Уншиж байна ...
Зураг
Эдийн засгийн ухааны доктор, профессор

Эдийн засгийн ухааны доктор, профессор

Зураг
Эдийн засгийн ухааны доктор, профессор
COVID-19 ба залуучуудын ажилгүйдэл
2021 оны 2 сарын 9
Өчигдөр бид нэг сайхан Монгол залуу амиа алдахыг харлаа.
Зураг
Эдийн засгийн ухааны доктор, профессор
Коронавирус ба хүүхдийн хоол тэжээлийн байдал
2020 оны 5 сарын 6
Монгол Улсад одоогийн байдлаар COVID-19 хямрал яг хэдэн сараар үргэлжлэх бол гэсэн загварчилсан, хамгийн баг, дунджаар, хамгийн ихээр бодож тооцсон динамик тооцоо бага байна.
Зураг
Эдийн засгийн ухааны доктор, профессор
КОВИД-19 ба эдийн засгийн хямрал
2020 оны 4 сарын 27
Эдийн засгийн хямрал дэлхийд үе үе болж байдаг.
Зураг
Эдийн засгийн ухааны доктор, профессор
Коронавирусийн нийгэм, эдийн засагт үзүүлж байгаа нөлөө эмэгтэйчүүдэд илүү хүндээр тусаж байна
2020 оны 3 сарын 20
Дэлхийн эдийн засгийн форумаас энэ сарын 12-нд хэвлэгдсэн судалгаанд дүгнэснээр COVID-19 өвчний улмаас эмэгтэйчүүдийн хувьд илүү их хэмжээний ачаалал ирж байна гэжээ.