Уншиж байна ...

QUIZ: Санхүүгийн боловсролын түвшин тогтоох СОРИЛ

Р.Түвшин, iKon.mn
2015 оны 12 сарын 1
iKon.MN

McGraw Hill Financial, Дэлхийн Банк, Gallup байгууллагууд хамтран Дэлхийн 140 орны 150,000 насанд хүрэгчдээс түүвэрлэн санхүүгийн мэдлэгийг нь шалгасан байна. Та энэ шалгалтыг давж чадах эсэхээ сориод үзээрэй.

 

0/5
1
2
3
4
5
1
Танд мөнгөн хуримтлал байгаа гэж үзье. Тэгвэл үүнийгээ нэг бизнест бүхлээр нь хөрөнгө оруулах, олон бизнест хувааж хөрөнгө оруулах хоёрын аль нь эрсдэл багатай вэ?
НЭГ
ОЛОН
МЭДЭХГҮЙ
2
Арван жилийн дараа таны худалдаж авдаг зүйлсийн үнэ хоёр дахин нэмэгдэнэ гэе. Энэ хугацаанд таны орлого ч хоёр дахин нэмэгдсэн. Тэгвэл та 10 жилийн дараа өнөөдөр авч байгаагаасаа бага зүйл авдаг болох уу, ижил байх уу, илүүг авдаг болох уу?
БАГА
ИЖИЛ
ИХ
МЭДЭХГҮЙ
3
Та 100 доллар зээлэх хэрэгтэй боллоо. Буцааж зээлээ төлөхдөө 105 доллар төлөх, эсвэл 100 + 3 хувийн хүү төлөх хоёрын аль нь бага вэ?
105
100+3%
МЭДЭХГҮЙ
4
Та банканд хоёр жилийн хугацаатай мөнгө хадгалуулахаар болов. Банк жил бүр 15 хувийн хүү төлөхөөр болжээ. Тэгвэл хоёр дахь жилийн нэмэгдэх хүү эхний жилийнхээс илүү байх уу? Эсвэл жил бүр ижил дүнтэй нэмэгдэх үү?
ИЛҮҮ
ИЖИЛ
МЭДЭХГҮЙ
5
Та 100 доллар банканд хадгалуулахаар болов. Банк жил бүр 10 хувийн хүү төлөхөөр болжээ. Таван жилийн дараа та хэр хэмжээний мөнгөтэй болох вэ? 150-аас илүү, яг 150, 150-аас бага?
Яг 150
150-аас илүү
150-аас бага
Мэдэхгүй

Түр хүлээнэ үү...