Уншиж байна ...
Зураг
Зураг

QUIZ: Та статистикийн талаар хэр мэдлэгтэй вэ?

ikon.mn
2024 оны 5 сарын 18
iKon.MN
0/17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Статистикийн байгууллага хэдэн онд байгуулагдсан бэ?
1921
1924
1932
1942
2
Big Data гэж юу вэ?
Том дата
Их өгөгдөл
Тоон мэдээлэл
Аль нь ч биш
3
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг тооцдог аргуудаас аль нь илүүц вэ?
Үйлдвэрлэлийн арга
Эцсийн ашиглалтын арга
Орлогын арга
Бүтээмжийн арга
4
Медиан гэдэг нь...
Дундаж утга
Голч утга
Хамгийн их болон бага утгуудын дундаж
Чанарын үзүүлэлт
5
Хэрэглээний үнийн индексийн тооцоонд аль индексийг ашигладаг вэ?
Паашийн үнийн индекс
Ласпейрсийн үнийн индекс
Фишерийн үнийн индекс
Холимог индекс
6
Статистик нь...
Нийгэм, эдийн засгийн тоон үзүүлэлтүүдийг чанартай нь уялдуулж судалдаг шинжлэх ухаан
Тоон үзүүлэлтүүдийг аргачлалын дагуу цуглуулдаг шинжлэх ухаан
Чанарын үзүүлэлтүүдийг аргачлалын дагуу цуглуулдаг шинжлэх ухаан
Хосолмол шинжлэх ухаан
7
Монгол Улсын хүн ам 2023 оны эцэст хэд болсон бэ?
3.7 сая
2.9 сая
3.5 сая
3.3 сая
8
Мета мэдээлэл гэдэг нь...
Үзүүлэлтийг тооцсон томьёо
Статистикийн үзүүлэлтийн талаарх тайлбар
Тоон болон чанарын өгөгдлийг хослуулсан мэдээлэл
Аль нь ч биш
9
Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн www.1212.mn хэдэн бүлгээс бүрддэг вэ?
10
12
6
8
10
Манай улсын түүхэнд төрөлт хэдэн онд хамгийн өндөр байсан бэ?
2006 он
2011 он
2014 он
2021 он
11
Манай улсын эдийн засгийн өсөлт 2023 онд хэд байсан бэ?
1.6 хувь
7.0 хувь
5.3 хувь
4.8 хувь
12
Манай улсын хүн ам хэдэн онд 4 саяд хүрэх вэ?
2030
2033
2036
2039
13
Эдийн засгийн нөөц нь...
Хязгааргүй
Зарим тохиолдолд хязгаартай
Хязгаарлагдмал
2 ба 3 дугаар хариулт зөв
14
Монгол Улсын 3 сая дахь иргэн аль аймгийн харьяат вэ?
Дундговь аймгийн Дэрэн сумын харьяат Ц.Монголжин охин
Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын харьяат Л.Монголжин охин
Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын харьяат А.Монголжин охин
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын харьяат Х.Монголжин охин
15
Монгол Улсын Статистикийн байгууллагын төрсөн өдөр?
10-р сарын 20
2-р сарын 20
12-р сарын 12
11-р сарын 11
16
Манай улсын хамгийн урт нэртэй хүний нэр хэдэн үсэгтэй вэ?
41
26
39
37
17
2023 оны мал тооллогын дүнгээр манай улсын мал ..... толгойд хүрчээ.
90.2 сая
64.7 сая
71.1 сая
67.3 сая

Түр хүлээнэ үү...