 2.66₮ 2.50₮ 2.58₮ +0.0