Уншиж байна ...

НАМ, ЭВСЭЛ

   МАН
29
тойрогт
76
дэвшигч
   АН
29
тойрогт
76
дэвшигч
   МНН
11
тойрогт
15
дэвшигч
   ТБЭ
29
тойрогт
74
дэвшигч
   ШЭ
29
тойрогт
72
дэвшигч
   ЗХЭЭ
27
тойрогт
53
дэвшигч
   АТН
1
тойрогт
1
дэвшигч
   ЭЧХН
10
тойрогт
13
дэвшигч
   ХХН
7
тойрогт
7
дэвшигч
   ЭОНН
1
тойрогт
1
дэвшигч
   СҮХЭ
19
тойрогт
34
дэвшигч
   АТХН
1
тойрогт
1
дэвшигч
   ЗОН
29
тойрогт
30
дэвшигч
   ДМН
1
тойрогт
3
дэвшигч
   АТОЗН
11
тойрогт
24
дэвшигч
   ИЭН
1
тойрогт
1
дэвшигч
   ГХХН
4
тойрогт
4
дэвшигч
   БДНД
26
тойрогт
121
дэвшигч

Дэлхийн Монголчууд нам

Улсын Их Хурлын сонгуульд "Дэлхийн Монголчууд нам"-с нэр дэвшигчид

Тойрог Нэр дэвшигч
24-р тойрог
Сүхбаатар дүүрэг, 3 мандат
Зураг
Гэмбэлийн
Тэмүүжин
Дэлхийн Монголчууд Намын дарга
24-р тойрог
Сүхбаатар дүүрэг, 3 мандат
Зураг
Төмөрийн
Төмөрбат
24-р тойрог
Сүхбаатар дүүрэг, 3 мандат
Зураг
Доржготовын
Энхжаргал

"Дэлхийн Монголчууд нам"-с Мэдээлэл оруулаагүй байна.