Уншиж байна ...
Зураг
Зураг
3 сарын өмнө
2024/03/12
6 жилийн өмнө
Та өдөрт хэдэн минут автобус хүлээдэг вэ?
(Нийт санал: 1313)
Нэг цагаас дээш
51.0%
21-40 минут
37.0%
10-20 минут
8.9%
41 минут-Нэг цаг
3.0%

Санал асуулгын хугацаа дууссан байна

ТАНЫ ӨДРИЙН ХООЛНЫ ТӨСӨВ ХЭД ВЭ?
(Нийт санал: 205)
a. 5,000 хүртэл
8.3%
b. 5,000 – 10,000
13.2%
c. 10,000 – 15,000
46.8%
d. 15,000 – 20,000
15.1%
e. 20,000-с дээш
16.6%

Санал асуулгын хугацаа дууссан байна

Санал асуулгын хугацаа дууссан байна

Та машин ачилтын журамд дараах өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байна уу? Өөрчлөлт оруулахыг хамгийн ихээр хүсэж буй 3 хувилбарыг сонгон саналаа өгнө үү.
(Нийт санал: 1302)
Машин ачсаны төлбөрийн хэмжээг тээвэрлэсэн километр, тээврийн хэрэгслийн овор хэмжээнээс хамаарч тогтоодог болох
4.8%
Машин ачсантай холбоотой төлбөрөөс олсон ашгийн 30 хувийг авто замын санд төвлөрүүлэх, /өнөөдрийн хувьд 100 хувь ачилтын компани авдаг/
15.9%
Ачаалал багатай, төв зам дагуу биш зарим зам, хэсэгт 3-5 минут буюу түр зогсох, хүүхдээ сургууль, цэцэрлэгт нь өгөөд гарах боломжит зохицуулалтыг оруулах,
17.5%
Буруу байрлуулсан машиныг ачихад 1-т Гэрээт цагдаагийн ажилтан түр зогсох хэсэгт зогссоныг нягтлах, 2-т Эзэнд нь заавал холбоо барьж хэлэх, дуудах, 3-т: Эзэн өөрөө ирэхгүй байгаа үед ачилтын компани дууддаг байх дэс дарааллаар ажилладаг болгож өөрчлөх
42.1%
Гэрээт цагдаагийн ажилтан ямарч хувилбараар эзэнтэй холбогдож чадаагүй, 3-р шатны арга хэмжээг авч ачилтын компани дуудаад машиныг ачиж байх явцад машины эзэн ирсэн тохиолдолд машин ачихыг зогсоож бага хэмжээний зардал авах,
19.7%

Санал асуулгын хугацаа дууссан байна

Согтуугаар болон жолоодох эрхгүй этгээд жолоо барьж байгаад осол гаргавал ямар шийтгэл ногдуулах вэ?
(Нийт санал: 1681)
Торгуулийн хэмжээг эрс нэмэгдүүлэх
14.8%
Машиныг нь улсын орлого болгож, жолоодох эрхийг бүр мөсөн хасах
60.3%
Хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулаагүй ч Эрүүгийн хуулиар шийтгэх
17.1%
Одоогийн 200,000 төгрөгөөр торгох нь хангалттай
3.6%
Бусад
4.2%

Санал асуулгын хугацаа дууссан байна

Та яагаад нийтийн тээврээр зорчдоггүй вэ?
(Нийт санал: 6167)
Хүрэлцээ муу, хүлээлгэдэг, ирсэн автобусанд багтаж орж чаддаггүй
69.8%
Цэвэрлэгээ муу, хүйтэн, утаатай зэрэг тав тухын шалтгаанаар
21.8%
Амьдардаг орчинд автобусны зогсоол, маршрут хэт хол, огт байдаггүй
2.0%
Төлбөрийн нөхцөл заавал карт шаарддаг, бэлэн мөнгөөр үйлчилдэггүй
0.1%
Богино эргэлтийн хурдан шуурхай үйлчилдэг автобус байдаггүй, хол замд удаан явдаг
1.7%
Хувийн автомашинаар зорчих нь илүү амар, уян хатан
3.8%
Нийтийн тээврээр үйлчлүүлэхээс ичдэг, нэр хүндээ боддог
0.8%

Санал асуулгын хугацаа дууссан байна

Санал асуулгын хугацаа дууссан байна

3 сарын өмнө
2024/03/12
6 жилийн өмнө