Сонгуулийн ИРЦ

2024-06-28 22:00:00 69.4%
1,448,300 / 2,089,939

нэр дэвшигчид

Аймаг, дүүргүүдийг бүсчлэн 13 тойрогт хуваасан бөгөөд тойрог тус бүрээс хамгийн их санал авсан мандатын тоотой тэнцүү тооны нэр дэвшигчид ялна. Нийт 78 гишүүн тойргоос сонгогдох ёстой.

Post
Share

Тойрогт нэр дэвшигчид

1-р тойрог / 9 мандат

Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор аймгуудыг бүсчлэн нэгтгэн 2024 оны УИХ-ын сонгуулийн 1-р тойрог болгов. Уг тойрог нь нийт 192,239 сонгогчтой ба 18 нам, эвсэлийн 80 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. Хамгийн олон санал авсан эхний 9 нэр дэвшигчийг УИХ-д сонгогдсонд тооцно. Нэг мандатад ногдох сонгогчийн тоо 21,359 байна.


Нэр дэвшигчид
2-р тойрог / 10 мандат

Говь-Алтай, Завхан, Ховд, Увс аймгуудыг бүсчлэн нэгтгэн 2024 оны УИХ-ын сонгуулийн 2-р тойрог болгов. Уг тойрог нь нийт 196,395 сонгогчтой ба 19 нам, эвсэлийн 114 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. Хамгийн олон санал авсан эхний 10 нэр дэвшигчийг УИХ-д сонгогдсонд тооцно. Нэг мандатад ногдох сонгогчийн тоо 19,639 байна.


Нэр дэвшигчид
3-р тойрог / 3 мандат

Баян-Өлгий аймгийг 2024 оны УИХ-ын сонгуулийн 3-р тойрог болгов. Уг тойрог нь нийт 69,125 сонгогчтой ба 12 нам, эвсэлийн 23 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. Хамгийн олон санал авсан эхний 3 нэр дэвшигчийг УИХ-д сонгогдсонд тооцно. Нэг мандатад ногдох сонгогчийн тоо 23,041 байна.


Нэр дэвшигчид
4-р тойрог / 8 мандат

Булган, Хөвсгөл, Орхон аймгуудыг бүсчлэн нэгтгэн 2024 оны УИХ-ын сонгуулийн 4-р тойрог болгов. Уг тойрог нь нийт 201,206 сонгогчтой ба 19 нам, эвсэлийн 87 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. Хамгийн олон санал авсан эхний 8 нэр дэвшигчийг УИХ-д сонгогдсонд тооцно. Нэг мандатад ногдох сонгогчийн тоо 25,150 байна.


Нэр дэвшигчид
5-р тойрог / 10 мандат

Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв аймгуудыг бүсчлэн нэгтгэн 2024 оны УИХ-ын сонгуулийн 5-р тойрог болгов. Уг тойрог нь нийт 204,357 сонгогчтой ба 19 нам, эвсэлийн 119 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. Хамгийн олон санал авсан эхний 10 нэр дэвшигчийг УИХ-д сонгогдсонд тооцно. Нэг мандатад ногдох сонгогчийн тоо 20,435 байна.


Нэр дэвшигчид
6-р тойрог / 7 мандат

Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий аймгуудыг бүсчлэн нэгтгэн 2024 оны УИХ-ын сонгуулийн 6-р тойрог болгов. Уг тойрог нь нийт 146,663 сонгогчтой ба 18 нам, эвсэлийн 76 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. Хамгийн олон санал авсан эхний 7 нэр дэвшигчийг УИХ-д сонгогдсонд тооцно. Нэг мандатад ногдох сонгогчийн тоо 20,951 байна.


