Уншиж байна ...

Ерөнхийлөгчийн Сонгууль 2021

У.Хүрэлсүх  /МАН/
ЯЛАЛТ 50%
67.69%
823,326 санал
Д.Энхбат  /ЗХЭЭ/
ЯЛАЛТ 50%
20.31%
246,968 санал
С.Эрдэнэ  /АН/
ЯЛАЛТ 50%
5.99%
72,832 санал
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо - 71,937
Ирц 22 цагийн байдлаар 59.35% (1,210,628 / 2,041,985)
Дүн дамжуулсан байдал 100.0%
2,088 хэсгийн хорооноос 2,088 нь дүнгээ дамжуулаад байна.
Сонголт эргэсэн
Баянгол дүүрэг
Ирц 22: 93,126/140,058 [66.5%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
52.57%
48,954
Д.Энхбат
32.48%
30,249
С.Эрдэнэ
8.98%
8,361
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
5,481
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
77/77
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Баянзүрх дүүрэг
Ирц 22: 139,679/230,458 [60.6%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
59.28%
82,796
Д.Энхбат
30.37%
42,414
С.Эрдэнэ
4.03%
5,627
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
8,748
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
103/103
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Багануур дүүрэг
Ирц 22: 10,965/18,393 [59.6%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
72.41%
7,940
Д.Энхбат
17.51%
1,920
С.Эрдэнэ
6.11%
670
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
432
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
11/11
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Багахангай дүүрэг
Ирц 22: 1,767/2,726 [64.8%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
84.44%
1,492
Д.Энхбат
8.77%
155
С.Эрдэнэ
3.68%
65
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
53
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
2/2
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Налайх дүүрэг
Ирц 22: 14,230/24,259 [58.7%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
72.45%
10,309
Д.Энхбат
18.06%
2,570
С.Эрдэнэ
4.69%
667
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
672
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
13/13
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Сүхбаатар дүүрэг
Ирц 22: 57,735/89,545 [64.5%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
56.66%
32,710
Д.Энхбат
31.33%
18,090
С.Эрдэнэ
5.53%
3,193
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
3,661
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
42/42
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Сонгинохайрхан
Ирц 22: 117,819/200,400 [58.8%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
67.26%
79,244
Д.Энхбат
22.66%
26,692
С.Эрдэнэ
4.02%
4,742
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
7,004
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
102/102
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Хан-Уул дүүрэг
Ирц 22: 80,467/126,209 [63.8%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
53.73%
43,237
Д.Энхбат
34.66%
27,890
С.Эрдэнэ
5.05%
4,063
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
5,174
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
62/62
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Чингэлтэй дүүрэг
Ирц 22: 58,134/97,427 [59.7%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
61.63%
35,830
Д.Энхбат
26.97%
15,680
С.Эрдэнэ
4.74%
2,757
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
3,815
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
45/45
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Архангай
Ирц 22: 34,192/61,277 [55.8%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
69.81%
23,870
С.Эрдэнэ
18.09%
6,186
Д.Энхбат
8.91%
3,046
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
1,073
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
105/105
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Баян-Өлгий
