Индэр    
2022 оны 10 сарын 25
Зураг
iKon.mn сэтгүүлч

Монголд БНХАУ-ын иргэд хамгийн олон буюу 2,230 үл хөдлөх хөрөнгө өмчилж байгаа бол ОХУ удаалж байна

Зураг
Гэрэл зургийг MPA агентлагийн онцгой зөвшөөрөлтэйгөөр ашиглав

Газраас бусад үл хөдлөх хөрөнгийг гадаадын иргэд манай улсад эзэмших боломжтой. Үүний тулд үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх хүсэлтээ аймаг болон дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэст гаргаж шийдвэрлүүлэх юм. 

Сүүлийн жилүүдийн байдлаар гадаадын хэчнээн иргэн Монголд үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшиж буй талаарх тоон мэдээллийг хүргэе. 

АНУ, ОХУ, БНХАУ, Умард Солонгос, Япон улсын иргэд 2020- 2022 оны статистикаар манай улсад хамгийн олон тооны үл хөдлөх хөрөнгө өмчилж байна. Үүн дотроо БНХАУ-ын иргэд хамгийн олон буюу энэ оны байдлаар 2,230 үл хөдлөх хөрөнгө авчээ. Энэ нь тухайн онд Монголд нийт үл хөдлөх хөрөнгө өмчилсөн гадаадын иргэдийн 42 хувийг эзэлж байгаа юм. 

Харин ОХУ-ын иргэд 448, Умард Солонгосын иргэд 386, Япон улсын иргэд 260, АНУ-ын иргэд 169 үл хөдлөх хөрөнгийг манай улсад худалдаж авснаар БНХАУ-ын дараа бичигдэж байна. 

Сүүлийн жилүүдэд Өмнөд Солонгост орон сууц худалдаж авсан гадаадын иргэдийн 62 хувь нь мөн Хятад улсын иргэд байгаа талаар өмнө нь мэдээлж байсан билээ.

Нийслэлийн иргэдийн өмчилж буй гурав дахь орон сууцнаас татвар авдаг болох талаар хуульчилсан. Тэгвэл хуулийн энэхүү заалт гадаадын иргэдэд ч үйлчлэх юм байна. Өөрөөр хэлбэл, гадаадын иргэн хэдэн ч орон сууц өмчилж болох бөгөөд гурав дахиас нь эхлээд татвар төлнө гэсэн үг. 

Гэвч үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хууль 2022 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс мөрдөгдөж эхэлсэн ч журам батлагдаагүй гэх нэрийдлээр дээрх татварын асуудал яригдаагүй байгаа юм. 

20 орчим улсын иргэд Монголд үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөөд байна

Энэ онд гадаадын 20 орчим улсын 3,852 иргэн 5,294 үл хөдлөх хөрөнгө Монголд өмчилсөн байна.

Үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшигч нь тухайн өмчөө зарах, түрээслэх, бусдад шилжүүлэх, өвлүүлэх, барьцаалах болон баталгаа гаргах эрхтэй. Хуулийн хамгаалалтын дагуу бүртгэлийн үйл явц нь бүх төрлийн үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшигчид хамаатай. Өөрөөр хэлбэл, монгол болон гаднын иргэн, хуулийн этгээд байхаас үл хамааран адил эрхтэй гэсэн үг юм.

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгүүлэхэд ажлын таван өдрийн дотор эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийддэг байна. 

Харин дараах тохиолдолд бүртгэгч эрхийн улсын бүртгэлийг хаах буюу цуцлах талаар Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд заажээ. Ингэхдээ мэдүүлэг гаргагчийн өргөдөл, холбогдох нотлох баримт, улсын байцаагчийн дүгнэлтийг үндэслэн уг шийдвэрийг гаргадаг аж. 

Үүнд: 

  • эрхийн улсын бүртгэлд тусдаа бүртгэгдсэн дундаа хэсгээр өмчилж байсан үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгчийн хүсэлтээр нэг этгээдэд шилжсэн;
  • хоёр, түүнээс олон нэгж талбарыг нийлүүлж, нэг нэгж талбар болгосон;
  • шүүх, арбитрын шийдвэр гарсан;
  • эрх бүхий этгээдийн шийдвэрээр үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх болон түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрх дуусгавар болсон;
  • эрхийн улсын бүртгэл давхардсан;
  • захиалгаар барьсан орон сууцны жагсаалтаар тухайн орон сууцны эрх бүртгэгдэж дууссан;
  • өмчлөлийн зүйл болох үл хөдлөх эд хөрөнгө устсан.
  • Эрхийн улсын бүртгэлийг хаахтай холбогдох баримт бичгийг хувийн хэрэгт хавсаргаж, улсын бүртгэлийн дугаарыг хүчингүй болгосноор эрхийн улсын бүртгэл хаагдана.

Манай улсын иргэдийн үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөлийн байдал ямар байгаа талаарх өмнөх нийтлэлийг ЭНД дарж уншина уу.