• 7 сарын 1, Баасан
Уншиж байна ...

Нэр дэвшигчид

Газрын зураг дээр дарж тухайн тойрогт нэр дэвшигчдийн мэдээллийг нэг зэрэг харьцуулан харах боломжтой

 

СОНГУУЛЬ 2016 ЦАГАЛБАР

2016.1.31- нээс өмнө Сонгуулийн тойрог байгуулах, мандатын тоог тогтоох 2016.1.31- нээс өмнө Санал авах өдөр тогтоох 2016.3.01- нээс эхлэн Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг цахим хуудаст байршуулах 2016.3.01- нээс өмнө Нам, эвсэл, нэр дэвшигчээс сонгуульд зарцуулах зардлын дээд хэмжээ тогтоох 2016.3.01- нээс өмнө Сонгуулийн хэсэг байгуулах 2016.3.05- ны дотор Сонгуулийн хэсгийн талаарх мэдээллийг хүргүүлэх 2016.3.31- нээс өмнө Нам, эвсэл, нэр дэвшигчээс Орон нутгийн сонгуульд зарцуулах зардлын дээд хэмжээ тогтоох 2016.4.01- ний дотор Зурагт болон ухуулах хуудас байрлуулах байршлыг тогтоох 2016.4.20- ноос өмнө Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороо байгуулах 2016.4.25- наас өмнө Сум, дүүргийн сонгуулийн хороо байгуулах 2016.4.25- наас өмнө Сонгууль товлон зарлах 2016.4.30- аас эхлэн Иргэний шилжилт, хөдөлгөөнийг зогсоох 2016.4.30- наас өмнө Нам, эвсэл сонгуульд оролцохоо илэрхийлэх 2016.5.03- наас өмнө Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авах ажлыг зохион байгуулах Төв комисс байгуулах 2016.5.04- нөөс өмнө Нам эвслийг бүртгэх эсэх тухай шийдвэр гаргах 2016.5.05- наас өмнө Тус тусын харьяалах газарт буй сонгуулийн насны иргэдийн мэдээллийг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлэх 2016.5.08- наас өмнө Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авах ажлыг зохион байгуулах Салбар комиссыг байгуулах 2016.5.05-2016.5.09 Нам, эвсэл УИХ- ын гишүүнд нэр дэвшүүлэх 2016.5.05-2016.5.09 Нам, эвсэл Орон нутгийн Хурлын сонгуульд нэр дэвшүүлэх 2016.5.05-2016.5.11 УИХ-ын гишүүнд бие даан нэрээ дэвшүүлэх 2016.5.05-2016.5.11 Орон нутгийн Хурлын сонгуульд бие даан нэрээ дэвшүүлэх 2016.5.12 17.00 цагаас өмнө Нам, эвсэл Орон нутгийн хурлын сонгуульд нэр дэвшигчдийнхээ баримт бичгийг ирүүлэх 2016.5.14 17.00 цагаас өмнө Орон нутгийн хурлын сонгуульд бие даан нэрээ дэвшүүлэгч баримт бичгээ ирүүлэх 2016.5.14- ний дотор Нам, эвсэл УИХ- ын сонгуульд нэр дэвшигчдийнхээ баримт бичгийг ирүүлэх 2016.5.16- ны дотор УИХ-ын сонгуульд бие даан нэрээ дэвшүүлэгч баримт бичгээ ирүүлэх 2016.5.17 (нам эвсэл) 2016.5.19 (бие даагч) Орон нутгийн сонгуульд нэр дэвшигчдийг бүртгэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэх 2016.5.15-2016.5.20 Орон нутгийн Хурлын сонгуулийн тойрогт ногдох мандатын тоог тогтоох 2016.5.20- с өмнө Нэр дэвшигчийг дахин бүртгүүлэх хүсэлтээ уламжлах, өөр хүний нэрийг дэвшүүлэх, нөхөн нэр дэвшүүлэх 2016.5.21- ний дотор Нам, эвслээс нэр дэвшигчийг бүртгэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэх 2016.5.23- ны дотор Бие даан нэр дэвшигчийг бүртгэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэх 2016.5.08-2016.5.27 Гадаад улсад байгаа иргэд сонгуульд оролцохоо мэдэгдэж, бүртгүүлэх 2016.5.29- ний дотор Гадаад улсад байгаа сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг Төв комисст хүргүүлэх 2016.5.30- наас өмнө Улсын болон нийслэлийн хэмжээнд нэвтрүүлгээ цацдаг радио, телевиз сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай мэдэгдлийг хүргүүлэх 2016.5.30- наас өмнө Санал авах байр байгуулах, ахлах зохион байгуулагч, бусад зохион байгуулагчдыг томилох 2016.5.31- ний дотор Нийт нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтыг нэгтгэн нийтэд мэдээлэх 2016.5.31- ний дотор Гадаад улсад байгаа сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг улсын бүртгэлийн байгууллагад хүргүүлэх 2016.6.04- нөөс өмнө Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороонд хүргүүлэх 2016.6.06- наас өмнө Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хуваарь батлах 2016.6.07 Нэр дэвшигчийн үнэмлэх олгох 2016.6.09- нөөс өмнө Аймаг, сумын хэмжээнд нэвтрүүлгээ цацдаг радио, телевиз сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай мэдэгдлийг