Уншиж байна ...
ХУУЧИРСАН МЭДЭЭ: 2021/06/11-НД НИЙТЛЭГДСЭН

Монголын Мянганы Сорилтын Сан: Худалдан авах ажиллагааны зарлал

СУРТАЛЧИЛГАА
2021 оны 6 сарын 11
Сурталчилгаа
 

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН

МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Гэр хорооллын ус түгээх байрыг автоматжуулах тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж, суурилуулах гэрээ

Улаанбаатар хот, Монгол Улс

2021 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр

1. Монгол Улсын Засгийн газар (“Засгийн газар” гэх) болон АНУ-ын Мянганы сорилтын корпорац (“МСК” гэх) нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих замаар ядуурлыг бууруулах зорилгоор 350 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж үзүүлэх Мянганы сорилтын Компакт гэрээг байгуулсан. Засгийн газар болон Монголын Мянганы сорилтын сан (“Монголын МСС” гэх)-аас бусад этгээд Компакт гэрээгээр олгосон эрхийг хэрэгжүүлэх болон МСК-ын санхүүжилтийг зарцуулах эрхгүй. Компакт гэрээ, холбогдох бусад баримт бичигтэй МСК-ын цахим хуудас (www.mcc.gov), Монголын МСС-ийн цахим хуудаснааc (https://mca-mongolia.gov.mn) танилцах боломжтой.

2. Компакт гэрээний хөрөнгө оруулалтаар Улаанбаатар хотын өсөн нэмэгдэж буй усны хэрэгцээг хангахад чиглэсэн Нийт ус хангамжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх юм. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд харилцан уялдаа бүхий дараах гурван төсөл, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

  • Газрын доорх усны баруун эх үүсвэрийг шинээр байгуулах үйл ажиллагаа буюу Газрын доорх усны шинэ эх үүсвэрүүдийг холбогдох дэд бүтэц, усан сан болон Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрийн хамт байгуулах төсөл;
  • Хаягдал ус дахин боловсруулах үйл ажиллагаа буюу шинэ Төв цэвэрлэх байгууламжаас гарах хаягдал усыг дахин боловсруулах үйлдвэрийг холбогдох дэд бүтцийн хамт байгуулах төсөл;
  • Усны салбарын тогтвортой байдлыг хангах үйл ажиллагаа буюу Улаанбаатар хотын ус хангамжийн урт хугацааны тогтвортой байдлыг хангахад чиглэгдсэн бодлого, хууль эрх зүйн орчны шинэчлэлийг дэмжих, институцийн чадавхыг сайжруулах төсөл багтана.

3. Энэхүү Мэдээлэл ирүүлэх баримт бичиг нь Гэр хорооллын ус түгээх байрыг автоматжуулах тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж, суурилуулах тендерт тавигдах шаардлагыг нарийвчлан боловсруулахад харгалзан үзэх хүчин зүйлсийг тодруулах зорилготой бөгөөд Монголын МСС-ийн зүгээс тус салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгч компани, аж ахуйн нэгжүүдийг Мэдээлэл ирүүлэх баримт бичигт тусгасан асуултуудын дагуу хариу мэдээлэл ирүүлэхийг урьж байна.

4. Усны салбарын тогтвортой байдлыг хангах төслийн таван дэд үйл ажиллагааны нэг болох Гэр хорооллын ус хангамжийн зардлыг бууруулах дэд үйл ажиллагааны хүрээнд Улаанбаатар хотын гэр хорооллын ус хангамжийн үйлчилгээг хүргэхэд зарцуулдаг өндөр зардлыг бууруулахад УСУГ-т дэмжлэг үзүүлнэ. Тодруулбал, ус хангамжийн үйлчилгээний зардлыг бууруулж, цагийг уртасгах үүднээс шугамд холбогдсон энгийн ус түгээх байрыг "ухаалаг" буюу автомат горимд шилжүүлэх дэд төслийг хэрэгжүүлэх юм. УСУГ нь 2015 оноос хойш шугамын 143 ус түгээх байрыг автоматжуулсан бөгөөд энэ төслийн хүрээнд шугамд холбогдсон энгийн 165 ус түгээх байр, ачилтын худаг бүхий 17 хосолмол ажиллагаатай ус түгээх байрыг автомат горимд шилжүүлнэ. Ингэснээр УСУГ-ын шугамд холбогдсон бүх ус түгээх байрыг байнгын ажиллагаатай болгож, ашиглалтын зардлыг бууруулаад зогсохгүй, ус ашиглалтын талаарх мэдээлэл цуглуулах, гэр хорооллын ус хангамжийг сайжруулах замаар борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэх юм.

5. Монголын МСС нь Гэр хорооллын ус түгээх байрыг автоматжуулах тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж, суурилуулах олон улсын тендер шалгаруулалтыг ойрын хугацаанд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

6. Тус тендерт оролцохыг сонирхсон этгээд Мэдээлэл ирүүлэх баримт бичгийн дор дурдсан хавсралтуудтай танилцах боломжтой.

Хавсралт 1: Техникийн хураангуй тодорхойлолтын төсөл

Хавсралт 2: Автомат ус түгээх байрны схем зургийн төсөл

7. Мэдээлэл ирүүлэх энэхүү баримт бичиг болон тендер шалгаруулалттай холбоотой аливаа асуулт, тодруулгыг PA-Mongolia@charleskendall.com цахим хаягаар, хувийг procurement@mca-mongolia.gov.mn хаягт ирүүлнэ.

