2021/03/04
Америк доллар
МОНГОЛ БАНК:
2,849.25₮
B30
УЛААНБААТАР
-6°
|
-11°
B30
УЛААНБААТАР
-5°
|
-19°
B30
УЛААНБААТАР
|
-13°
02:00
S26
-6°
03:00
S26
-6°
04:00
S26
-6°
05:00
S26
-7°
06:00
S26
-7°
07:00
S26
-8°
08:00
S30
-10°
09:00
S30
-9°
10:00
S30
-8°
11:00
S30
-7°
12:00
S30
-6°
13:00
S30
-4°

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН: Бие даасан зөвлөх сонгон шалгаруулах тухай

СУРТАЛЧИЛГАА
2021 оны 2 сарын 23
Сурталчилгаа
 

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН 

БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ 

 

Ус дамжуулах шугам хоолой, холбогдох дэд бүтэц, ДЦС-3, ДЦС-4 ТӨХК-ийн техникийн усны схемийн өөрчлөлтийн зураг төсөл боловсруулах, Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ болон Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх, ус дамжуулах шугам хоолойн трассын дагуу Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөхийн үйлчилгээний тендерийн санал үнэлэх хараат бус зөвлөхийн үйлчилгээ

 

Гэрээний дугаар: MCA-M/ICS/008

Улаанбаатар хот, Монгол Улс

2021 оны 2 дугаар сарын 23-ний өдөр 

Монгол Улсын Засгийн газар (“Засгийн газар” гэх) болон АНУ-ын Мянганы сорилтын корпорац (“МСК” гэх) нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих замаар ядуурлыг бууруулахад зориулж нийт 350 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж олгох Мянганы сорилтын Компакт гэрээг 2018 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдөр байгуулсан. Засгийн газар нь Монголын Мянганы сорилтын сан (“Монголын МСС” гэх)-аар дамжуулан МСК-ын буцалтгүй тусламжийн тодорхой хэсгийг энэхүү бие даасан зөвлөхийн гэрээг санхүүжүүлэхэд зарцуулах юм. Монголын МСС-ийн зүгээс тус гэрээтэй холбоотой санхүүжилтийг зарцуулахдаа Компакт гэрээ болон бусад холбогдох баримт бичигт заасан МСК-ын санхүүжилтийг ашиглах, зарцуулахад тавигдах аливаа хязгаарлалт, шаардлагатай бүрэн нийцүүлэх болно. Засгийн газар болон Монголын МСС-аас бусад этгээд Компакт гэрээгээр олгосон эрхийг хэрэгжүүлэх болон МСК-ын санхүүжилтийг зарцуулах эрхгүй. Компакт гэрээ, холбогдох бусад баримт бичигтэй МСК-ын цахим хуудас (www.mcc.gov), Монголын Мянганы сорилтын сангийн цахим хуудаснаас (https://mca-mongolia.gov.mn/) танилцах боломжтой.  

Компакт гэрээний хөрөнгө оруулалтаар Улаанбаатар хотын өсөн нэмэгдэж буй усны хэрэгцээг хангахад чиглэсэн Нийт ус хангамжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх юм. Тус хөтөлбөрийн  хүрээнд харилцан уялдаа бүхий дараах гурван төсөл, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

·           Газрын доорх усны баруун эх үүсвэрийг шинээр байгуулах үйл ажиллагаа буюу газрын доорх усны шинэ эх үүсвэрүүдийг холбогдох дэд бүтэц, усан сан болон Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрийн хамт байгуулах төсөл;

·           Хаягдал усыг дахин боловсруулах үйл ажиллагаа буюу шинэ Төв цэвэрлэх байгууламжаас гарах хаягдал усыг дахин боловсруулах үйлдвэрийг холбогдох дэд бүтцийн хамт байгуулах төсөл;

·           Усны салбарын тогтвортой байдлыг хангах үйл ажиллагаа буюу Улаанбаатар хотын ус хангамжийн урт хугацааны тогтвортой байдлыг хангахад чиглэгдсэн бодлого, хууль эрхзүйн орчны шинэчлэлийг дэмжих, институцийн чадавхийг сайжруулах төсөл багтана. 

Монголын МСС нь Бие даасан зөвлөхийн санал ирүүлэх баримт бичигт заасан шаардлагыг хангах мэргэжлийн ур чадвар, ажлын туршлага бүхий хувь хүмүүсийг тендерийн санал үнэлэх хараат бус зөвлөхийн сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна. Тус шалгаруулалтад байгууллага, аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн саналыг хүлээж авахгүй.  

Монголын МСС нь тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллах гурав (3) хүртэлх тооны бие даасан зөвлөх шалгаруулах ба сонгон шалгаруулалтад МСК-ын цахим хуудас дахь Төсөл, хөтөлбөрийн худалдан авах ажиллагааны удирдамж (https://www.mcc.gov/ppg)-д заасан Бие даасан зөвлөх шалгаруулах аргыг баримтална. 

