2020/10/25
Америк доллар
МОНГОЛ БАНК:
2,852.33₮
B30
УЛААНБААТАР
|
-3°
B30
УЛААНБААТАР
-1°
|
-8°
B30
УЛААНБААТАР
|
-10°
15:00
S32
16:00
S30
17:00
S30
18:00
S29
19:00
S29
20:00
S29
21:00
S29
22:00
S29
23:00
S29
00:00
S29
-2°
01:00
S29
-3°
02:00
S20
-4°

ҮР ДҮН

Урьдчилсан байдлаар. Эх сурвалж: https://gec.gov.mn/post/3057

Үр дүнАймаг, Нийслэлийн ИТХБаян-Өлгий
Нам эвсэл Сонгогдсон
МОНГОЛ АРДЫН НАМ 23
АРДЧИЛСАН НАМ 15
МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ 1

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 1-р тойрог (2 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Мухамеджаны МИРАС АРДЧИЛСАН НАМ 1,090
Аулаятын АСЕТ МОНГОЛ АРДЫН НАМ 842
Шаривханы МУРАТ МОНГОЛ АРДЫН НАМ 795
Догсомын ТУЯА АРДЧИЛСАН НАМ 565
Охойн ДАМЫС МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ 364

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 2-р тойрог (1 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Шөндейн АЛГАБЕК МОНГОЛ АРДЫН НАМ 712
Ашикийн БАЙГАНАТ АРДЧИЛСАН НАМ 675

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 3-р тойрог (2 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Ахметийн ЕРБОЛ МОНГОЛ АРДЫН НАМ 1,342
Зархумын ОНГАР МОНГОЛ АРДЫН НАМ 1,192
Мерейханы ЖАНИБЕК АРДЧИЛСАН НАМ 1,156
Амений АЙБЕК АРДЧИЛСАН НАМ 956

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 4-р тойрог (1 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Хуанганы АРМАН МОНГОЛ АРДЫН НАМ 1,119
Есейн ТӨЛЕУ АРДЧИЛСАН НАМ 786
Мешелийн ХУАНЫШ МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ 25
Хумарын ГҮЛЖАН БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧ 17

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 5-р тойрог (2 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Нухсатын ЕРЖАН АРДЧИЛСАН НАМ 1,660
Нуригийн БЕЙБИТХАН МОНГОЛ АРДЫН НАМ 1,176
Хазанайн БИГАВИЛ АРДЧИЛСАН НАМ 971
Бухарханы ЖАНБОЛАТ МОНГОЛ АРДЫН НАМ 776

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 6-р тойрог (1 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Балжиннямын ЭНХБОЛД АРДЧИЛСАН НАМ 647
Шадетийн СЕРИКБЕРГЕН МОНГОЛ АРДЫН НАМ 425
Саудабайн БАХЫТ БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧ 237
Нанзаны МЭНДБАЯР МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ 3

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 7-р тойрог (3 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Далелийн БАУЫРЖАН МОНГОЛ АРДЫН НАМ 2,300
Айпын АХЫЛБЕК МОНГОЛ АРДЫН НАМ 2,166
Мамбарын НУРСАУЛЕ АРДЧИЛСАН НАМ 1,540
Сагидолдагийн НУРЖАН МОНГОЛ АРДЫН НАМ 1,510
Алейханы НУРТУГАН АРДЧИЛСАН НАМ 1,392
Тилекийн АХЖАРХЫН АРДЧИЛСАН НАМ 1,319

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 8-р тойрог (3 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Халиасхарын НУРБОЛАТ МОНГОЛ АРДЫН НАМ 1,648
Хозыханы НУРКА МОНГОЛ АРДЫН НАМ 1,556
Сыдыхын АСЫЛБЕК МОНГОЛ АРДЫН НАМ 1,473
Хавланы ШАНДАТ АРДЧИЛСАН НАМ 1,304
Хусманы МАЙРА АРДЧИЛСАН НАМ 1,119
Сайпгалигийн РАХАТ АРДЧИЛСАН НАМ 997
Абайн АЗАТ БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧ 177
Дөрбетханы БЕЙБИТ БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧ 163
Хатпагийн БЕКБОЛАТ БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧ 142

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 9-р тойрог (1 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Даутын ЕСБОЛАТ МОНГОЛ АРДЫН НАМ 378
Айкөлбайн АРЫСТАН АРДЧИЛСАН НАМ 363
Хажыханы ӨМИРБЕК МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ 1

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 10-р тойрог (2 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Зейнелханы ИСАГУЛ МОНГОЛ АРДЫН НАМ 1,649
Секейн ХОНАЕВ МОНГОЛ АРДЫН НАМ 1,552
Торпагийн МУРАТ АРДЧИЛСАН НАМ 1,014
Хавашын ТАБЫСХАН АРДЧИЛСАН НАМ 609

