Уншиж байна ...

Алтайн угалз агнах жишиг үнэ 24,000 ам.доллар байна

П.Сайнжаргал, IKON.MN
2024 оны 6 сарын 19
iKon.MN

Монголд ховордож буй аргаль угалзыг гадаадын жуулчид хууль бусаар агнасан гэх агуулга бүхий дүрс бичлэг цахим орчинд шүүмжлэл дагуулж байна. 

Уг асуудалтай холбогдуулан Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яамнаас (БОАЖЯ)-наас "2024 оны тусгай зориулалтын ангийн хугацаа болоогүй бөгөөд нэг ч Туркийн аялал жуулчлалын компанид зөвшөөрөл олгоогүй болно.

Энэхүү худал мэдээлэл олон нийтэд буруу ташаа ойлголт өгч байна" хэмээн мэдэгдэл гаргажээ. 

Ховор ан, амьтныг агнах хууль эрх зүйн орчин болон бусад зохицуулалтыг шүүж үзлээ. Ан, амьтан агнах хууль эрх зүйн зохицуулалт: 

Тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль 2022 онд батлагдсанаар тусгай зориулалтын ан хийх зөвшөөрлийг дуудлага худалдааны журмаар аймгийн Засаг дарга олгож байгаа.

Амьтны тухай хуулийн 26.3-т тухайн жилд тусгай зориулалтаар агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээг төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно.

2024 онд тусгай зориулалтаар агнах тоо хэмжээг Засгийн газрын 89 дүгээр тогтоолоор баталжээ. 

Энэ жилийн хувьд нийт 

  • 70 угалз
  • 115 тэх
  • 63 халиун буга агнах зөвшөөрлийг олгосныг дараах хүснэгтээс дэлгэрэнгүй харж болно. 

Хүснэгт 1: Тусгай зориулалтаар 2024 онд агнах амьтдын тоо хэмжээ

 

 

 

Аймгуудын нэрс

 

Угалз

 

 

Тэх

 

 

Халиун буга

 

 

Цагаан зээр

 

 

Бор гөрөөс

 

 

Зэрлэг гахай

 

 

Саарал чоно

 

 

Хүрэн баавгай

 

 

Агнуурын шувуу

 

1.

Баян-Өлгий

14

24

6

 

 

9

 

 

 

2.

Баянхонгор

6

21

3

 

 

 

 

 

 

3.

Булган

 

 

2

 

 

 

 

 

 

4.

Говьсүмбэр

1

 

 

10

 

 

 

 

 

5.

Дорноговь

7

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Дорнод

 

 

2

50

2

 

 

 

 

7.

Дундговь

2

4

 

20

 

 

 

 

 

8.

Завхан

1

4

8

10

 

 

6

 

 

9.

Өвөрхангай

5

8

3

 

2

 

2

 

 

10.

Өмнөговь

9

18

 

 

 

 

 

 

 

11.

Сэлэнгэ

 

 

5

 

 

 

 

4

 

12.

Төв

7

 

11

22

 

 

3

 

 

13.

Увс

7

9

14

 

 

 

 

 

 

14.

Ховд

7

27

 

 

 

12

 

 

 

15.

Хөвсгөл

 

 

4

 

4

 

 

 

 

16.

Хэнтий

4

 

5

30

 

 

 

 

50

 

НИЙТ

70

115

63

142

8

21

11

4

50

Амьтны тухай хуулиар тусгай зориулалтаар болон ахуйн зориулалтаар агнах хугацааг тогтоосон байдаг.

Тус хуулийн 7.5-д заасан үндэслэлээр агнах ховор амьтныг дор дурдсан хугацаанд олзворын ангийн зориулалтаар агнахыг хориглоно:

  • 9.7.1.Угалзыг жил бүрийн аравдугаар сарын 1-нээс дараа оны зургаадугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл;
  • 9.7.2.Тэхийг жил бүрийн аравдугаар сарын 16-ны өдрөөс дараа оны долдугаар сарын 14-ний өдөр хүртэл;
  • 9.7.3.Хар сүүлтийн зээрийн ооныг жил бүрийн арваннэгдүгээр сарын 1-нээс дараа оны наймдугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл;
  • 9.7.4.Халиун бугыг жил бүрийн есдүгээр сарын 30-наас дараа оны зургаадугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл.

Тусгай зориулалтаар агнах ангийн төлбөр хураамжийг Засгийн газрын 2017 оны 339 дүгээр тогтоолоос та бүхэн харж болно. 

Тухайлбал алтайн угалз агнах жишиг үнийг 24,000 ам.доллар буюу одоогийн ханшаар 81.1 сая төгрөгөөр тооцжээ. Тусгай зориулалтаар агнах боломжтой ховор амьтдын жагсаалтаас харахад алтайн угалз хамгийн өндөр үнэлгээтэй байна. 

Харин говийн угалз агнах үнэ 14,000 ам.доллар буюу 47.3 сая төгрөгөөр тогтоожээ. 

Хүснэгт 2: Тусгай зориулалтаар агнах ангийн төлбөр хураамж /Доор дурдсан ам.доллартой тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр тооцно/

 

Ан амьтны нэр

 

 

Олзворын жишиг үнэ

 

Төлбөр

Хураамж

Нэг. Хөхтөн

1

Угалз а/ алтайн

24000,0

19200,0

4800,0

2

          б/говийн

14000,0

11200,0

2800,0

3

Тэх    а/алтайн

3000,0

2400,0

600,0

4

          б/говийн

2600,0

2080,0

520,0

5

Халиун буга

1600,0

1280,0

320,0

6

Хар сүүлтийн зээр

500,0

400,0

100,0

7

Цагаан зээр

250,0

200,0

50,0

8

Бор гөрөөс

700,0

560,0

140,0

9

Зэрлэг гахай

320,0

256,0

64,0

10

Баавгай

2500,0

2000,0

500,0

11

Чоно

250,0

200,0

50,0

12

Шилүүс

2000

1600,0

400,0

13

Үнэг

80,0

64,0

16,0

14

Хярс

60,0

48,0

12,0

15

Дорго

80,0

64,0

16,0

16

Нохой зээх

300,0

240,0

60,0

17

Мануул

80,0

64,0

16,0

Хоёр. Шувуу

18

Хур

100,0

80,0

20,0

19

Сойр

120,0

96,0

24,0

20

Галуу

10,0

8,0

2,0

21

Нугас

18,0

14,4

3,6

22

Ой хээрийн бусад агнуурын шувуу

20,0

16,0

4,0

23

Ус намгийн бусад агнуурын шувуу

20,0

16,0

4,0

Гурав. Загас

24

Тул: бариад усанд нь эргүүлж тавих

150,0

120,0

30,0

25

Бусад агнуурын загас

24,0

19,2

4,8