• 6 сарын 30, Пүрэв
Уншиж байна ...

СОНГУУЛЬ 2016 - ИРЦ

72.1%
2016/06/30 16:42 шинэчлэгдэв
 
Тойрог Сонгогч %
1-р тойрог / Архангай аймаг 20701 82.7%
2-р тойрог / Архангай аймаг 18842 73.2%
3-р тойрог / Архангай аймаг 19995 80.1%
4-р тойрог / Баян-Өлгий аймаг 19323 82.2%
5-р тойрог / Баян-Өлгий аймаг 19293 76.7%
6-р тойрог / Баян-Өлгий аймаг 17921 81.8%
7-р тойрог / Баянхонгор аймаг 17271 82.2%
8-р тойрог / Баянхонгор аймаг 17913 79.4%
9-р тойрог / Баянхонгор аймаг 20425 78.8%
10-р тойрог / Булган аймаг 39490 75.4%
11-р тойрог / Говь-Алтай аймаг 35501 69.0%
12-р тойрог / Дорноговь, Говьсүмбэр аймаг 20744 77.3%
13-р тойрог / Дорноговь аймаг 31150 71.5%
14-р тойрог / Дорнод аймаг 25348 73.4%
15-р тойрог / Дорнод аймаг 24092 70.9%
16-р тойрог / Дундговь аймаг 29659 75.5%
17-р тойрог / Завхан аймаг 23894 85.9%
18-р тойрог / Завхан аймаг 21476 81.1%
19-р тойрог / Өвөрхангай аймаг 25434 75.2%
20-р тойрог / Өвөрхангай аймаг 21643 68.8%
21-р тойрог / Өвөрхангай аймаг 25239 79.9%
22-р тойрог / Өмнөговь аймаг 20490 70.8%
23-р тойрог / Өмнөговь аймаг 20341 72.3%
24-р тойрог / Сүхбаатар аймаг 38692 72.8%
25-р тойрог / Сэлэнгэ аймаг 23763 69.6%
26-р тойрог / Сэлэнгэ аймаг 24539 69.4%
27-р тойрог / Сэлэнгэ аймаг 20402 75.2%
28-р тойрог / Төв аймаг 18990 75.2%
29-р тойрог / Төв аймаг 19007 75.1%
30-р тойрог / Төв аймаг 22452 76.9%
31-р тойрог / Увс аймаг 19231 81.0%
32-р тойрог / Увс аймаг 16574 83.4%
33-р тойрог / Увс аймаг 16085 83.6%
34-р тойрог / Ховд аймаг 14002 83.2%
35-р тойрог / Ховд аймаг 16723 81.0%
36-р тойрог / Ховд аймаг 20693 74.0%
37-р тойрог / Хөвсгөл аймаг 26577 72.6%
38-р тойрог / Хөвсгөл аймаг 30907 69.8%
39-р тойрог / Хөвсгөл аймаг 27436 74.8%
40-р тойрог / Хэнтий аймаг 15562 75.6%
41-р тойрог / Хэнтий аймаг 14735 80.5%
42-р тойрог / Хэнтий аймаг 16619 75.3%
43-р тойрог / Дархан-Уул аймаг 21876 70.5%
44-р тойрог / Дархан-Уул аймаг 20250 71.1%
45-р тойрог / Дархан-Уул аймаг 21159 69.2%
46-р тойрог / Орхон аймаг 22569 68.1%
47-р тойрог / Орхон аймаг 20663 71.2%
48-р тойрог / Орхон аймаг 21525 69.7%
49-р тойрог / Баянзүрх дүүрэг 34792 60.9%
50-р тойрог / Баянзүрх дүүрэг 29804 66.0%
51-р тойрог / Баянзүрх дүүрэг 32613 61.1%
52-р тойрог / Баянзүрх дүүрэг 37408 65.0%
53-р тойрог / Баянзүрх дүүрэг 29962 65.1%
54-р тойрог / Баянзүрх дүүрэг 37182 54.5%
55-р тойрог / Хан-Уул дүүрэг 25395 73.9%
56-р тойрог / Хан-Уул дүүрэг 26021 78.0%
57-р тойрог / Хан-Уул дүүрэг 24333 75.5%
58-р тойрог / Хан-Уул дүүрэг 22467 72.9%
59-р тойрог / Сүхбаатар  дүүрэг 22914 74.2%
60-р тойрог / Сүхбаатар  дүүрэг 24620 71.7%
61-р тойрог / Сүхбаатар  дүүрэг 24366 68.6%
62-р тойрог / Сүхбаатар  дүүрэг 31719 65.6%
63-р тойрог / Чингэлтэй дүүрэг 41271 74.7%
64-р тойрог / Чингэлтэй дүүрэг 25559 70.4%
65-р тойрог / Чингэлтэй дүүрэг 25872 67.6%
66-р тойрог / Чингэлтэй дүүрэг 31774 65.8%
67-р тойрог / Баянгол дүүрэг 34193 72.9%
68-р тойрог / Баянгол дүүрэг 30702 70.3%
69-р тойрог / Баянгол дүүрэг 29229 70.9%
70-р тойрог / Баянгол дүүрэг 30899 73.8%
71-р тойрог / Сонгинохайрхан дүүрэг 31863 66.3%
72-р тойрог / Сонгинохайрхан дүүрэг 28089 69.0%
73-р тойрог / Сонгинохайрхан дүүрэг 25862 66.8%
74-р тойрог / Сонгинохайрхан дүүрэг 33299 64.0%
75-р тойрог / Сонгинохайрхан дүүрэг 36895 67.5%
76-р тойрог / Сонгинохайрхан дүүрэг 34728 65.6%