Уншиж байна ...

Тойрог (29)

1-р тойрог
19
дэвшигч
2-р тойрог
15
дэвшигч
3-р тойрог
20
дэвшигч
4-р тойрог
14
дэвшигч
5-р тойрог
10
дэвшигч
6-р тойрог
14
дэвшигч
7-р тойрог
16
дэвшигч
8-р тойрог
12
дэвшигч
9-р тойрог
14
дэвшигч
10-р тойрог
14
дэвшигч
11-р тойрог
16
дэвшигч
12-р тойрог
10
дэвшигч
13-р тойрог
23
дэвшигч
14-р тойрог
18
дэвшигч
15-р тойрог
23
дэвшигч
16-р тойрог
17
дэвшигч
17-р тойрог
21
дэвшигч
18-р тойрог
13
дэвшигч
19-р тойрог
25
дэвшигч
20-р тойрог
27
дэвшигч
21-р тойрог
14
дэвшигч
22-р тойрог
28
дэвшигч
23-р тойрог
36
дэвшигч
24-р тойрог
38
дэвшигч
25-р тойрог
33
дэвшигч
26-р тойрог
36
дэвшигч
27-р тойрог
23
дэвшигч
28-р тойрог
27
дэвшигч
29-р тойрог
30
дэвшигч

Улсын Их Хурлын сонгуулийн
2-р тойрог, 3 мандат, 15 нэр дэвшигч

Баян-Өлгий
Нэр дэвшигч та зураг, мэдээллээ бүрэн дэлгэрэнгүй оруулах бол ЭНД дарна уу!!
Зураг
Хавдисламын
Баделхан
Санал Хувь
23,379 46.8%
Зураг
Телуханы
Аубакар
Санал Хувь
22,662 45.3%
Зураг
Буланы
Бейсен
Санал Хувь
22,448 44.9%
Зураг
Айпын
Гылымхан
Санал Хувь
22,239 44.5%
Зураг
Дакей
Мурат
Санал Хувь
21,185 42.4%
Зураг
Рахметийн
Гажайв
Санал Хувь
18,203 36.4%
Зураг
Болатын
Айбек
Санал Хувь
6,878 13.8%
Зураг
Таштуаны
Ауез
Санал Хувь
3,042 6.1%
Зураг
Зулпайн
Батырбек
Санал Хувь
2,977 6.0%
Зураг
Палдай
Нямхүү
Санал Хувь
2,679 5.4%
Зураг
Каснайн
Ханагат
Санал Хувь
1,555 3.1%
Зураг
Гавал-Эрдэнэ
Баянмөнх
Санал Хувь
812 1.6%
Зураг
Мавлет
Төлеген
Санал Хувь
757 1.5%
Зураг
Харатышхан
Ганибат
Санал Хувь
693 1.4%
Зураг
Батмөнхийн
Бямбагэрэл
Санал Хувь
364 0.7%

Сонгогчдын мэдээлэл

Саналын хуудасны загвар

нэр дэвшигчийн ХӨРӨНГӨ ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ

Жич: Эд хөрөнгийн тухайлсан график дээр хулганаа аваачсанаар нэр дэвшигчийн мэдээллүүд дэлгэрэнгүй харагдах болно. Эсвэл дээр байгаа хайх цонхонд тухайн нэр дэвшигчийн нэрийг бичсэнээр хөрөнгийн хэмжээг харах боломжтой.