Ирц 22: 36,179/61,642 [58.7%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
81.47%
29,474
С.Эрдэнэ
7.29%
2,636
Д.Энхбат
4.47%
1,616
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
2,427
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
97/97
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Баянхонгор
Ирц 22: 31,579/56,480 [55.9%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
74.49%
23,522
Д.Энхбат
7.94%
2,507
С.Эрдэнэ
6.01%
1,898
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
3,605
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
102/102
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Булган
Ирц 22: 22,778/40,571 [56.1%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
78.26%
17,825
Д.Энхбат
10.05%
2,290
С.Эрдэнэ
6.15%
1,401
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
1,237
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
70/70
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Говь-Алтай
Ирц 22: 21,680/37,530 [57.8%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
84.58%
18,336
Д.Энхбат
7.56%
1,640
С.Эрдэнэ
5.07%
1,099
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
599
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
88/88
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Говьсүмбэр
Ирц 22: 6,555/10,722 [61.1%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
76.77%
5,032
Д.Энхбат
12.91%
846
С.Эрдэнэ
6.32%
414
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
254
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
9/9
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Дархан-Уул
Ирц 22: 36,677/65,553 [56.0%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
67.38%
24,714
Д.Энхбат
21.17%
7,764
С.Эрдэнэ
4.44%
1,628
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
2,530
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
40/40
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Дорноговь
Ирц 22: 27,422/44,977 [61.0%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
74.52%
20,434
Д.Энхбат
15.81%
4,336
С.Эрдэнэ
5.38%
1,476
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
1,138
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
57/57
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Дорнод
Ирц 22: 28,869/51,837 [55.7%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
73.75%
21,291
Д.Энхбат
14.87%
4,292
С.Эрдэнэ
4.96%
1,433
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
1,762
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
72/72
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Дундговь
Ирц 22: 16,178/30,361 [53.3%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
79.03%
12,786
Д.Энхбат
10.67%
1,726
С.Эрдэнэ
5.29%
856
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
805
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
52/52
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Завхан
Ирц 22: 28,955/47,391 [61.1%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
76.18%
22,058
Д.Энхбат
11.12%
3,220
С.Эрдэнэ
6.61%
1,915
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
1,752
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
109/109
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Орхон
Ирц 22: 39,794/67,525 [58.9%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
68.87%
27,408
Д.Энхбат
20.01%
7,962
С.Эрдэнэ
3.84%
1,530
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
2,856
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
38/38
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Өвөрхангай
Ирц 22: 41,486/74,353 [55.8%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
79.25%
32,879
Д.Энхбат
10.33%
4,284
С.Эрдэнэ
4.62%
1,915
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
2,374