Нэр дэвшигчид
7-р тойрог / 7 мандат

Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь аймгуудыг бүсчлэн нэгтгэн 2024 оны УИХ-ын сонгуулийн 7-р тойрог болгов. Уг тойрог нь нийт 135,837 сонгогчтой ба 18 нам, эвсэлийн 78 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. Хамгийн олон санал авсан эхний 7 нэр дэвшигчийг УИХ-д сонгогдсонд тооцно. Нэг мандатад ногдох сонгогчийн тоо 19,405 байна.


Нэр дэвшигчид
8-р тойрог / 5 мандат

Баянзүрх дүүргийг 2024 оны УИХ-ын сонгуулийн 8-р тойрог болгов. Уг тойрог нь нийт 275,368 сонгогчтой ба 20 нам, эвсэлийн 83 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. Хамгийн олон санал авсан эхний 5 нэр дэвшигчийг УИХ-д сонгогдсонд тооцно. Нэг мандатад ногдох сонгогчийн тоо 55,073 байна.


Нэр дэвшигчид
9-р тойрог / 3 мандат

Баянгол дүүргийг 2024 оны УИХ-ын сонгуулийн 9-р тойрог болгов. Уг тойрог нь нийт 166,392 сонгогчтой ба 19 нам, эвсэлийн 50 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. Хамгийн олон санал авсан эхний 3 нэр дэвшигчийг УИХ-д сонгогдсонд тооцно. Нэг мандатад ногдох сонгогчийн тоо 55,464 байна.


Нэр дэвшигчид
10-р тойрог / 6 мандат

Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргүүдийг нэгтгэн 2024 оны УИХ-ын сонгуулийн 10-р тойрог болгов. Уг тойрог нь нийт 206,314 сонгогчтой ба 19 нам, эвсэлийн 93 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. Хамгийн олон санал авсан эхний 6 нэр дэвшигчийг УИХ-д сонгогдсонд тооцно. Нэг мандатад ногдох сонгогчийн тоо 34,385 байна.


Нэр дэвшигчид
11-р тойрог / 5 мандат

Сонгинохайрхан дүүргийг 2024 оны УИХ-ын сонгуулийн 11-р тойрог болгов. Уг тойрог нь нийт 220,853 сонгогчтой ба 20 нам, эвсэлийн 85 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. Хамгийн олон санал авсан эхний 5 нэр дэвшигчийг УИХ-д сонгогдсонд тооцно. Нэг мандатад ногдох сонгогчийн тоо 44,170 байна.


Нэр дэвшигчид
12-р тойрог / 3 мандат

Хан-Уул дүүргийг 2024 оны УИХ-ын сонгуулийн 12-р тойрог болгов. Уг тойрог нь нийт 175,462 сонгогчтой ба 19 нам, эвсэлийн 49 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. Хамгийн олон санал авсан эхний 3 нэр дэвшигчийг УИХ-д сонгогдсонд тооцно. Нэг мандатад ногдох сонгогчийн тоо 58,487 байна.


Нэр дэвшигчид
13-р тойрог / 2 мандат

Багануур, Багахангай, Налайх дүүргүүдийг нэгтгэн 2024 оны УИХ-ын сонгуулийн 13-р тойрог болгов. Уг тойрог нь нийт 49,418 сонгогчтой ба 20 нам, эвсэлийн 32 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. Хамгийн олон санал авсан эхний 2 нэр дэвшигчийг УИХ-д сонгогдсонд тооцно. Нэг мандатад ногдох сонгогчийн тоо 24,709 байна.


Нэр дэвшигчид

Намын жагсаалтаар нэр дэвшигчид

Post
Share

2024 оны УИХ-ын СОНГУУЛЬ

УИХ 126 гишүүнтэй байх бөгөөд энэ удаа сонгуулийн холимог тогтолцоо ашиглана. 78 гишүүнийг мажоритар, 48 гишүүнийг пропорционал системээр сонгоно.

Post
Share
Нийт нэр дэвшигчид
1,341
Тойрогт дэвшигчид
969
Намын жагсаалтаар
372
Нам, эвсэл
21