Бие даасан зөвлөх нь ажлын туршлага, ур чадварын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

Холбогдох чиглэлээр бакалаврын эсхүл түүнээс дээш зэрэгтэй байх;

ü  Усны салбарт 15-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх ба ажлын туршлагад тавигдах дараах тусгай шаардлагуудыг хангасан байна:

o   Дамжуулах хоолой суурилуулах, насос станц барих, насос болон холбогдох цахилгаан ба хяналтын хэрэгслийг суурилуулахтай холбоотой 2-оос доошгүй төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд оролцсон туршлагатай байх; 

o   Цахилгаан станцын усны эргэлт ба хөргөлтийн системийг суурилуулахтай холбоотой 2-оос доошгүй төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд оролцсон туршлагатай байх; 

ü  Усны салбарт, ижил төстэй зөвлөхийн үйлчилгээний тендерийн санал үнэлж байсан туршлагатай байх ба олон улсын донор байгууллагын санхүүжүүлсэн төслүүд дээр ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу талтай;

ü  Англи хэлний бичгийн болон ярианы өндөр чадвартай, компьютерын хэрэглээний Microsoft Word, Excel программуудыг эзэмшсэн байх зэрэг багтана. Түүнчлэн Бие даасан зөвлөх нь Үнэлгээний хорооны гишүүдийн цахим хуралд оролцох боломжтой байх шаардлагатай. 

Зөвлөхийн ажлын байрны дэлгэрэнгүй тодорхойлолт болон саналд хавсаргах шаардлагатай баримт бичгүүдийг Бие даасан зөвлөхийн санал ирүүлэх баримт бичигт тусгасан болно. 

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг сонирхож буй зөвлөх “Request for Complete RCQ for the Individual Consultant’s Services to Review Proposals Submitted for the Consultant Services for Developing Detailed Design for Conveyance System (water transmission pipeline and related infrastructure) and Modification Works at CHPP #3 & #4 (components of SCADA system), Development of RAP for the route of the Conveyance system, and Conducting DEIA and ESIA for the entire Wastewater Recycling Activity” гэсэн гарчигтай, бүтэн нэр, холбоо барих мэдээллийг тодорхой дурдсан цахим захидлыг PA-Mongolia@charleskendall.com хаягаар, хуулбарыг procurement@mca-mongolia.gov.mn хаягт илгээн бүртгүүлснээр Бие даасан зөвлөхийн санал ирүүлэх баримт бичгийг хүлээж авах боломжтой. Ийнхүү хүсэлт илгээснээр тус сонгон шалгаруулалтын талаарх шинэ тутам мэдээллийг тухай бүрт авах боломж бүрдэнэ. 

Тус сонгон шалгаруулалттай холбоотой аливаа асуулт, тодруулгыг 2021 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө PA-Mongolia@charleskendall.com цахим хаягаар, хуулбарыг procurement@mca-mongolia.gov.mn хаягт ирүүлнэ. Ирүүлсэн асуулт, тодруулгын хариуг 2021 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдрийн 17.00 цагаас өмнө Бие даасан зөвлөхийн санал ирүүлэх баримт бичиг хүлээн авах хүсэлт гаргасан зөвлөхүүдэд хүргүүлнэ. 

Зөвлөх нь өөрийн намтар, ур чадварын мэдээлэл зэргийг агуулсан саналыг Улаанбаатар хотын цагаар 2021 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10:00 цагаас өмнө Бие даасан зөвлөхийн санал ирүүлэх баримт бичигт заасан цахим холбоосоор ирүүлнэ. Зөвлөхийн саналыг зөвхөн цахим хэлбэрээр хүлээж авах ба хэвлэмэл байдлаар ирүүлсэн саналыг хүлээн авахгүй. Хугацаа хоцорсон саналаас татгалзана.

 

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН


 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-MONGOLIA

Request for Consultants’ Qualifications


Individual Consultant’s Services to Review Proposals Submitted for the Consultant Services for Developing Detailed Design for Conveyance System (water transmission pipeline and related infrastructure) and Modification Works at CHPP #3 & #4 (components of SCADA system), Development of RAP for the route of the Conveyance system, and Conducting DEIA and ESIA for the entire Wastewater Recycling Activity

 

Contract number: MCA-M/ICS/008

Ulaanbaatar, Mongolia

February 23, 2021

The United States of America, acting through the Millennium Challenge Corporation (“MCC”) and the Government of Mongolia (the “Government”) have entered into a Millennium Challenge Compact for Millennium Challenge Account assistance to help facilitate poverty reduction through economic growth in Mongolia (the “Compact”) in the amount of 350 million USD (“MCC Funding”). The Government, acting through Millennium Challenge Account-Mongolia (the “MCA-Mongolia”), intends to apply a portion of the MCC Funding to eligible payments under a contract for which this Request for Consultant’s Qualifications is issued. Any payments made by the MCA Entity under the proposed contract will be subject, in all respects, to the terms and conditions of the Compact and related documents, including restrictions on the use and distribution of MCC Funding. No party other than the Government and the MCA Entity shall derive any rights from the Compact or have any claim to the proceeds of MCC Funding. The Compact and its related documents can be found on the MCC (www.mcc.gov) and MCA-Mongolia website (https://mca-mongolia.gov.mn/).

