Уншиж байна ...

QUIZ: ТА МОНГОЛ ХЭЛЭЭ ХЭР САЙН МЭДДЭГ ВЭ?

A.Жаргал
2015 оны 11 сарын 12
Монсудар
0/10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1. Согсоо гэж ямар утгатай үг вэ?
Өрвийж согсойсон юм
Адууны хоёр чихний хооронд үлдээсэн дэл, хөхөл
Соотон чих
2
2. Доорх үгсийн аль нь зөв бичлэг вэ?
Уншихсан даа, юм санжээ, явсан даг
Унших сан даа, юмсанжээ, явсан даг
Уншихсандаа, юмсанжээ, явсан даг
3
3. Нохойн дуу ойртох хэмээх хэлц ямар утгатай вэ?
Айлын бараа харагдах
Аливаа ажил үйл дуусах дөхөх
Нохойн хуцах чимээ сонсогдох
4
4. Доорх үгсийн аль нь зөв бичлэг вэ?
Явуулчихаад, үзснийг, ирсэнээр
Явуулчхаад, үзсэнийг, ирснээр
Явуулчихаад, үзсэнийг, ирсэнээр
5
5. Хөтөвч гэдэг нь ямар утгатай үг вэ?
Живх
Манцуй
Коршок
6
6. Доор үгсийн аль нь зөв бичлэг вэ?
Томьёо, завьяа, цагариг, давлагаа
Томьёо, завъяа, цагираг, давлагаа
Томьёо, завьяа, цагариг, давалгаа
7
7. Эснэх гэдэг нь ямар утгатай үг вэ?
Нас барахын хүндэтгэл утга
Ирэх, очихын хүндэтгэл утга
Төрөх, мэндлэхийн хүндэтгэл утга
8
8. Бүгд унтах гэсэн утгатай бүлэг хэлцийг сонгоно уу?
Давсан жинд явах, хар нүд хамхих, од шүүрэх
Сохор харын өртөөнд очих, хоёр тугалаа бэлчээрт гаргах, нүдний хор гаргах
Газар чагнах, хойш суух, цурам хийх
9
9. “Атаархах” хэмээх үгийн эсрэг утгатай үгийг сонгоно уу?
Жөтөөрхөх
Бахархах
Дайсагнах
10
10. “Сэтгэлд хур буух” хэмээх хэлц нь ямар утгатай вэ?
Туйлын их баярлах
Ажил үйл бүтэх
Маш их ганцаардах

Түр хүлээнэ үү...