Уншиж байна ...
МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
Зураг 2,277.98₮ /2024-07-16/
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2024-07-17/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
Хас Банк
Ариг Банк
SendMN
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,374.00₮ 3,398.00₮ 3,374.00₮ 3,382.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,644.00₮ 3,740.00₮ 3,644.00₮ 3,721.00₮ +3.0
Зураг Английн фунт GBP 4,342.00₮ 4,444.00₮ 4,342.00₮ 4,422.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 33.73₮ 40.80₮ 35.50₮ 40.30₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.10₮ 467.40₮ 462.10₮ 465.10₮ -0.5
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.35₮ 2.53₮ 2.44₮ 2.50₮ +0.02
Зураг Канад доллар CAD 2,438.00₮ 2,503.00₮ 2,448.00₮ 2,491.00₮ +0.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,008.00₮ 2,099.00₮ 2,016.00₮ 2,089.00₮ +5.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,228.00₮ 2,323.00₮ 2,237.00₮ 2,311.00₮ -6.0
Зураг Японы иен JPY 21.10₮ 21.60₮ 21.16₮ 21.49₮ +0.01
Зураг Гонконг доллар HKD 430.00₮ 436.00₮ 432.00₮ 434.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,482.00₮ 2,549.00₮ 2,492.00₮ 2,536.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,717.00₮ 3,827.00₮ 3,732.00₮ 3,827.00₮ +9.0
Зураг Швед крон SEK 302.00₮ 327.00₮ 311.00₮ 327.00₮ +1.0
Зураг Туркийн Лир TRY 98.00₮ 110.00₮ 99.00₮ 106.00₮ +0.0
Зураг Тайландын бат THB 90.30₮ 97.10₮ 92.10₮ 96.10₮ +0.8
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,372.00₮ 3,397.00₮ 3,372.00₮ 3,372.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,649.00₮ 3,741.00₮ 3,649.00₮ 3,649.00₮ +4.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.10₮ 467.80₮ 462.10₮ 462.10₮ +0.3
Зураг Оросын рубль RUB 35.13₮ 41.79₮ 35.66₮ 35.66₮ +0.01
Зураг Японы иен JPY 21.24₮ 21.76₮ 21.33₮ 21.33₮ +0.16
Зураг Английн фунт GBP 4,337.00₮ 4,448.00₮ 4,353.00₮ 4,353.00₮ +11.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,727.00₮ 3,840.00₮ 3,742.00₮ 3,742.00₮ +14.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.35₮ 2.49₮ 2.43₮ 2.43₮ +0.01
Зураг Гонконг доллар HKD 429.70₮ 435.90₮ 431.40₮ 431.40₮ -0.2
Зураг Австрали доллар AUD 2,231.00₮ 2,321.00₮ 2,240.00₮ 2,240.00₮ -4.0
Зураг Канад доллар CAD 2,439.00₮ 2,504.00₮ 2,449.00₮ 2,449.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,486.00₮ 2,550.00₮ 2,495.00₮ 2,495.00₮ +5.0
Зураг Швед крон SEK 289.60₮ 327.10₮ 290.90₮ 290.90₮ +0.4
Зураг Биет бус алт AUG 8,238,470.00₮ 8,262,900.00₮ 8,238,470.00₮ 8,238,470.00₮ +74230.0
Зураг Биет бус мөнгө AGG 104,100.00₮ 104,400.00₮ 104,100.00₮ 104,100.00₮ +400.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,018.00₮ 2,095.00₮ 2,018.00₮ 2,018.00₮ +2.0
Зураг Туркийн Лир TRY 97.80₮ 104.90₮ 98.90₮ 98.90₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,372.00₮ 3,399.00₮ 3,372.00₮ 3,382.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,646.00₮ 3,743.00₮ 3,646.00₮ 3,724.00₮ -30.0
Зураг Японы иен JPY 21.24₮ 21.80₮ 21.33₮ 21.69₮ -0.08
Зураг Швейцарь франк CHF 3,716.00₮ 3,858.00₮ 3,731.00₮ 3,835.00₮ -27.0
Зураг Английн фунт GBP 4,336.00₮ 4,460.00₮ 4,353.00₮ 4,433.00₮ -21.0
Зураг Гонконг доллар HKD 429.40₮ 436.90₮ 431.10₮ 434.30₮ -0.7
Зураг Хятадын юань CNY 462.10₮ 468.40₮ 462.10₮ 466.10₮ -0.8
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.33₮ 2.56₮ 2.42₮ 2.49₮ -0.02
Зураг Канад доллар CAD 2,438.00₮ 2,507.00₮ 2,448.00₮ 2,492.00₮ -17.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,230.00₮ 2,328.00₮ 2,239.00₮ 2,317.00₮ -33.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,486.00₮ 2,556.00₮ 2,496.00₮ 2,541.00₮ -14.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,009.00₮ 2,105.00₮ 2,017.00₮ 2,090.00₮ -30.0
Зураг Биет бус алт AUG 265,347.00₮ 265,347.00₮ 265,347.00₮ 265,347.00₮ +2385.83
Зураг Биет бус мөнгө AGG 3,137.49₮ 3,137.49₮ 3,137.49₮ 3,137.49₮ +13.59
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Мэдээлэл байхгүй байна
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,375.00₮ 3,398.00₮ 3,375.00₮ 3,383.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,648.00₮ 3,735.00₮ 3,648.00₮ 3,726.00₮ +7.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.50₮ 468.50₮ 462.50₮ 466.30₮ +0.3
Зураг Японы иен JPY 21.25₮ 21.86₮ 21.25₮ 21.75₮ +0.28
Зураг Английн фунт GBP 4,351.00₮ 4,459.00₮ 4,351.00₮ 4,439.00₮ +16.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.42₮ 2.52₮ 2.42₮ 2.49₮ +0.03
Зураг Гонконг доллар HKD 430.60₮ 436.60₮ 430.60₮ 434.40₮ -0.1
Зураг Австрали доллар AUD 2,234.00₮ 2,330.00₮ 2,234.00₮ 2,321.00₮ -3.0
Зураг Канад доллар CAD 2,443.00₮ 2,513.00₮ 2,443.00₮ 2,494.00₮ +1.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,493.00₮ 2,551.00₮ 2,493.00₮ 2,542.00₮ +6.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,373.00₮ 3,399.00₮ 3,373.00₮ 3,382.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,638.00₮ 3,740.00₮ 3,638.00₮ 3,725.00₮ +5.0
Зураг Хятадын юань CNY 461.40₮ 468.00₮ 461.40₮ 466.00₮ -0.6
Зураг Оросын рубль RUB 34.00₮ 41.50₮ 35.60₮ 40.80₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.07₮ 21.65₮ 21.07₮ 21.55₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,300.00₮ 4,450.00₮ 4,300.00₮ 4,440.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,680.00₮ 3,860.00₮ 3,680.00₮ 3,860.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.30₮ 2.56₮ 2.40₮ 2.49₮ +0.01
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,375.00₮ 3,397.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,570.00₮ 3,680.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 465.00₮ 473.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +1.0
Зураг Японы иен JPY 20.50₮ 21.40₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.36₮ 2.46₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 36.00₮ 40.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 428.00₮ 445.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,120.00₮ 2,280.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 106.00₮ 126.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0