2020/09/21
Америк доллар
МОНГОЛ БАНК:
2,854.35₮
B30
УЛААНБААТАР
15°
|
B30
УЛААНБААТАР
19°
|
B30
УЛААНБААТАР
17°
|
05:00
S31
06:00
S31
-1°
07:00
S32
08:00
S32
09:00
S32
10:00
S32
11:00
S32
12:00
S32
11°
13:00
S32
12°
14:00
S32
14°
15:00
S32
15°
16:00
S32
15°

Монголын Мянганы Сорилтын Сан Урьдчилсан сонголтын урилга

СУРТАЛЧИЛГАА
2020 оны 8 сарын 10
Сурталчилгаа

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН УРЬДЧИЛСАН СОНГОЛТЫН УРИЛГА

Гүний худгийн барилга, тоног төхөөрөмж, ус дамжуулах шугам хоолойн барилга угсралтын ажлын гэрээ

Гэрээний дугаар: CB No: MCA-M/CF/DWA/W-02

Улаанбаатар хот, Монгол Улс

2020 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдөр

 

Монгол Улсын Засгийн газар (“Засгийн газар” гэх) болон АНУ-ын Мянганы сорилтын корпорац (“МСК” гэх) нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих замаар ядуурлыг бууруулах зорилгоор 350 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж үзүүлэх Мянганы сорилтын Компакт гэрээг 2018 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдөр байгуулсан. Засгийн газар нь Монголын Мянганы сорилтын сан (“Монголын МСС” гэх)-аар дамжуулан МСК-ын буцалтгүй тусламжийн тодорхой хэсгийг тус барилга, угсралтын ажил гүйцэтгүүлэх гэрээг санхүүжүүлэхэд зарцуулах юм. Монголын МСС-ийн зүгээс энэхүү гэрээтэй холбоотой санхүүжилтийг зарцуулахдаа Компакт гэрээ болон бусад холбогдох баримт бичигт заасан МСК-ын санхүүжилтийг ашиглах, зарцуулахад тавигдах аливаа хязгаарлалт, шаардлагатай бүрэн нийцүүлэх болно. Засгийн газар болон Монголын МСС-аас бусад этгээд Компакт гэрээгээр олгосон эрхийг хэрэгжүүлэх болон МСК-ын санхүүжилтийг зарцуулах эрхгүй. Компакт гэрээ, холбогдох бусад баримт бичигтэй МСК-ын цахим хуудас (www.mcc.gov), Монголын Мянганы сорилтын сангийн цахим хуудаснааc (https://mca-mongolia.gov.mn/) танилцах боломжтой.

Компакт гэрээний хөрөнгө оруулалтаар Улаанбаатар хотын өсөн нэмэгдэж буй усны хэрэгцээг хангахад чиглэсэн Нийт ус хангамжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх юм. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд харилцан уялдаа бүхий дараах гурван төсөл, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

  • Газрын доорх усны баруун эх үүсвэрийг шинээр байгуулах үйл ажиллагаа буюу Газрын доорх усны шинэ эх үүсвэрүүдийг холбогдох дэд бүтэц, усан сан болон Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрийн хамт байгуулах төсөл;
  • Хаягдал ус дахин боловсруулах үйл ажиллагаа буюу шинэ Төв цэвэрлэх байгууламжаас гарах хаягдал усыг дахин боловсруулах үйлдвэрийг холбогдох дэд бүтцийн хамт байгуулах төсөл;
  • Усны салбарын тогтвортой байдлыг хангах үйл ажиллагаа буюу Улаанбаатар хотын ус хангамжийн урт хугацааны тогтвортой байдлыг хангахад чиглэгдсэн бодлого, хууль эрхзүйн орчны шинэчлэлийг дэмжих, институцийн чадавхийг сайжруулах төсөл багтана.

