Уншиж байна ...
ХУУЧИРСАН МЭДЭЭ: 2019/10/15-НД НИЙТЛЭГДСЭН

Монголын мянганы сорилтын сан - Худалдан авах ажиллагааны тухай ерөнхий зарлал

СУРТАЛЧИЛГАА
2019 оны 10 сарын 15
Сурталчилгаа

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН


ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ ЗАРЛАЛ


Хөтөлбөрийн нэр: Улаанбаатар хотын нийт ус хангамжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газар болон АНУ-ын Мянганы сорилтын корпорац нь 2018 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдөр эдийн засгийн өсөлтийг хангах замаар ядуурлыг бууруулах  зорилго бүхий Мянганы сорилтын Компакт гэрээнд гарыг үсэг зурсан. Компакт гэрээний дагуу Улаанбаатар хотын нийт ус хангамжийг нэмэгдүүлэх цогц хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд зориулан 350 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж үзүүлэх бөгөөд уг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг Монголын Мянганы сорилтын сан (Монголын МСС) хариуцан, зохион байгуулна. Монголын МСС нь Компакт гэрээгээр үзүүлж буй буцалтгүй тусламжийн хөрөнгийн тодорхой хэсгийг Компакт гэрээнд заасан төсөл, хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зарим бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авахад зарцуулах юм. Энэхүү худалдан авах ажиллагааны тухай ерөнхий зарлал нь 2019 оны 10 дугаар сарын 1-нээс 2020 оны 9 дүгээр сарын 30-ыг дуустал хугацааг хамарна. Дурдсан хугацаанд санхүүжүүлэх гэрээний нийт дүн 685,100.00 ам.доллар байх ба дараах бараа, ажил, зөвлөх болон зөвлөх бус үйлчилгээг худалдан авахаар төлөвлөж байгаа болно. Үүнд:

БАРАА:

 • Серверийн өрөөний тоног төхөөрөмж
 • Удирдлагын мэдээллийн системийн програм хангамж (MIS Software)
 • Монголын МСС-ийн суурин утасны сүлжээ, оффист нэвтрэх систем, хяналтын камер 

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

 • Олон нийтийн ойлголт мэдлэг, хэвшил хандлагыг өөрчлөх дэд үйл ажиллагааны дизайныг боловсруулж, суурь тоон мэдээлэл бүрдүүлэх зөвлөх үйлчилгээ
 • Хяналт, үнэлгээний мэдээллийн чанарын үнэлгээ
 • Монголын МСС-ийн санхүүгийн үйл ажиллагааны аудит

ЗӨВЛӨХИЙН БУС ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

 • Монголын МСС-ийн веб хуудас хөгжүүлэх, лого, брэндийн цомог бэлтгэх

Хөтөлбөрийн хүрээнд буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр дээр дурдсан бараа, ажил, үйлчилгээний гэрээг санхүүжүүлэхдээ МСК-ийн цахим хуудас дахь Хөтөлбөрийн худалдан авах ажиллагааны журам (https://www.mcc.gov/ppg) -д заасан үндсэн зарчим, дүрэм, аргачлалыг баримтална. Худалдан авах ажиллагаа нь МСК-ийн худалдан авах ажиллагааны журамд заасан шалгуурыг хангаж буй улсын харьяалал бүхий, сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхолтой аливаа этгээдэд нээлттэй.

Бараа, ажил, зөвлөх болон зөвлөхийн бус үйлчилгээний гэрээ байгуулах эрхийг өрсөлдөөнт сонгон шалгаруулалтын зарчмаар олгох ба Худалдан авах ажиллагааны тусгай зарыг Нэгдсэн Үндэстний  байгууллагын “Хөгжлийн Бизнес” (United Nations Development Business-UNDB) http//www.devbusiness.com, “Хөгжлийн гарц” (Development Gateway Market-dgMarket) http://mcc.dgmarket.com цахим хуудас, өдөр тутмын сонин болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд тухай бүр зарлана. Худалдан авах ажиллагааны тухай зарлал хүлээн авах зорилгоор цахим хаягаа бүртгүүлэх, дээрх худалдан авах ажиллагааны тухай нэмэлт мэдээлэл авах сонирхол бүхий ханган нийлүүлэгчид, гэрээт байгууллагууд, бие даасан зөвлөхүүд

PA-Mongolia@charleskendall.com, procurement@mca-mongolia.gov.mn цахим хаягаар холбоо барина уу.

Монголын Мянганы сорилтын сан
МПМ Комплекс, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо,
Улаанбаатар хот-14220, Монгол Улс

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-MONGOLIA


GENERAL PROCUREMENT NOTICE


Program Name: Mongolia Water Compact 

The Government of Mongolia has received a grant funding of 350 million US dollars under the Compact Agreement signed on July 27, 2018 with the USA Millennium Challenge Corporation with an aim to enable the Government to implement the Compact Program and achieve its objectives set forth in the Compact.

Millennium Challenge Account-Mongolia, an accountable entity established to oversee the implementation of the Compact, intends to apply parts of the proceeds of the funds to payments for contracts for certain goods, works and services.

This General Procurement Notice covers the period from October 01, 2019 through September 30, 2020 and it includes the following procurements with the total estimated contract value of 685,100 US dollars.

PROCUREMENT OF GOODS:

 • Office Equipment for a Server Room
 • MIS Software
 • Teleconference System/Access Control/Surveillance

CONSULTING FIRMS:

 • Design Consultancy and Baseline Data Collection for Sustainability Sub-Activity 5, Stakeholder Engagement and Social Marketing
 • M&E Data Quality Review Consultant
 • Financial Audit For MCA-Mongolia

NON-CONSULTANT SERVICES:

 • MCA-Mongolia Website, Logo and Brand book Development

Contracts for Goods, Works and Services financed under the Program will be implemented according to the principles, rules and procedures set out in the MCC Program Procurement Guidelines (“PPG”), which can be found on MCC’s website at https://www.mcc.gov/ppg 

The procurements will be open to all bidders/consultants from eligible source countries, as defined in the MCC PPG.

A Specific Procurement Notice (“SPN”) for each contract to be tendered under the competitive bidding procedures will be announced on the United Nations Development Business (UNDB) Online at http://www.devbusiness.com/, the Development Gateway Market (dgMarket) at http://mcc.dgmarket.com/, in local newspapers, and/or in other media outlets as appropriate.

Interested eligible suppliers, contractors and consultants who wish to be included on the mailing list to receive a copy of advertisements or those requiring additional information, should contact the Procurement Agent for MCA-Mongolia at PA-Mongolia@charleskendall.com with copy to procurement@mca-mongolia.gov.mn.

Millennium Challenge Account-Mongolia
MPM Complex, Sukhbaatar District, Khoroo I,
Ulaanbaatar 14220, Mongolia

ikon.mn сайтын Редакцын бодлогын 6.1; 6.2; 6.3 –т дурдсан үндэслэлээр сэтгэгдэл бичих талбарыг хаасан болно.