Уншиж байна ...
Зураг
Зураг
ХУУЧИРСАН МЭДЭЭ: 2022/06/29-НД НИЙТЛЭГДСЭН

ГРАФИК: ЭЕШ-д газар зүйн хичээл дээр ердөө нэг шалгуулагч 800 оноо авсан бол орос хэлнийхэд хамгийн их буюу 67 хүн 800 оноо авчээ

A.Жаргал
2022 оны 6 сарын 29
iKon.MN
Зураг зураг
Анхны онооны тархалт

Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалт(ЭЕШ) зургаадугаар сарын 23-26-нд улсын хэмжээнд боллоо.

Шалгалтад 36,253 шалгуулагч бүртгүүлснээс 92 хувь нь оролцож, ерөнхий дундаж оноо нь 501.09 байв. Шалгуулагчдын дүн оноог өмнөх жилийн шалгалтын дүнтэй харьцуулж үзэхэд нийт 10 хичээлээс долоон хичээлийн дундаж оноо буурч, гурван хичээлийнх хэвээр хадгалагдсан байна.

График #1: ЭЕШ-ын анхны онооны дундаж 2020-2022

Хүснэгт #1: Хичээл тус бүрийн шалгуулагчид, дундаж болон медиан оноо, 800 авсан сурагчдын тоо. 

  Сурагчид АО.Медиан АО.Дундаж ХО.Медиан ХО.Дундаж 800 авсан
Түүх 1292 38 42 498 500 3
Физик 8258 27 30 503 499 14
Хими 6532 23 26 505 500 10
Газар зүй 792 46 47 501 499 1
Англи хэл 20365 28 34 502 500 24
Биологи 6531 39 42 498 500 10
Математик 21811 23 26 499 500 31
Монгол хэл 10776 51 51 498 499 15
Орос хэл 920 81 73 670 612 67
Нийгэм судлал 19473 49 50 497 499 33

2022 оны ЭЕШ-д орсон шалгуулагчдаас 208 нь 800 авсан байна. Өмнөх жилүүдтэй харьцуулж үзвэл:

  • 2019 онд -109
  • 2020 онд -182
  • 2021 онд -209 шалгуулагч 800 оноо авч байжээ. 
Орос хэлний шалгалтыг цөөн сурагч өгсөн боловч 67 сурагч буюу хамгийн олон сурагч 800 оноо авсан нь бусад хичээлтэй харьцуулахад "хэвийн биш" байгааг "Анхны онооны тархалт" хэсгээс харьцуулан харах боломжтой. 

аймаг, хотуудын ЭРЭМБЭ, өөрчлөлт

Медиан оноо

Энэ жил бүх хичээлийн анхны онооны медиан үнэлгээгээр Дархан-Уул аймаг таван байр ахиж нэгдүгээрт орсон бол, Баян-Өлгий аймаг хамгийн тааруу үзүүлэлттэй байлаа. Түүнчлэн Орхон, Говь-Алтай аймгууд 10 байр ахисан, бол Хөвсгөл аймаг есөн байр ухарсан байна.

Зураг #1: Аймаг, хотуудын дундаж оноо ба эрэмбэ хичээл тус бүрээр.

зураг
 
Эх сурвалж: @ganbatb
Дундаж оноо

График #2: Аймаг хотын ЭЕШ-ын анхны онооны дундаж үзүүлэлт хичээл тус бүрээр

Анхны онооны тархалт хичээл тус бүрээр

График #3: 2022 оны ЭЕШ-ын анхны онооны тархалт. Аймар тус бүрээр болон харьцуулан харах боломжтой.