Уншиж байна ...

QUIZ: Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн мэдлэгээ шалгая

A.Жаргал
2020 оны 11 сарын 2
iKon.MN
0/27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Зовуйр
Зовиур
Зовуур
Зовуурь
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Цагираг
Цагирга
Цагарги
Цагариг
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Нижэгнэх
Нижгэнэх
Нижигнэх
Нэжгэнэх
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Ажиллабар
Ажилвар
Ажиллавар
Ажилбар
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Нөхөддөө
Нөхөдөдөө
Нөхдөдөө
Нөхддөө
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Эмхэтгэл
Эмхтгэл
Эмэхтгэл
Эмхтэгэл
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Нулимас
Нулмис
Нулимс
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Засач
Засч
Засж
Засаж
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Наймалж
Наймаалж
Наймальж
Наймайлж
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Үнэ цэнэ
Үнэцэн
Үнэ цэн
Үнэцэнэ
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Амирлангуй
Амирлангүй
Амарлингуй
Амирлингуй
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Мөнхөжнө
Мөнхжөнө
Мөнхжнө
Мөнхжинө
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Хөшүүрэглэчхээрэй
Хөшүүргэлчхээрэй
Хөшүүргэлчихээрэй
Хөшүүрэглэчихээрэй
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Нөгөөтэйгээр
Нөгөөтэйгүүр
Нөгөөтээгээр
Нөгөөтээгүүр
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Авьяаслаг
Авяаслаг
Авияаслаг
Авъяаслаг
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Эрэсдлийн
Эрсдлийн
Эрсэдлийн
Эрсдэлийн
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Таширамд
Ташрамд
Даширамд
Дашрамд
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Идэвхитнүүд
Идэвхтнүүд
Идэвхтэнүүд
Идэвхднүүд
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Клубийн
Клүбийн
Клубын
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Оношолгоо
Оношилгоо
Оношлогоо
Оншилгоо
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Уугж
Уугиж
Уугьж
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Үүсэч
Үүсч
Үүсэж
Үүсж
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Тийчэлчих
Тийчилчих
Тийчлэчих
Тийчличих
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Будлиан
Будлаан
Будилаан
Будилиан
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Гутранг
Гутранга
Гутранги
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Гаригийн
Гарагын
Гарагийн
Гаргийн
Зөв хувилбарыг сонгоно уу!
Олимпийн
Олимпын

Түр хүлээнэ үү...