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 11-р тойрог (2 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Конторбайн ЖАНДОС АРДЧИЛСАН НАМ 1,363
Ханайн ХУАНЫШ МОНГОЛ АРДЫН НАМ 1,073
Хавалын НАЗИМГҮЛ МОНГОЛ АРДЫН НАМ 966
Маратын АМАНБЕК АРДЧИЛСАН НАМ 818

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 12-р тойрог (3 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Тайраны ЖАНБОЛАТ АРДЧИЛСАН НАМ 2,343
Дүкений МАРАЛБЕК МОНГОЛ АРДЫН НАМ 2,122
Хабылын МҮПТИ АРДЧИЛСАН НАМ 2,065
Ахмадиягийн КАМЕЛИЯТ МОНГОЛ АРДЫН НАМ 2,033
Болатын ЕРКЕБУЛАН МОНГОЛ АРДЫН НАМ 1,826
Карибайн БАГДАУЛЕТ АРДЧИЛСАН НАМ 1,726
Ахбапигийн КЕНШИЛИК МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ 7

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 13-р тойрог (3 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Ахайн ЖАНБОТА АРДЧИЛСАН НАМ 2,477
Бакелийн АЛЬХАСЕН МОНГОЛ АРДЫН НАМ 2,455
Батиханы БАЙБОЛАТ МОНГОЛ АРДЫН НАМ 2,328
Адилийн АСЫЛБЕК МОНГОЛ АРДЫН НАМ 2,314
Көлтайн АБАЙ АРДЧИЛСАН НАМ 2,292
Шайханы БЕКБОЛАТ АРДЧИЛСАН НАМ 2,093

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 14-р тойрог (1 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Шаривын ЖАНДОС АРДЧИЛСАН НАМ 662
Бихумарын ТӨЛЕУБЕК МОНГОЛ АРДЫН НАМ 472
Зулкапилийн БЕРИКБОЛ МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ 178

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 15-р тойрог (1 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Хавдырашын МАНЧУК МОНГОЛ АРДЫН НАМ 853
Алтанбайн БЕЙБИТ АРДЧИЛСАН НАМ 275
Шанайн ИГИЛИК МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ 49

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 16-р тойрог (1 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Сансазбайн МУРАТ АРДЧИЛСАН НАМ 744
Баделханы КӨКСЕГЕН МОНГОЛ АРДЫН НАМ 539

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 17-р тойрог (1 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Жүсрэний АДАЛБЕК МОНГОЛ АРДЫН НАМ 805
Сүхээгийн ОЮУНДЭЛГЭР АРДЧИЛСАН НАМ 486

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 18-р тойрог (1 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Хузкейн ДАРМЕН АРДЧИЛСАН НАМ 650
Муратын ГАЛЫМБЕК МОНГОЛ АРДЫН НАМ 537
Зулпайн БАТЫРБЕК МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ 119

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 19-р тойрог (1 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Хабиданы ӨМИРГҮЛ МОНГОЛ АРДЫН НАМ 846
Рахметийн ГАЖАЙВ АРДЧИЛСАН НАМ 591

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 20-р тойрог (1 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Абейн ШАЙМУРАТ АРДЧИЛСАН НАМ 188
Болатын УУГАНБААТАР МОНГОЛ АРДЫН НАМ 106

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 21-р тойрог (1 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Хавдуалигийн АСЫЛБЕК МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ 484
Бугыбайн БЕКБОЛАТ АРДЧИЛСАН НАМ 329
Жанибекийн АСЕЛ МОНГОЛ АРДЫН НАМ 306

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 22-р тойрог (1 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Торгайн ХУДАЙБЕРГЕН АРДЧИЛСАН НАМ 747
Хажнабигийн БЕРДМУРАТ МОНГОЛ АРДЫН НАМ 681
Тогтолханы НУРАМГҮЛ МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ 20

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 23-р тойрог (1 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Зулхарнайн ЖОЛАУШЫБАЙ АРДЧИЛСАН НАМ 708
Батайн АНАРГҮЛ МОНГОЛ АРДЫН НАМ 655

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 24-р тойрог (1 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Асхабылын ДАНАБЕК МОНГОЛ АРДЫН НАМ 620
Акремханы АХЖАРХЫН АРДЧИЛСАН НАМ 491
Оханы АКИЛБАЙ МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ 18

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 25-р тойрог (1 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Есентайн ЗАНГАР АРДЧИЛСАН НАМ 676
Байгабылын ПЕРНЕБЕК МОНГОЛ АРДЫН НАМ 506
Мектепийн МАНАРБЕК МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ 8

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 26-р тойрог (1 мандат)

Овог нэр Нам эвсэл Санал
Шаривын ХАВЫЛ МОНГОЛ АРДЫН НАМ 612
Аргынбайн АЙЖАН АРДЧИЛСАН НАМ 608
Харапатын БОЛАТБЕК МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ 84

 

 

x