Уншиж байна ...
МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
Зураг 2.47₮ /2024-05-26/
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2024-05-26/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
Хас Банк
Ариг Банк
SendMN
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,374.00₮ 3,398.00₮ 3,374.00₮ 3,382.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,614.00₮ 3,709.00₮ 3,614.00₮ 3,691.00₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,251.00₮ 4,352.00₮ 4,251.00₮ 4,330.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 32.68₮ 39.40₮ 34.40₮ 38.90₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 464.00₮ 469.30₮ 464.00₮ 467.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.36₮ 2.55₮ 2.45₮ 2.52₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,430.00₮ 2,494.00₮ 2,440.00₮ 2,482.00₮ +0.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,013.00₮ 2,104.00₮ 2,021.00₮ 2,094.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,184.00₮ 2,278.00₮ 2,193.00₮ 2,267.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.28₮ 21.78₮ 21.34₮ 21.67₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 430.00₮ 436.00₮ 432.00₮ 434.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,467.00₮ 2,534.00₮ 2,477.00₮ 2,521.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,633.00₮ 3,738.00₮ 3,648.00₮ 3,738.00₮ +0.0
Зураг Швед крон SEK 298.00₮ 323.00₮ 307.00₮ 323.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 101.00₮ 112.00₮ 102.00₮ 108.00₮ +0.0
Зураг Тайландын бат THB 88.60₮ 95.00₮ 90.40₮ 94.10₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,372.00₮ 3,397.00₮ 3,372.00₮ 3,372.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,614.00₮ 3,707.00₮ 3,614.00₮ 3,614.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.30₮ 469.10₮ 463.30₮ 463.30₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 34.32₮ 39.78₮ 34.85₮ 34.85₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.26₮ 21.78₮ 21.35₮ 21.35₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,233.00₮ 4,344.00₮ 4,249.00₮ 4,249.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,635.00₮ 3,745.00₮ 3,650.00₮ 3,650.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.36₮ 2.51₮ 2.44₮ 2.44₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 429.60₮ 435.80₮ 431.30₮ 431.30₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,185.00₮ 2,275.00₮ 2,194.00₮ 2,194.00₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,429.00₮ 2,493.00₮ 2,439.00₮ 2,439.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,466.00₮ 2,528.00₮ 2,475.00₮ 2,475.00₮ +0.0
Зураг Швед крон SEK 307.00₮ 322.60₮ 308.30₮ 308.30₮ +0.0
Зураг Биет бус алт AUG 7,948,980.00₮ 7,972,560.00₮ 7,948,980.00₮ 7,948,980.00₮ +0.0
Зураг Биет бус мөнгө AGG 103,000.00₮ 103,300.00₮ 103,000.00₮ 103,000.00₮ +0.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,023.00₮ 2,100.00₮ 2,023.00₮ 2,023.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 100.60₮ 108.00₮ 101.70₮ 101.70₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Мэдээлэл байхгүй байна
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,374.00₮ 3,399.00₮ 3,374.00₮ 3,382.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,625.00₮ 3,708.00₮ 3,611.00₮ 3,693.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.60₮ 469.80₮ 463.60₮ 467.50₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.29₮ 21.81₮ 21.30₮ 21.71₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,249.00₮ 4,344.00₮ 4,246.00₮ 4,331.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.41₮ 2.52₮ 2.41₮ 2.50₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,376.00₮ 3,399.00₮ 3,376.00₮ 3,384.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,625.00₮ 3,750.00₮ 3,625.00₮ 3,740.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.90₮ 471.10₮ 463.90₮ 468.80₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 32.20₮ 42.90₮ 33.90₮ 42.50₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.37₮ 21.96₮ 21.37₮ 21.85₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,254.00₮ 4,396.00₮ 4,254.00₮ 4,376.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.44₮ 2.54₮ 2.44₮ 2.52₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 430.40₮ 437.00₮ 430.40₮ 434.80₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,194.00₮ 2,324.00₮ 2,194.00₮ 2,314.00₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,437.00₮ 2,525.00₮ 2,437.00₮ 2,506.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,477.00₮ 2,554.00₮ 2,477.00₮ 2,544.00₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,373.00₮ 3,399.00₮ 3,373.00₮ 3,382.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,580.00₮ 3,740.00₮ 3,580.00₮ 3,730.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.70₮ 471.00₮ 462.70₮ 470.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 32.50₮ 42.00₮ 34.00₮ 42.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.20₮ 22.00₮ 21.20₮ 21.90₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,220.00₮ 4,370.00₮ 4,220.00₮ 4,370.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,600.00₮ 3,750.00₮ 3,600.00₮ 3,750.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.35₮ 2.60₮ 2.41₮ 2.54₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,385.00₮ 3,400.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 106.00₮ 126.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 35.00₮ 38.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.45₮ 2.54₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.60₮ 22.50₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 428.00₮ 450.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,660.00₮ 3,710.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 466.00₮ 475.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,120.00₮ 2,280.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0