Тус Урьдчилсан сонголтын урилга нь Монголын МСС-ийн цахим хуудас (https://www.mca-mongolia.gov.mn/), Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын “Хөгжлийн бизнес” (United Nations Development Business- http://www.devbusiness.com/), “Хөгжлийн гарц” (Development Gateway Market-dgMarket) цахим хуудас, Монголын өдөр тутмын сонин “Өдрийн сонин”-д болон “Ikon.mn” мэдээллийн цахим хуудаснаа 2020 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр, өдөр тутмын “Өнөөдөр” сонинд 2020 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдөр тус тус нийтлэгдсэн “Худалдан авах ажиллагааны тухай ерөнхий зарлал”-д суурилсан болно.

Монголын МСС нь энэхүү Урьдчилсан сонголтын баримт бичигт заасан шалгуурыг хангах, эрх бүхий этгээдийг “Гүний худгийн барилга, тоног төхөөрөмж, ус дамжуулах шугам хоолойн барилга угсралтын ажил”-ын тендер шалгаруулалтын Урьдчилсан сонголтод оролцохыг урьж байна.

Урьдчилсан сонголтод оролцогч нь Урьдчилсан сонголтын баримт бичигт заасан чадварын шалгуурыг хангаж буйгаа нотлон харуулна. Чадварын шалгуур үзүүлэлт, ажил гүйцэтгэхэд тавигдах шаардлага, холбогдох маягт зэргийг Урьдчилсан сонголтын баримт бичигт тусгасан болно.

Тус урьдчилсан сонголтыг МСК-ын Хөтөлбөрийн худалдан авах ажиллагааны журамд заасан үндсэн зарчим, дүрэм, аргачлалын дагуу явуулах бөгөөд уг журамтай https://www.mcc.gov/resources/doc/programprocurement-guidelines холбоосоор нэвтрэн танилцах боломжтой.

Сонирхсон этгээд Урьдчилсан сонголтын баримт бичгийн Англи хэл дээрх хувийг Монголын МСС-ийн цахим хуудас дахь https://bit.ly/2Xy26M8 холбоосоор татаж авах, эсхүл “Request for Pre-Qualification Document for Construction of Groundwater Well-pump House and Conveyance” гэсэн гарчигтай, холбоо барих хаяг, мэдээллийг тодорхой дурдсан цахим захидлыг PA-Mongolia@charleskendall.com, procurement@mca-mongolia.gov.mn хаягаар илгээн бүртгүүлснээр хүлээж авах боломжтой. Ийнхүү хүсэлт илгээснээр тус урьдчилсан сонголтын талаарх шинэ тутам мэдээллийг тухай бүрт авах боломж бүрдэнэ.

Энэхүү урьдчилсан сонголтын баримт бичигтэй холбоотой аливаа асуулт, тодруулгыг 2020 оны 9 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 17.00 цагаас өмнө PA-Mongolia@charleskendall.com, procurement@mca-mongolia.gov.mn цахим хаягаар, бичгээр хүлээн авна. Хүлээн авсан асуулт, тодруулгын хариултыг 2020 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 17.00 цагаас өмнө Урьдчилсан сонголтод оролцох сонирхлоо илэрхийлсэн бүх этгээдэд бичгээр хүргүүлж, хувийг Монголын МСС-ийн цахим хуудаснаа https://mca-mongolia.gov.mn/ байршуулна.

Урьдчилсан сонголтын мэдүүлгийг 2020 оны 10 дyгаар сарын 12-ны өдөр Улаанбаатарын цагаар өглөөний 10.00 цагаас өмнө Урьдчилсан сонголтын баримт бичигт заасан зааврын дагуу ирүүлнэ. Мэдүүлгийг зөвхөн цахим хэлбэрээр хүлээн авах ба хугацаа хоцорч, эсхүл хэвлэмэл байдлаар ирүүлсэн мэдүүлгийг хүлээн авахаас татгалзана.