хүргүүлэх 2016.6.09- нөөс өмнө Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг санал авах байранд хүргүүлэх 2016.6.11- нээс Сонгуулийн сурталчилгааг эхлүүлэх 2016.6.12- ноос өмнө Гадаад улсад байгаа сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг ил тавьж танилцуулах 2016.6.14- нөөс өмнө Гадаад улсад байгаа иргэдээс санал авах ажиллагааг ажиглахаар бүртгүүлэх 2016.6.14- нөөс өмнө Салбар комисст саналын хуудсыг хүргүүлэх 2016.6.14 Гадаад улсад байгаа сонгогчдын саналыг авах байр бэлтгэх, мэдээлэх, санал авах ажиллагаа 2016.6.15 Сонгогчийн шилжилт зогсоох 2016.6.15- наас Санал авах өдөр, цаг, байрыг нийтэд мэдээлэх 2016.6.15- наас өмнө Сонгогч шилжих тухай хүсэлт гаргах 2016.6.15-наас өмнө Сонгогч сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдэн эсэхээ шалгасан байх 2016.6.17- ны дотор Сонгогчийн гаргасан гомдлоор сонгогчдын нэрийн жагсаалтад холбогдох өөрчлөлтийг оруулж дуусгах 2016.6.17 2016.6.18 2016.6.19- ний 07.00-22.00 цаг Гадаад улсад байгаа сонгогчдын саналыг авах байр бэлтгэх, мэдээлэх, санал авах ажиллагаа 2016.6.19 Санал авах байрын дугаар, нэр, хаяг, байршил, орчны дэвсгэр зургийг нийтэд зарлан мэдээлэх 2016.6.19- нийг хүртэл Гадаад улсад байгаа сонгогчдын саналыг авах байр бэлтгэх, мэдээлэх, санал авах ажиллагаа 2016.6.19- нөөс өмнө Сонгогч шилжин очсон газрынхаа санал авах байранд шилжих хуудсаа өгөх 2016.6.22- ноос эхлэн Нам, нэр дэвшигчийн талаар санал асуулга явуулах, нийтлэх, тараахыг хориглох 2016.6.24- нөөс өмнө Санал авахад шаардлагатай зүйлсийг бэлэн болгох 2016.6.24- нөөс өмнө Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал өгөх сонгогчдын хүсэлтийг хүргүүлэх Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хүлээн авсан өдрөөс Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг сонгогчдод танилцуулах 2016.6.26- наас өмнө Саналын хуудсыг санал авах байранд хүргүүлэх 2016.6.26- наас өмнө Ажиглагч ажиллуулах, бүртгүүлэх хүсэлтээ хүргүүлэх 2016.6.28- ны 00:00 цагаас өмнө Сонгуулийн сурталчилгааг зогсоох 2016.6.28- ны 09.00- 20.00 цаг Зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар санал авах 2016.6.28- ны дотор Ажиглагч ажиллуулах, бүртгүүлэх хүсэлтээ хүргүүлэх Саналын хуудас хүлээн авмагц Санал авах байрыг хамгаалалтад авах 2016.6.29- ний 22.00 цагт эхлэн Гадаад дахь сонгогчдын санал тоолох 2016.6.29- ний 07.00 – 22.00 цаг Санал авах өдөр 2016.7.04- ний дотор 2016.7.06- ны дотор Орон нутгийн Хурлын сонгуулийн дүн гаргах, мэдээлэх 2016.7.14- ний дотор Нам, эвслийн авсан суудлын тоо, УИХ-ын гишүүнээр сонгогдогсдын нэрийн жагсаалтыг гаргах, айлтгах, нийтэд мэдээлэх 2016.7.29- ний дотор Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигч сонгуулийн зардлын тайлангаа гаргаж хүргүүлэх, дансны гүйлгээний тайлан гаргаж хүргүүлэх 2016.7.29- ний дотор Орон нутгийн Хурлын сонгуульд нэр дэвшигч сонгуулийн зардлын тайлангаа гаргаж хүргүүлэх, Сонгуулийн зардлын тайланг хүлээн авсны дараа Сонгуулийн зардлын тайланг холбогдох этгээдэд хүргүүлэх 2016.8.14- ний дотор Орон нутгийн Хурлын сонгуулийн зардлын дансны гүйлгээний тайлан гаргаж хүргүүлэх 2016.8.14- ний дотор Нам, эвслийн зардлын тайлан гаргаж, хүргүүлэх, дансны гүйлгээний тайлан гаргаж хүргүүлэх 2016.11.19- ний дотор Хандив өгсөн иргэн, хуулийн этгээдийг нийтэд зарлах

НАМ, ЭВСЭЛ

Монгол Ардын Нам
76
тойрогт
Ардчилсан Нам
76
тойрогт
Бүгд Найрамдах Нам
36
тойрогт
Монгол Ардын Хувьсгалт Нам
71
тойрогт
Эх Орончдын Нэгдсэн Эвсэл
9
тойрогт
Бие даан нэр дэвшигч
69
тойрогт
Монголын Ардчилсан Хөдөлгөөний Нам
3
тойрогт
Эрх Чөлөөг Хэрэгжүүлэгч Нам
9
тойрогт
Тусгаар Тогтнол, Эв Нэгдэл Эвсэл
44
тойрогт
ХААН сонголт эвсэл
9
тойрогт
Иргэний Зориг Ногоон Нам
15
тойрогт
Иргэний Хөдөлгөөний Нам
27
тойрогт
Монголын Социал Демократ Нам
17
тойрогт
Ард Түмнээ Хайрлая Нам
13
тойрогт
Монголын Уламжлалын Нэгдсэн Нам
11
тойрогт
Монгол Консерватив Нам
13
тойрогт

 

 

ТҮҮХЭН ҮР ДҮН

 

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