Уншиж байна ...
МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
Зураг 2,170.64₮ /2024-04-22/
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2024-04-22/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
Хас Банк
Ариг Банк
SendMN
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,370.00₮ 3,394.00₮ 3,370.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,559.00₮ 3,654.00₮ 3,559.00₮ 3,636.00₮ +7.0
Зураг Английн фунт GBP 4,138.00₮ 4,238.00₮ 4,138.00₮ 4,217.00₮ -14.0
Зураг Оросын рубль RUB 32.02₮ 38.50₮ 33.70₮ 38.00₮ +0.5
Зураг Хятадын юань CNY 464.00₮ 469.30₮ 464.00₮ 467.00₮ -0.3
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.34₮ 2.51₮ 2.43₮ 2.49₮ +0.01
Зураг Канад доллар CAD 2,425.00₮ 2,489.00₮ 2,435.00₮ 2,477.00₮ +7.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,947.00₮ 2,037.00₮ 1,955.00₮ 2,027.00₮ +6.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,128.00₮ 2,221.00₮ 2,137.00₮ 2,210.00₮ +14.0
Зураг Японы иен JPY 21.58₮ 22.09₮ 21.64₮ 21.98₮ -0.05
Зураг Гонконг доллар HKD 428.00₮ 434.00₮ 430.00₮ 432.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,446.00₮ 2,511.00₮ 2,456.00₮ 2,499.00₮ +2.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,644.00₮ 3,750.00₮ 3,659.00₮ 3,750.00₮ -9.0
Зураг Швед крон SEK 293.00₮ 317.00₮ 302.00₮ 317.00₮ +2.0
Зураг Туркийн Лир TRY 99.00₮ 111.00₮ 100.00₮ 107.00₮ +0.0
Зураг Тайландын бат THB 87.70₮ 94.10₮ 89.50₮ 93.20₮ -0.2
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,368.00₮ 3,388.00₮ 3,368.00₮ 3,368.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,553.00₮ 3,650.00₮ 3,553.00₮ 3,553.00₮ +6.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.20₮ 469.00₮ 463.20₮ 463.20₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 33.25₮ 40.68₮ 33.78₮ 33.78₮ +2.46
Зураг Японы иен JPY 21.53₮ 22.09₮ 21.62₮ 21.62₮ -0.15
Зураг Английн фунт GBP 4,108.00₮ 4,225.00₮ 4,124.00₮ 4,124.00₮ -30.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,619.00₮ 3,770.00₮ 3,634.00₮ 3,634.00₮ -17.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.34₮ 2.50₮ 2.42₮ 2.42₮ +0.02
Зураг Гонконг доллар HKD 427.60₮ 433.70₮ 429.30₮ 429.30₮ -0.5
Зураг Австрали доллар AUD 2,124.00₮ 2,220.00₮ 2,133.00₮ 2,133.00₮ +8.0
Зураг Канад доллар CAD 2,426.00₮ 2,494.00₮ 2,436.00₮ 2,436.00₮ +2.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,446.00₮ 2,511.00₮ 2,455.00₮ 2,455.00₮ +0.0
Зураг Швед крон SEK 301.80₮ 317.00₮ 303.10₮ 303.10₮ +3.1
Зураг Биет бус алт AUG 8,014,830.00₮ 8,038,630.00₮ 8,014,830.00₮ 8,014,830.00₮ -10130.0
Зураг Биет бус мөнгө AGG 95,110.00₮ 95,390.00₮ 95,110.00₮ 95,110.00₮ -780.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,958.00₮ 2,051.00₮ 1,958.00₮ 1,958.00₮ +13.0
Зураг Туркийн Лир TRY 99.20₮ 106.40₮ 100.30₮ 100.30₮ -0.1
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Мэдээлэл байхгүй байна
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,368.00₮ 3,388.00₮ 3,368.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,566.00₮ 3,652.00₮ 3,552.00₮ 3,637.00₮ +5.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.00₮ 469.50₮ 463.00₮ 467.20₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.58₮ 22.12₮ 21.59₮ 22.02₮ -0.01
Зураг Английн фунт GBP 4,133.00₮ 4,230.00₮ 4,131.00₮ 4,217.00₮ -19.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.38₮ 2.50₮ 2.38₮ 2.48₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,370.00₮ 3,388.00₮ 3,370.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,556.00₮ 3,643.00₮ 3,556.00₮ 3,634.00₮ -37.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.20₮ 469.30₮ 463.20₮ 467.00₮ -1.5
Зураг Оросын рубль RUB 31.00₮ 41.00₮ 32.70₮ 40.60₮ -0.5
Зураг Японы иен JPY 21.66₮ 22.10₮ 21.66₮ 21.99₮ -0.18
Зураг Английн фунт GBP 4,130.00₮ 4,237.00₮ 4,130.00₮ 4,218.00₮ -63.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.42₮ 2.50₮ 2.42₮ 2.47₮ -0.02
Зураг Гонконг доллар HKD 428.60₮ 434.50₮ 428.60₮ 432.40₮ -1.2
Зураг Австрали доллар AUD 2,129.00₮ 2,224.00₮ 2,129.00₮ 2,215.00₮ -36.0
Зураг Канад доллар CAD 2,429.00₮ 2,498.00₮ 2,429.00₮ 2,479.00₮ -16.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,451.00₮ 2,508.00₮ 2,451.00₮ 2,499.00₮ -22.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,369.00₮ 3,392.00₮ 3,369.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,551.00₮ 3,650.00₮ 3,551.00₮ 3,635.00₮ -30.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.10₮ 469.70₮ 463.10₮ 467.50₮ -1.3
Зураг Оросын рубль RUB 32.00₮ 39.00₮ 34.00₮ 38.00₮ -1.0
Зураг Японы иен JPY 21.55₮ 22.15₮ 21.55₮ 22.05₮ -0.15
Зураг Английн фунт GBP 4,100.00₮ 4,300.00₮ 4,100.00₮ 4,300.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,600.00₮ 3,760.00₮ 3,600.00₮ 3,770.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.33₮ 2.55₮ 2.40₮ 2.50₮ -0.01
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,375.00₮ 3,388.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 106.00₮ 126.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 33.10₮ 37.00₮ 0.00₮ 0.00₮ -0.5
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.34₮ 2.50₮ 0.00₮ 0.00₮ -0.01
Зураг Японы иен JPY 21.50₮ 22.30₮ 0.00₮ 0.00₮ -0.4
Зураг Гонконг доллар HKD 420.00₮ 450.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,560.00₮ 3,670.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.00₮ 471.00₮ 0.00₮ 0.00₮ -2.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,120.00₮ 2,260.00₮ 0.00₮ 0.00₮ -20.0