 


MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-MONGOLIA

INVITATION FOR PRE-QUALIFICATION

 

Pre-qualification for the Construction of Groundwater Well-pump House and Conveyance

Procurement ID: CB No: MCA-M/CF/DWA/W-02

Ulaanbaatar, Mongolia

August 10, 2020

 

The United States of America, acting through the Millennium Challenge Corporation (“MCC”) and the Government of Mongolia (the “Government”) have entered into a Millennium Challenge Compact for Millennium Challenge Account assistance in the amount of 350 million USD (“MCC Funding”) to help facilitate poverty reduction through economic growth in Mongolia (the “Compact”). The Government, acting through Millennium Challenge Account-Mongolia (the “MCA-Mongolia”), intends to apply a portion of the MCC Funding to eligible payments under a contract for which this Invitation for Pre-Qualification Document is issued. Any payments made by the MCA-Mongolia under the proposed contract will be subject, in all respects, to the terms and conditions of the Compact and related documents, including restrictions on the use and distribution of MCC Funding. No party other than the Government and the MCA-Mongolia shall derive any rights from the Compact or have any claim to the proceeds of MCC Funding. The Compact and its related documents can be found on the MCC website (www.mcc.gov) and MCA-Mongolia website (https://mca-mongolia.gov.mn/).

The Compact will assist the Government in meeting the projected demand for water in the capital city of Ulaanbaatar for residential consumers and commercial and industrial users through a Water Supply Project, consisting of three closely related investment activities:

  • A Downstream Wells Activity, to construct new groundwater wells with attendant transmission lines, reservoirs, and an advanced water purification plant (AWPP);
  • A Wastewater Recycling Activity, to construct a new wastewater recycling plant and pipelines to provide high-quality treated wastewater that can be used instead of fresh water by water-intensive industries, thereby increasing the amount of fresh water available for household consumption; and
  • A Water Sector Sustainability Activity, to support policy reforms, capacity building, and technical assistance to improve the long-term sustainability of Ulaanbaatar’s water supply.

This Invitation for Pre-Qualification follows the General Procurement Notice that was posted on MCA-Mongolia’s website (https://www.mca-mongolia.gov.mn/), dgMarket, UNDB Online, and Mongolian news portal site “Ikon.mn” on April 13, 2020 and published in Mongolian daily newspaper “Daily news” on April 13, 2020 and “Unuudur” on April 14, 2020.

MCA-Mongolia now invites applications for pre-qualification for the Construction of Groundwater Well-pump House and Conveyance.

As per the guidance in the Instructions to Applicants, Applicants must demonstrate that they meet the minimum requirements stated in the Pre-Qualification Document (“PQD”) to pre-qualify. The Qualification Criteria, Works Requirements and Application Forms are included in the PQD.

The Pre-Qualification will be conducted through the pre-qualification procedures described in the PQD associated with this Invitation, in accordance with the “MCC Program Procurement Guidelines” that are provided on the MCC website (https://www.mcc.gov/resources/doc/programprocurement-guidelines).

An electronic copy of the PQD in English language is available on the following link: https://bit.ly/2Xy26M8, which can be found on MCA-Mongolia’s website or may be requested from the Procurement Agent at PA-Mongolia@charleskendall.com with a copy to procurement@mca-mongolia.gov.mn via e-mail with the subject line “Request for Pre-Qualification Document for Construction of Groundwater Well-pump House and Conveyance” indicating their full contact information in the email. This will ensure that interested parties and potential applicants receive updates regarding this PQD.

Any clarifications needed shall be submitted in written to the Procurement Agent at PA-Mongolia@charleskendall.com, cc to procurement@mca-mongolia.gov.mn not later than 5:00 PM, Ulaanbaatar time on September 4, 2020. MCA-Mongolia will consolidate all submitted requests for clarifications and will issue a Q&A document not later than 5:00 PM, Ulaanbaatar time on September 14, 2020 to all registered applicants. The Q&A document will also be posted on the MCA-Mongolia’s website https://mca-mongolia.gov.mn/.

Applications for Pre-Qualification (“AFPs”) must be uploaded to the submission link specified in the Pre-Qualification Document not later than 10:00 AM, Ulaanbaatar time (GMT +8), on October 12, 2020. Please note that only electronic AFPs shall be accepted. Late AFPs will not be accepted under any circumstances.

 

Millennium Challenge Account-Mongolia

 

ikon.mn сайтын Редакцын бодлогын 6.1; 6.2; 6.3 –т дурдсан үндэслэлээр сэтгэгдэл бичих талбарыг хаасан болно.
x