Уншиж байна ...
12 цагийн байдлаар / 17 цагт 21 цагт 22 цагт /
25%

507,510 
Санал өгсөн
/ 2,000,624
Сонгогчдын нэрийн
жагсаалтад бүртгэгдсэн
/ 130,747
"Түр хасав" тэмдэглэгээтэй

Хүснэгтээр

Тойрог Аймаг/Дүүрэг Хэсгийн
тоо
Сонгогчдын
нэрсийн
жагсаалтад бүртгэгдсэн
Түр хасав
төлөвөөс
сэргээсэн
Нийт
сонгогчийн
тоо
Санал
өгсөн
сонгогчийн
тоо
(12 цаг)
Санал
өгсөн
сонгогчийн
хувь
(12 цаг)
18-25 26-40 41-55 56 дээш Санал
өгсөн
сонгогчийн
тоо
22 цагийн байдлаар
1-р тойрог АРХАНГАЙ 105 61,194 0 61,194 15,587 25.5% 0 0 0 0 45,469
2-р тойрог БАЯН-ӨЛГИЙ 96 59,386 0 59,386 12,047 20.3% 0 0 0 0 49,993
3-р тойрог БАЯНХОНГОР 105 56,574 0 56,574 16,990 30.0% 0 0 0 0 45,318
4-р тойрог БУЛГАН 68 40,877 0 40,877 10,306 25.2% 0 0 0 0 29,499
5-р тойрог ГОВЬ-АЛТАЙ 87 37,448 0 37,448 12,806 34.2% 0 0 0 0 28,376
6-р тойрог ДУНДГОВЬ 55 40,824 0 40,824 9,663 23.7% 0 0 0 0 28,066
7-р тойрог ДОРНОД 72 52,159 0 52,159 13,865 26.6% 0 0 0 0 36,106
8-р тойрог ДОРНОГОВЬ 59 44,633 0 44,633 12,182 27.3% 0 0 0 0 31,479
9-р тойрог ЗАВХАН 111 47,388 0 47,388 14,407 30.4% 0 0 0 0 37,823
10-р тойрог ӨВӨРХАНГАЙ 106 74,367 0 74,367 21,294 28.6% 0 0 0 0 53,286
11-р тойрог ӨМНӨГОВЬ 61 44,821 0 44,821 12,580 28.1% 0 0 0 0 32,098
12-р тойрог СҮХБААТАР 64 40,731 0 40,731 13,191 32.4% 0 0 0 0 33,052
13-р тойрог СЭЛЭНГЭ 56 70,283 0 70,283 16,598 23.6% 0 0 0 0 49,097
14-р тойрог ТӨВ 96 61,738 0 61,738 15,299 24.8% 0 0 0 0 43,827
15-р тойрог УВС 92 52,121 0 52,121 16,019 30.7% 0 0 0 0 43,703
16-р тойрог ХОВД 91 54,247 0 54,247 14,668 27.0% 0 0 0 0 42,910
17-р тойрог ХӨВСГӨЛ 129 85,997 0 85,997 22,029 25.6% 0 0 0 0 62,506
18-р тойрог ХЭНТИЙ 89 49,633 0 49,633 13,647 27.5% 0 0 0 0 35,099
19-р тойрог ДАРХАН-УУЛ 39 65,074 0 65,074 16,489 25.3% 0 0 0 0 45,118
20-р тойрог ОРХОН 38 66,731 0 66,731 15,705 23.5% 0 0 0 0 45,691
21-р тойрог НАЛАЙХ 26 44,540 0 44,540 10,104 22.7% 0 0 0 0 32,016
22-р тойрог БАЯНЗҮРХ-1 47 109,820 0 109,820 26,073 23.7% 0 0 0 0 81,697
23-р тойрог БАЯНЗҮРХ-2 53 111,938 0 111,938 24,564 21.9% 0 0 0 0 78,045
24-р тойрог СҮХБААТАР 42 86,814 0 86,814 19,275 22.2% 0 0 0 0 64,289
25-р тойрог ЧИНГЭЛТЭЙ 44 96,639 0 96,639 22,363 23.1% 0 0 0 0 69,133
26-р тойрог БАЯНГОЛ 77 134,872 0 134,872 35,311 26.2% 0 0 0 0 103,789
27-р тойрог СОНГИНОХАЙРХАН-1 43 84,476 0 84,476 16,920 20.0% 0 0 0 0 58,233
28-р тойрог СОНГИНОХАЙРХАН-2 59 110,853 0 110,853 27,779 25.1% 0 0 0 0 81,923
29-р тойрог ХАН-УУЛ 60 114,446 0 114,446 29,749 26.0% 0 0 0 0 89,034