Уншиж байна ...
Зураг
Монголын Номын Сангийн Холбоо
Зураг
Монголын Номын Сангийн Холбоо
Хаалттай зарчмаас Нээлттэй Хүртээмж хүртэл
2021 оны 4 сарын 22
Дижиталчлал хийгээд дижитал номын сангийн талаар үндэсний хэмжээний бодлогыг бий болгох, олон улсын туршлагыг судлах, алдаа онооноос нь суралцах зэрэг асуудал нэн чухал байна.