Уншиж байна ...
Зураг
Зураг
МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
Зураг 38.77₮ /2024-06-18/
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2024-06-19/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
Хас Банк
Ариг Банк
SendMN
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,374.00₮ 3,398.00₮ 3,374.00₮ 3,382.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,589.00₮ 3,684.00₮ 3,589.00₮ 3,666.00₮ +1.0
Зураг Английн фунт GBP 4,253.00₮ 4,354.00₮ 4,253.00₮ 4,332.00₮ -2.0
Зураг Оросын рубль RUB 34.96₮ 42.40₮ 36.80₮ 41.90₮ +1.5
Зураг Хятадын юань CNY 463.00₮ 468.30₮ 463.00₮ 466.00₮ -0.3
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.34₮ 2.51₮ 2.43₮ 2.49₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,431.00₮ 2,495.00₮ 2,441.00₮ 2,483.00₮ -1.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,030.00₮ 2,122.00₮ 2,038.00₮ 2,111.00₮ +1.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,206.00₮ 2,299.00₮ 2,215.00₮ 2,288.00₮ +15.0
Зураг Японы иен JPY 21.18₮ 21.68₮ 21.24₮ 21.57₮ -0.02
Зураг Гонконг доллар HKD 430.00₮ 436.00₮ 432.00₮ 434.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,468.00₮ 2,535.00₮ 2,478.00₮ 2,522.00₮ +1.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,757.00₮ 3,868.00₮ 3,772.00₮ 3,868.00₮ +17.0
Зураг Швед крон SEK 306.00₮ 332.00₮ 315.00₮ 332.00₮ +1.0
Зураг Туркийн Лир TRY 99.00₮ 111.00₮ 100.00₮ 107.00₮ +1.0
Зураг Тайландын бат THB 88.40₮ 94.90₮ 90.20₮ 94.00₮ +0.3
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,372.00₮ 3,397.00₮ 3,372.00₮ 3,372.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,590.00₮ 3,682.00₮ 3,590.00₮ 3,590.00₮ -30.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.30₮ 468.10₮ 462.30₮ 462.30₮ -1.2
Зураг Оросын рубль RUB 37.36₮ 44.78₮ 37.89₮ 37.89₮ +2.49
Зураг Японы иен JPY 21.17₮ 21.69₮ 21.26₮ 21.26₮ -0.1
Зураг Английн фунт GBP 4,246.00₮ 4,357.00₮ 4,262.00₮ 4,262.00₮ -21.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,759.00₮ 3,874.00₮ 3,774.00₮ 3,774.00₮ -34.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.34₮ 2.48₮ 2.42₮ 2.42₮ -0.01
Зураг Гонконг доллар HKD 429.60₮ 435.90₮ 431.30₮ 431.30₮ -0.5
Зураг Австрали доллар AUD 2,210.00₮ 2,300.00₮ 2,219.00₮ 2,219.00₮ -19.0
Зураг Канад доллар CAD 2,432.00₮ 2,497.00₮ 2,442.00₮ 2,442.00₮ -14.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,470.00₮ 2,532.00₮ 2,479.00₮ 2,479.00₮ -15.0
Зураг Швед крон SEK 293.80₮ 332.30₮ 295.10₮ 295.10₮ +1.8
Зураг Биет бус алт AUG 7,837,710.00₮ 7,860,950.00₮ 7,837,710.00₮ 7,837,710.00₮ +15050.0
Зураг Биет бус мөнгө AGG 98,230.00₮ 98,520.00₮ 98,230.00₮ 98,230.00₮ -350.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,039.00₮ 2,116.00₮ 2,039.00₮ 2,039.00₮ -28.0
Зураг Туркийн Лир TRY 99.40₮ 106.70₮ 100.50₮ 100.50₮ +0.3
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,372.00₮ 3,399.00₮ 3,372.00₮ 3,382.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,587.00₮ 3,684.00₮ 3,587.00₮ 3,665.00₮ -27.0
Зураг Японы иен JPY 21.14₮ 21.69₮ 21.22₮ 21.58₮ -0.23
Зураг Швейцарь франк CHF 3,748.00₮ 3,892.00₮ 3,763.00₮ 3,869.00₮ -29.0
Зураг Английн фунт GBP 4,233.00₮ 4,357.00₮ 4,250.00₮ 4,331.00₮ -26.0
Зураг Гонконг доллар HKD 429.30₮ 436.90₮ 431.10₮ 434.30₮ -0.5
