НАМ, ЭВСЛҮҮД

2024 оны УИХ-ын сонгуульд 48 гишүүн намын жагсаалтаас сонгогдох ба нийт 22 нам, эвсэлээс 372 нэр дэвшигч нам, эвслийн жагсаалтад орсон байна.

Post
Share

Саналын хуудасны загвар
Нэр