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
110/110
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Өмнөговь
Ирц 22: 24,116/45,800 [52.7%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
74.10%
17,870
Д.Энхбат
13.14%
3,170
С.Эрдэнэ
6.74%
1,625
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
1,431
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
61/61
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Сүхбаатар
Ирц 22: 26,616/41,104 [64.8%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
87.22%
23,215
Д.Энхбат
5.09%
1,356
С.Эрдэнэ
3.31%
880
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
1,148
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
65/65
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Сэлэнгэ
Ирц 22: 35,990/70,338 [51.2%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
69.88%
25,149
Д.Энхбат
16.40%
5,901
С.Эрдэнэ
6.67%
2,401
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
2,510
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
56/56
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Төв
Ирц 22: 33,819/62,051 [54.5%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
78.30%
26,481
Д.Энхбат
12.04%
4,073
С.Эрдэнэ
4.61%
1,560
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
1,673
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
98/98
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Увс
Ирц 22: 30,545/51,990 [58.8%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
77.40%
23,642
Д.Энхбат
8.80%
2,689
С.Эрдэнэ
3.48%
1,063
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
3,116
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
92/92
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Ховд
Ирц 22: 32,929/54,293 [60.7%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
74.00%
24,366
Д.Энхбат
12.68%
4,176
С.Эрдэнэ
10.17%
3,349
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
1,052
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
91/91
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Хөвсгөл
Ирц 22: 48,397/86,595 [55.9%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
68.04%
32,931
Д.Энхбат
16.40%
7,937
С.Эрдэнэ
10.13%
4,901
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
2,578
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
129/129
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Хэнтий
Ирц 22: 31,950/50,120 [63.7%]
У.Хүрэлсүх
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
У.Хүрэлсүх
82.49%
26,356
Д.Энхбат
7.49%
2,393
С.Эрдэнэ
7.39%
2,361
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
828
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
89/89
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Гадаад дахь Монголчууд
Ирц 22: 5,618/7,394 [75.9%]
Д.Энхбат
Эцсийн дүн
Нэр дэвшигч %   Санал
Д.Энхбат
72.69%
4,084
У.Хүрэлсүх
20.91%
1,175
С.Эрдэнэ
2.85%
160
Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо
149
Дүн дамжуулсан байдал [100%]
1/1
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн

Ирц

Ирц 22 цагийн байдлаар 59.35% (1,210,628 / 2,041,985)
Ангилал %  
18-19 нас 56.5%
46,916 / 83,108
20-24 нас 43.7%
94,693 / 216,569
25-29 нас 46.3%
109,782 / 237,018
30-34 нас 54.0%
154,003 / 284,963
35-39 нас 58.7%
144,881 / 246,644
40-44 нас 62.0%
133,625 / 215,648
45-49 нас 64.7%
125,478 / 194,012
50-54 нас 67.1%
111,246 / 165,738
55-59 нас 70.2%
100,242 / 142,834
60-64 нас 74.5%
79,308 / 106,431
65-69 нас 77.0%
47,081 / 61,155
70+ нас 73.3%
63,373 / 86,436
Эрэгтэй 55.5%
544,863 / 981,011
Эмэгтэй 62.8%
665,765 / 1,059,545
Баянгол дүүрэг
сонгогчид: 93,126 / 140,058
66.5%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 71.9%
3,093 / 4,300
20-24 нас 63.1%
6,861 / 10,867
25-29 нас 58.1%
8,801 / 15,152
30-34 нас 60.9%
