Уншиж байна ...

QUIZ: Физикийн шинжлэх ухааны суурь ойлголтууд

Р.Түвшин, iKon.mn
2015 оны 9 сарын 14
iKon.MN

Физикийн хичээлээ эргэн санацгаая!

0/17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Хөдөлж байгаа биет ямар энергитэй байх вэ?
Кинетик энерги
Потенциал энерги
Дулааны энерги
Бодисын солилцооны энерги
Гулгаж байгаа биетийг ямар хүч хойш нь татах вэ?
Үрэлтийн хүч
Хурдны сааралт
Татах хүч
Импульс
Биетийг хөдөлгөхийн тулд ямар хүч хэрэгтэй вэ?
Ажил
Татах хүч
Импульс
Хурдатгал
Хөдөлж байсан биетийг ямар үзэгдэл үргэлжлүүлэн хөдөлгөдөг вэ?
Вектор хурд
Хурд
Инерц
Импульс
_______-ын нэг хэмээр нэг грам усыг халаахад шаардах энергийг нэг калори гэнэ.
Фаренгэйт
Келвин
Цельс
Абсолют тэг
Фаренгэйтийн хэдэн хэмд ус буцлах вэ?
235
198
204
212
Биет дэх материйн тоо хэмжээ нь түүний _______.
Ажил
Хүч
Масс
Жин
Хүчийг ямар хэмжигдэхүүнээр илэрхийлдэг вэ?
Калори
Жоуль
Хэм
Ньютон
Атомыг хэн анх нээсэн бэ?
Исаак Ньютон
Нильс Бор
Стефэн Хокинг
Альберт Эйнштейн
Атомын цөм юунаас бүрддэг вэ?
Электрон
Протон
Позитрон
Фотон
Нягт бол ______.
Эзэлхүүнд хуваагдсан гадаргуу
Эзэлхүүнийг жингээр үржүүлсэн үржвэр
Жинг гадаргуугаар үржүүлсэн үржвэр
Эзэлхүүнд хуваагдсан масс
Манай нарны аймгийн төв юу вэ?
Сар
Нар
Мананцар
Гариг
E=mc^2 томъёоны C нь юу вэ?
Гэрлийн хурд
Control гэдгийн C
Чөлөөт уналт
Өөрчлөлт
Ямар хүч биднийг газарт байлгадаг вэ?
Хурд
Татах хүч
Масс
Хурдатгал
Хэн Физикийг судалж байхдаа Математик анализийг бий болгосон бэ?
Исаак Ньютон
Стефэн Хокинг
Нильс Бор
Альберт Эйнштейн
Энергийг ямар хэмжигдэхүүнээр илэрхийлдэг вэ?
Калори
Ватт
Хэм
Жоуль
Тайван төлөвт байгаа биет ямар энергитэй байх вэ?
Дулааны энерги
Кинетик энерги
Потенциал энерги
Калорийн энерги

Түр хүлээнэ үү...