The Compact will assist the Government in meeting the projected demand for water in the capital city of Ulaanbaatar for residential consumers and commercial and industrial users through a Water Supply Project, consisting of three closely related investment activities:

 • A Downstream Wells Activity, to construct new groundwater wells with attendant transmission lines, reservoirs, and an advanced water purification plant (“AWPP”);
 • A Wastewater Recycling Activity, to construct a new wastewater recycling plant and pipelines to provide high-quality treated wastewater that can be used instead of fresh water by water-intensive industries, thereby increasing the amount of fresh water available for household consumption; and
 • A Water Sector Sustainability Activity, to support policy reforms, capacity building, and technical assistance to improve the long-term sustainability of Ulaanbaatar’s water supply.

MCA-Mongolia now invites applications from eligible Individual Consultants to provide individual consultant services to review/evaluate the Proposals for the Consultant Services for Developing Detailed Design for Conveyance System (water transmission pipeline and related infrastructure) and Modification Works at CHPP #3 & #4 (components of SCADA system), Development of RAP for the route of the Conveyance system, and Conducting DEIA and ESIA for the entire Wastewater Recycling Activity. MCA-Mongolia will not consider interests and qualifications from companies or organizations for this selection of individual consultants.

MCA-Mongolia may select up to three (3) Individual Consultants to serve on the panel to perform the described services. Consultants will be selected under the Individual Consultant Selection (ICS) method in accordance with the procedures set out in the MCC Program Procurement Guidelines that are provided on the MCC website (https://www.mcc.gov/resources/doc/program-procurement-guidelines).   

The consultant is expected to have the following qualifications and experience:

 • The Consultant shall hold a minimum of a Bachelor’s degree or equivalent in a relevant field.
 • A minimum of 15 years’ demonstrable experience in the water sector including:
  • For evaluation of the Conveyance system design: Significant involvement in a minimum of two projects which installed main transmission pipelines, construction of pump stations, installation of pumps and associated electrical, controls equipment;
  • For evaluation of the technical water system of the coal fired power plant: Significant involvement in a minimum of two projects which is installed circulation and cooling water systems of the power plant: 
 • Experience in evaluation of proposals of similar complexity and contracts specially in water sector. Work on international donor funded projects preferred but not required;
 • The consultant should be fluent in spoken and written English and able to use Microsoft Word and Excel. The consultant must be available to use video conferencing.

Detailed Terms of Reference and Submission Documents are included in Request for Consultants’ Qualifications (RCQ) Document.

Consultants should send an e-mail with the subject line “Request for Complete RCQ for the Individual Consultant’s Services to Review Proposals Submitted for the Consultant Services for Developing Detailed Design for Conveyance System (water transmission pipeline and related infrastructure) and Modification Works at CHPP #3 & #4 (components of SCADA system), Development of RAP for the route of the Conveyance system, and Conducting DEIA and ESIA for the entire Wastewater Recycling Activity” to the Procurement Agent at PA-Mongolia@charleskendall.com with a copy to procurement@mca-mongolia.gov.mn. Interested consultants should provide their full contact information in the email message. This will also ensure that interested consultants receive updates regarding this RCQ.

Any clarifications needed shall be submitted in writing to the Procurement Agent at PA-Mongolia@charleskendall.com, cc to procurement@mca-mongolia.gov.mn not later than the March  02, 2021 by 10:00am, Ulaanbaatar Time. MCA-Mongolia will consolidate all submitted requests for clarifications and will issue a Q&A document not later than the March 05, 2021 by 05:00pm, Ulaanbaatar Time.

Qualification documents must be uploaded to the submission link specified in the RCQ document not later than the  March 11, 2021 at 10:00 am, Ulaanbaatar time, Mongolia (GMT+08.00). Only electronic submissions will be permitted (hard copies will not be accepted). Late submissions will be rejected. 

 

Millennium Challenge Account–Mongolia

 

ikon.mn сайтын Редакцын бодлогын 6.1; 6.2; 6.3 –т дурдсан үндэслэлээр сэтгэгдэл бичих талбарыг хаасан болно.
x