13,913 / 22,847
35-39 нас 63.7%
12,231 / 19,201
40-44 нас 66.2%
10,154 / 15,334
45-49 нас 67.8%
9,056 / 13,351
50-54 нас 69.5%
7,536 / 10,838
55-59 нас 73.3%
6,810 / 9,288
60-64 нас 78.6%
5,741 / 7,302
65-69 нас 80.5%
3,602 / 4,477
70+ нас 77.3%
5,328 / 6,896
Эрэгтэй 63.8%
39,302 / 61,562
Эмэгтэй 68.7%
53,824 / 78,291
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Баянзүрх дүүрэг
сонгогчид: 139,679 / 230,458
60.6%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 62.6%
5,021 / 8,016
20-24 нас 54.0%
10,986 / 20,356
25-29 нас 50.9%
13,532 / 26,561
30-34 нас 55.2%
21,009 / 38,029
35-39 нас 58.8%
18,268 / 31,063
40-44 нас 61.3%
15,668 / 25,557
45-49 нас 63.9%
14,007 / 21,923
50-54 нас 65.8%
11,512 / 17,483
55-59 нас 69.0%
10,398 / 15,077
60-64 нас 73.0%
8,238 / 11,278
65-69 нас 77.8%
4,966 / 6,380
70+ нас 72.1%
6,074 / 8,420
Эрэгтэй 57.6%
61,497 / 106,777
Эмэгтэй 63.4%
78,182 / 123,366
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Багануур дүүрэг
сонгогчид: 10,965 / 18,393
59.6%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 54.5%
373 / 685
20-24 нас 40.4%
812 / 2,012
25-29 нас 43.9%
926 / 2,109
30-34 нас 52.9%
1,238 / 2,341
35-39 нас 60.9%
1,202 / 1,973
40-44 нас 64.5%
1,137 / 1,762
45-49 нас 64.5%
1,094 / 1,697
50-54 нас 68.0%
1,146 / 1,686
55-59 нас 70.8%
1,100 / 1,553
60-64 нас 73.3%
793 / 1,082
65-69 нас 79.4%
466 / 587
70+ нас 75.7%
678 / 896
Эрэгтэй 54.1%
4,719 / 8,730
Эмэгтэй 64.7%
6,246 / 9,653
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Багахангай дүүрэг
сонгогчид: 1,767 / 2,726
64.8%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 62.4%
58 / 93
20-24 нас 53.8%
161 / 299
25-29 нас 54.8%
201 / 367
30-34 нас 60.8%
226 / 372
35-39 нас 61.4%
180 / 293
40-44 нас 63.6%
178 / 280
45-49 нас 66.1%
164 / 248
50-54 нас 70.4%
145 / 206
55-59 нас 74.5%
143 / 192
60-64 нас 76.2%
109 / 143
65-69 нас 88.9%
88 / 99
70+ нас 85.7%
114 / 133
Эрэгтэй 58.4%
799 / 1,369
Эмэгтэй 71.4%
968 / 1,356
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Налайх дүүрэг
сонгогчид: 14,230 / 24,259
58.7%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 57.7%
590 / 1,022
20-24 нас 45.5%
1,162 / 2,555
25-29 нас 45.4%
1,287 / 2,832
30-34 нас 52.7%
1,797 / 3,409
35-39 нас 54.5%
1,604 / 2,943
40-44 нас 59.1%
1,426 / 2,413
45-49 нас 64.3%
1,380 / 2,147
50-54 нас 65.3%
1,242 / 1,903
55-59 нас 71.2%
1,232 / 1,730
60-64 нас 76.1%
1,051 / 1,381
65-69 нас 80.4%
626 / 779
70+ нас 74.0%
833 / 1,126
Эрэгтэй 53.2%
6,335 / 11,916
Эмэгтэй 64.1%
7,895 / 12,324
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Сүхбаатар дүүрэг
сонгогчид: 57,735 / 89,545
64.5%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 65.8%
1,995 / 3,032
20-24 нас 58.9%
4,354 / 7,392
25-29 нас 55.6%
5,246 / 9,432
30-34 нас 58.2%
7,632 / 13,118
35-39 нас 61.6%
6,886 / 11,177
40-44 нас 64.0%
6,100 / 9,533
45-49 нас 65.9%
5,689 / 8,633
50-54 нас 67.3%
4,869 / 7,231
55-59 нас 71.4%
4,628 / 6,478
60-64 нас 75.5%
3,953 / 5,235
65-69 нас 80.6%
2,594 / 3,218
70+ нас 76.5%
3,789 / 4,955
Эрэгтэй 61.0%
25,297 / 41,477
Эмэгтэй 67.6%
32,438 / 47,957
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Сонгинохайрхан
сонгогчид: 117,819 / 200,400
58.8%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 58.6%
4,289 / 7,325
20-24 нас 49.4%
9,415 / 19,075
25-29 нас 47.9%
11,291 / 23,574
30-34 нас 51.4%
16,411 / 31,921
35-39 нас 56.0%
14,466 / 25,831
40-44 нас 59.2%
12,718 / 21,465
45-49 нас 61.8%
11,582 / 18,732
50-54 нас 65.6%
10,036 / 15,310
55-59 нас 70.0%
9,468 / 13,533
60-64 нас 76.7%
7,707 / 10,047
65-69 нас 79.5%
4,542 / 5,716
70+ нас 76.9%
5,894 / 7,668
Эрэгтэй 54.2%
52,240 / 96,434
Эмэгтэй 63.2%
65,579 / 103,763
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Хан-Уул дүүрэг
