Уншиж байна ...

НАМ, ЭВСЭЛ

   МАН
29
тойрогт
76
дэвшигч
   АН
29
тойрогт
76
дэвшигч
   МНН
11
тойрогт
15
дэвшигч
   ТБЭ
29
тойрогт
74
дэвшигч
   ШЭ
29
тойрогт
72
дэвшигч
   ЗХЭЭ
27
тойрогт
53
дэвшигч
   АТН
1
тойрогт
1
дэвшигч
   ЭЧХН
10
тойрогт
13
дэвшигч
   ХХН
7
тойрогт
7
дэвшигч
   ЭОНН
1
тойрогт
1
дэвшигч
   СҮХЭ
19
тойрогт
34
дэвшигч
   АТХН
1
тойрогт
1
дэвшигч
   ЗОН
29
тойрогт
30
дэвшигч
   ДМН
1
тойрогт
3
дэвшигч
   АТОЗН
11
тойрогт
24
дэвшигч
   ИЭН
1
тойрогт
1
дэвшигч
   ГХХН
4
тойрогт
4
дэвшигч
   БДНД
26
тойрогт
121
дэвшигч

Хөгжлийн Хөтөлбөр нам

Улсын Их Хурлын сонгуульд "Хөгжлийн Хөтөлбөр нам"-с нэр дэвшигчид

Тойрог Нэр дэвшигч
2-р тойрог
Баян-Өлгий, 3 мандат
Зураг
Гавал-Эрдэнэ
Баянмөнх
Бага хурлын гишүүн
5-р тойрог
Говь-Алтай, 2 мандат
Зураг
Дон-Очирын
Дондовсамбуу
Хөгжлийн хөтөлбөр намын дэд дарга
10-р тойрог
Өвөрхангай, 3 мандат
Зураг
Дуламдоржийн
Хишигдэлгэр
Хөгжлийн хөтөлбөр намын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
22-р тойрог
Баянзүрх (4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 26 дугаар хороо), 2 мандат
Зураг
Лүүрэвийн
Өнөрчимэг
Зураач
23-р тойрог
Баянзүрх (1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо), 3 мандат
Зураг
Очирбатын
Заяа
24-р тойрог
Сүхбаатар дүүрэг, 3 мандат
Зураг
Очирбатын
Сэлэнгэ
Гэгээ-9 ХХК-ийн захирал
25-р тойрог
Чингэлтэй дүүрэг, 3 мандат
Зураг
Дэмбэрэлийн
Өнөрзул
Хүний их эмч

"Хөгжлийн Хөтөлбөр нам"-с Мэдээлэл оруулаагүй байна.