Зураг Хятадын юань CNY 462.40₮ 468.60₮ 462.40₮ 466.30₮ -1.1
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.33₮ 2.56₮ 2.42₮ 2.49₮ -0.02
Зураг Канад доллар CAD 2,430.00₮ 2,498.00₮ 2,440.00₮ 2,483.00₮ -13.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,204.00₮ 2,302.00₮ 2,213.00₮ 2,290.00₮ -15.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,467.00₮ 2,536.00₮ 2,477.00₮ 2,521.00₮ -14.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 2,028.00₮ 2,125.00₮ 2,036.00₮ 2,110.00₮ -22.0
Зураг Биет бус алт AUG 252,465.00₮ 252,465.00₮ 252,465.00₮ 252,465.00₮ +483.99
Зураг Биет бус мөнгө AGG 2,949.33₮ 2,949.33₮ 2,949.33₮ 2,949.33₮ -11.41
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,374.00₮ 3,399.00₮ 3,374.00₮ 3,382.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,600.00₮ 3,684.00₮ 3,586.00₮ 3,669.00₮ +1.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.60₮ 468.80₮ 462.60₮ 466.50₮ -0.1
Зураг Японы иен JPY 21.18₮ 21.70₮ 21.19₮ 21.60₮ -0.03
Зураг Английн фунт GBP 4,252.00₮ 4,347.00₮ 4,249.00₮ 4,334.00₮ -2.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.39₮ 2.51₮ 2.39₮ 2.49₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,375.00₮ 3,398.00₮ 3,375.00₮ 3,383.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,589.00₮ 3,676.00₮ 3,589.00₮ 3,666.00₮ +5.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.60₮ 468.60₮ 462.60₮ 466.40₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.24₮ 21.67₮ 21.24₮ 21.56₮ -0.01
Зураг Английн фунт GBP 4,247.00₮ 4,355.00₮ 4,247.00₮ 4,335.00₮ +3.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.42₮ 2.50₮ 2.42₮ 2.48₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 430.60₮ 436.60₮ 430.60₮ 434.40₮ +0.1
Зураг Австрали доллар AUD 2,208.00₮ 2,304.00₮ 2,208.00₮ 2,294.00₮ +12.0
Зураг Канад доллар CAD 2,435.00₮ 2,505.00₮ 2,435.00₮ 2,485.00₮ +3.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,473.00₮ 2,531.00₮ 2,473.00₮ 2,522.00₮ +3.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,373.00₮ 3,399.00₮ 3,373.00₮ 3,382.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,585.00₮ 3,685.00₮ 3,585.00₮ 3,670.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.50₮ 469.00₮ 462.50₮ 467.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 33.00₮ 42.00₮ 36.00₮ 41.30₮ +1.0
Зураг Японы иен JPY 21.15₮ 21.70₮ 21.15₮ 21.60₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,200.00₮ 4,350.00₮ 4,200.00₮ 4,350.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,700.00₮ 3,830.00₮ 3,700.00₮ 3,830.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.30₮ 2.55₮ 2.41₮ 2.50₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,380.00₮ 3,395.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,600.00₮ 3,670.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 466.00₮ 474.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.30₮ 22.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.43₮ 2.52₮ 0.00₮ 0.00₮ -0.01
Зураг Оросын рубль RUB 36.50₮ 39.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.5
Зураг Гонконг доллар HKD 428.00₮ 445.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,120.00₮ 2,280.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 106.00₮ 126.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0