сонгогчид: 80,467 / 126,209
63.8%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 68.7%
2,872 / 4,178
20-24 нас 57.1%
5,796 / 10,144
25-29 нас 54.4%
7,696 / 14,147
30-34 нас 59.0%
12,597 / 21,342
35-39 нас 61.5%
11,040 / 17,947
40-44 нас 64.1%
8,982 / 14,012
45-49 нас 66.2%
7,639 / 11,538
50-54 нас 68.0%
6,210 / 9,137
55-59 нас 71.4%
5,965 / 8,349
60-64 нас 76.3%
4,813 / 6,305
65-69 нас 78.8%
2,826 / 3,587
70+ нас 75.2%
4,031 / 5,361
Эрэгтэй 61.2%
34,666 / 56,687
Эмэгтэй 66.0%
45,801 / 69,360
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Чингэлтэй дүүрэг
сонгогчид: 58,134 / 97,427
59.7%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 61.9%
2,061 / 3,332
20-24 нас 51.5%
4,664 / 9,058
25-29 нас 48.8%
5,218 / 10,698
30-34 нас 52.2%
7,603 / 14,555
35-39 нас 55.8%
6,638 / 11,887
40-44 нас 58.9%
5,964 / 10,130
45-49 нас 61.7%
5,733 / 9,288
50-54 нас 64.9%
5,266 / 8,116
55-59 нас 69.7%
5,012 / 7,191
60-64 нас 76.2%
4,163 / 5,461
65-69 нас 78.4%
2,480 / 3,163
70+ нас 74.7%
3,332 / 4,459
Эрэгтэй 55.2%
25,490 / 46,160
Эмэгтэй 63.8%
32,644 / 51,178
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Архангай
сонгогчид: 34,192 / 61,277
55.8%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 41.4%
1,215 / 2,934
20-24 нас 31.6%
2,546 / 8,051
25-29 нас 39.9%
2,829 / 7,082
30-34 нас 53.0%
3,756 / 7,084
35-39 нас 60.1%
3,884 / 6,466
40-44 нас 63.2%
4,020 / 6,364
45-49 нас 66.9%
4,012 / 6,001
50-54 нас 69.1%
3,662 / 5,296
55-59 нас 69.0%
2,976 / 4,313
60-64 нас 70.6%
2,146 / 3,040
65-69 нас 71.2%
1,379 / 1,938
70+ нас 65.4%
1,767 / 2,702
Эрэгтэй 52.6%
16,002 / 30,406
Эмэгтэй 58.9%
18,190 / 30,865
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Баян-Өлгий
сонгогчид: 36,179 / 61,642
58.7%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 50.9%
1,925 / 3,781
20-24 нас 45.9%
3,751 / 8,174
25-29 нас 46.0%
4,072 / 8,857
30-34 нас 56.2%
4,555 / 8,106
35-39 нас 62.7%
4,279 / 6,825
40-44 нас 66.5%
4,039 / 6,075
45-49 нас 68.7%
3,691 / 5,369
50-54 нас 70.1%
3,127 / 4,463
55-59 нас 70.7%
2,539 / 3,591
60-64 нас 69.4%
1,831 / 2,637
65-69 нас 68.4%
1,023 / 1,496
70+ нас 60.6%
1,347 / 2,223
Эрэгтэй 59.9%
18,322 / 30,567
Эмэгтэй 57.5%
17,857 / 31,030
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Баянхонгор
сонгогчид: 31,579 / 56,480
55.9%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 49.5%
1,213 / 2,452
20-24 нас 36.5%
2,719 / 7,446
25-29 нас 44.0%
3,062 / 6,962
30-34 нас 52.9%
3,948 / 7,467
35-39 нас 57.6%
3,675 / 6,384
40-44 нас 60.8%
3,610 / 5,937
45-49 нас 62.8%
3,311 / 5,270
50-54 нас 65.1%
2,982 / 4,584
55-59 нас 68.9%
2,494 / 3,619
60-64 нас 71.8%
1,880 / 2,619
65-69 нас 73.0%
1,048 / 1,436
70+ нас 71.4%
1,637 / 2,293
Эрэгтэй 52.0%
14,219 / 27,328
Эмэгтэй 59.6%
17,360 / 29,141
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Булган
сонгогчид: 22,778 / 40,571
56.1%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 43.1%
679 / 1,577
20-24 нас 29.5%
1,316 / 4,458
25-29 нас 35.9%
1,527 / 4,250
30-34 нас 45.7%
1,923 / 4,205
35-39 нас 57.2%
2,409 / 4,210
40-44 нас 61.1%
2,637 / 4,313
45-49 нас 65.3%
2,774 / 4,246
50-54 нас 67.5%
2,637 / 3,904
55-59 нас 69.3%
2,306 / 3,328
60-64 нас 74.7%
1,965 / 2,630
65-69 нас 77.0%
1,171 / 1,521
70+ нас 74.7%
1,434 / 1,919
Эрэгтэй 51.4%
10,538 / 20,486
Эмэгтэй 61.0%
12,240 / 20,075
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Говь-Алтай
сонгогчид: 21,680 / 37,530
57.8%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 50.3%
945 / 1,877
20-24 нас 34.9%
1,747 / 5,002
25-29 нас 40.3%
1,667 / 4,134
30-34 нас 55.1%
2,268 / 4,113
35-39 нас 60.5%
2,578 / 4,261
40-44 нас 65.9%
2,674 / 4,056
45-49 нас 68.4%
2,610 / 3,814
50-54 нас 69.1%
2,310 / 3,344
55-59 нас 69.8%
1,780 / 2,551
