Уншиж байна ...

ИРЦ: 18-25 нас

22 цагийн байдлаар
62%

218,627 
Саналаа өгсөн
/ 347,942
Нийт сонгогч
Ирц газрын зураг дээр насны ангилал тус бүрээр
18-25 26-40 41-55 56 дээш

Хүснэгтээр

Тойрог Хэсгийн хороо
/
Мэдээ ирүүлсэн
Сонгогч [18-25 нас] Санал өгсөн [18-25 нас] %
1-р тойрог 105/0 12,874 7,106 55.2%
2-р тойрог 96/0 13,326 9,845 73.9%
3-р тойрог 105/0 11,809 8,200 69.4%
4-р тойрог 68/0 7,184 3,669 51.1%
5-р тойрог 87/0 8,005 4,869 60.8%
6-р тойрог 55/0 7,914 4,390 55.5%
7-р тойрог 72/0 9,710 5,650 58.2%
8-р тойрог 59/0 8,537 4,963 58.1%
9-р тойрог 111/0 9,727 6,274 64.5%
10-р тойрог 106/0 15,538 8,624 55.5%
11-р тойрог 61/0 8,886 5,432 61.1%
12-р тойрог 64/0 7,791 5,357 68.8%
13-р тойрог 56/0 12,786 6,973 54.5%
14-р тойрог 96/0 10,740 6,048 56.3%
15-р тойрог 92/0 12,652 9,194 72.7%
16-р тойрог 91/0 12,529 8,142 65.0%
17-р тойрог 129/0 16,834 9,428 56.0%
18-р тойрог 89/0 9,490 5,402 56.9%
19-р тойрог 39/0 11,025 6,071 55.1%
20-р тойрог 38/0 11,262 5,859 52.0%
21-р тойрог 26/0 7,798 4,803 61.6%
22-р тойрог 47/0 14,652 10,117 69.0%
23-р тойрог 53/0 17,625 11,142 63.2%
24-р тойрог 42/0 11,811 8,165 69.1%
25-р тойрог 44/0 14,571 9,405 64.5%
26-р тойрог 77/0 17,438 12,729 73.0%
27-р тойрог 43/0 13,513 8,285 61.3%
28-р тойрог 59/0 16,773 11,330 67.5%
29-р тойрог 60/0 15,142 11,155 73.7%