Мэдээлэл ирүүлэхээр сонирхсон этгээд холбоо барих хаяг, мэдээллийг тодорхой дурдсан, “Request for RFI for Procurement for Supply and Installation of the Ger Area Smart Water Kiosk Upgrade” гэсэн гарчиг бүхий цахим захидлыг PA-Mongolia@charleskendall.com хаягаар, хувийг procurement@mca-mongolia.gov.mn хаягт илгээн бүртгүүлснээр Mэдээлэл ирүүлэх баримт бичгийг хүлээн авна. Ийнхүү хүсэлт илгээснээр тус баримт бичиг болон тендер шалгаруулалтын талаарх шинэ тутам мэдээллийг тухай бүрт авах боломж бүрдэх юм.

Мэдээллийг 2021 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр Улаанбаатарын цагаар 10 цагаас өмнө PA-Mongolia@charleskendall.com цахим хаягаар, хувийг procurement@mca-mongolia.gov.mn хаягт ирүүлнэ.


МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН


 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT -MONGOLIA

SPECIFIC NOTICE

REQUEST FOR INFORMATION

Procurement for Supply and Installation of the Ger Area Smart Water Kiosk Upgrade

Ulaanbaatar, Mongolia

June 11, 2021

1. The United States of America, acting through the Millennium Challenge Corporation (“MCC”) and the Government of Mongolia (the “Government” or “GoM”) have entered into a Millennium Challenge Compact for Millennium Challenge Account assistance to help facilitate poverty reduction through economic growth in Mongolia (the “Compact”) in the amount of USD 350 million (“MCC Funding”). No party other than the Government and Millennium Challenge Account-Mongolia (“MCA-Mongolia”) shall derive any rights from the Compact or have any claim to the proceeds of MCC Funding. The Compact and its related documents can be found on the MCC website (www.mcc.gov) and the MCA-Mongolia’s website (https://mca-mongolia.gov.mn).

The Compact addresses costly access to water and sanitation, one of the country’s most binding constraints to economic growth, and will assist the Government in meeting the projected demand for water in the capital city of Ulaanbaatar for residential consumers and commercial and industrial users through a Water Supply Project, consisting of three closely related investment activities described below:

  • Downstream Wells Activity, to construct groundwater wellfields with attendant transmission lines, reservoirs, and an advanced water purification plant;
  • Wastewater Recycling Activity, to construct a wastewater recycling plant and pipelines to provide high-quality treated wastewater that can substitute the groundwater used by water-intensive industries, thereby increasing the amount of freshwater available for household consumption; and
  • Water Sector Sustainability Activity, to support policy reforms, capacity building, and technical assistance to improve the long-term sustainability of Ulaanbaatar’s water supply.

2. Purpose: The purpose of the Request for Information (RFI) is to obtain market feedback in order to refine the technical specifications and requirements prior to issuing the Invitation for Bids (IFB). For this purpose, MCA-Mongolia requests your feedback on the questions listed in part 7 of the RFI document. 

3. Background: The “Ger Area Cost Containment Sub-activity”, one of the five sub-activities to be implemented under the Water Sector Sustainability Activity, supports efforts to curtail the high costs that the Water Supply and Sewerage Authority of Ulaanbaatar city (USUG) bears for providing water through the system of water kiosks throughout the ger areas of Ulaanbaatar.

The conversion of manually operated kiosks to automatic “smart” kiosks that operate longer hours at a lower cost will be a part of this sub-activity. USUG has automated 143 pipe-fed kiosks since 2015. Under the Ger Area Cost Containment Sub-activity, it is expected that 165 manually operated regular pipe-fed kiosks and 17 dual-functioning pipe-fed kiosks that also serve as truck refilling stations will be converted to smart kiosks. After implementing this project, USUG’s all pipe-fed kiosks in the ger area will be fully automated and as a result, increased number of self-operated 24/7 smart kiosks will help USUG save operation costs and collect better data on ger area water supply and lead to more sales revenue as ger area consumers enjoy increased and more convenient access to water.

4. Procurement: MCA-Mongolia is planning to launch a procurement for “Supply and Installation of the Ger Area Smart Water Kiosk Upgrade” in the near future.

5. Draft Scope of Work and Technical Specifications: The potential and interested bidders are requested to review the technical details that are provided in the following annexes of the RFI document:

Annex 1: Draft Simplified Scope of Supply and Installation of the Ger Area Smart Water Kiosk Upgrade Project

Annex 2: Draft Simplified Drawings of Supply and Installation of the Ger Area Smart Water Kiosk Upgrade Project

6. Clarification requests: All requests and questions regarding this solicitation shall be directed to the Procurement Agent for MCA-Mongolia at PA-Mongolia@charleskendall.com, with a copy to procurement@mca-mongolia.gov.mn.

7. Registration: To register and request the complete RFI and its annexes, interested parties should send an email with the subject line “Supply and Installation of the Ger Area Smart Water Kiosk Upgrade” to the Procurement Agent at PA-Mongolia@charleskendall.com with a copy to procurement@mca-mongolia.gov.mn. Interested parties should provide their full contact information in the email message. This will ensure that interested parties receive updates regarding the RFI and the planned procurement process.

8. Deadline: Respondents are requested to provide their responses to the questions in English, indicated in the RFI, via email to the Procurement Agent for MCA-Mongolia at PA-Mongolia@charleskendall.com, with a copy to procurement@mca-mongolia.gov.mn no later than 10:00 AM, Ulaanbaatar time (GMT +8), on July 5, 2021.


Millennium Challenge Account-Mongolia

ikon.mn сайтын Редакцын бодлогын 6.1; 6.2; 6.3 –т дурдсан үндэслэлээр сэтгэгдэл бичих талбарыг хаасан болно.