60-64 нас 71.6%
1,296 / 1,810
65-69 нас 73.7%
762 / 1,034
70+ нас 68.3%
1,043 / 1,528
Эрэгтэй 55.0%
10,091 / 18,350
Эмэгтэй 60.4%
11,589 / 19,174
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Говьсүмбэр
сонгогчид: 6,555 / 10,722
61.1%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 55.6%
253 / 455
20-24 нас 42.3%
538 / 1,271
25-29 нас 48.9%
650 / 1,329
30-34 нас 58.5%
873 / 1,492
35-39 нас 63.1%
795 / 1,260
40-44 нас 66.2%
717 / 1,083
45-49 нас 71.4%
715 / 1,002
50-54 нас 69.5%
597 / 859
55-59 нас 71.7%
540 / 753
60-64 нас 72.1%
374 / 519
65-69 нас 72.3%
193 / 267
70+ нас 72.1%
310 / 430
Эрэгтэй 57.5%
2,996 / 5,212
Эмэгтэй 64.6%
3,559 / 5,508
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Дархан-Уул
сонгогчид: 36,677 / 65,553
56.0%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 55.7%
1,355 / 2,433
20-24 нас 37.5%
2,545 / 6,793
25-29 нас 38.6%
2,915 / 7,550
30-34 нас 49.3%
4,198 / 8,523
35-39 нас 54.9%
4,035 / 7,356
40-44 нас 57.6%
3,907 / 6,780
45-49 нас 62.2%
4,059 / 6,525
50-54 нас 63.9%
3,618 / 5,664
55-59 нас 68.7%
3,513 / 5,114
60-64 нас 73.9%
2,672 / 3,617
65-69 нас 77.0%
1,634 / 2,121
70+ нас 73.3%
2,226 / 3,037
Эрэгтэй 50.1%
15,699 / 31,313
Эмэгтэй 61.3%
20,978 / 34,200
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Дорноговь
сонгогчид: 27,422 / 44,977
61.0%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 60.5%
1,233 / 2,037
20-24 нас 46.2%
2,473 / 5,355
25-29 нас 49.6%
2,648 / 5,338
30-34 нас 57.0%
3,557 / 6,239
35-39 нас 60.7%
3,416 / 5,628
40-44 нас 64.1%
3,096 / 4,831
45-49 нас 65.9%
2,729 / 4,144
50-54 нас 69.1%
2,377 / 3,438
55-59 нас 71.0%
2,080 / 2,928
60-64 нас 75.0%
1,668 / 2,225
65-69 нас 78.1%
973 / 1,246
70+ нас 75.7%
1,172 / 1,548
Эрэгтэй 57.0%
12,778 / 22,419
Эмэгтэй 65.0%
14,644 / 22,538
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Дорнод
сонгогчид: 28,869 / 51,837
55.7%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 57.6%
1,279 / 2,222
20-24 нас 35.0%
1,981 / 5,655
25-29 нас 41.1%
2,453 / 5,966
30-34 нас 49.2%
3,464 / 7,035
35-39 нас 56.9%
3,516 / 6,175
40-44 нас 59.9%
3,265 / 5,453
45-49 нас 62.3%
2,986 / 4,794
50-54 нас 64.1%
2,609 / 4,072
55-59 нас 65.9%
2,466 / 3,740
60-64 нас 71.2%
2,135 / 2,999
65-69 нас 74.4%
1,270 / 1,707
70+ нас 72.2%
1,445 / 2,001
Эрэгтэй 51.7%
13,349 / 25,836
Эмэгтэй 59.7%
15,520 / 25,983
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Дундговь
сонгогчид: 16,178 / 30,361
53.3%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 47.2%
687 / 1,457
20-24 нас 33.2%
1,204 / 3,629
25-29 нас 39.6%
1,350 / 3,411
30-34 нас 46.9%
1,593 / 3,394
35-39 нас 52.2%
1,752 / 3,358
40-44 нас 54.7%
1,735 / 3,172
45-49 нас 58.4%
1,659 / 2,839
50-54 нас 64.1%
1,593 / 2,486
55-59 нас 66.2%
1,440 / 2,174
60-64 нас 71.0%
1,246 / 1,756
65-69 нас 71.5%
721 / 1,009
70+ нас 71.6%
1,198 / 1,673
Эрэгтэй 48.5%
7,298 / 15,042
Эмэгтэй 58.0%
8,880 / 15,316
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Завхан
сонгогчид: 28,955 / 47,391
61.1%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 55.6%
1,256 / 2,260
20-24 нас 38.7%
2,336 / 6,031
25-29 нас 44.3%
2,371 / 5,358
30-34 нас 56.4%
2,681 / 4,754
35-39 нас 62.9%
3,240 / 5,154
40-44 нас 67.2%
3,496 / 5,200
45-49 нас 70.3%
3,413 / 4,852
50-54 нас 72.8%
3,203 / 4,401
55-59 нас 73.1%
2,451 / 3,355
60-64 нас 76.8%
1,877 / 2,444
65-69 нас 74.7%
1,007 / 1,348
70+ нас 72.9%
1,624 / 2,229
Эрэгтэй 58.1%
13,527 / 23,270
Эмэгтэй 64.0%
15,428 / 24,116
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Орхон
сонгогчид: 39,794 / 67,525
58.9%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 61.9%
1,583 / 2,556
20-24 нас 39.4%
2,764 / 7,008
25-29 нас 44.1%
3,547 / 8,036
30-34 нас 52.3%
4,797 / 9,173
35-39 нас 58.6%
4,524 / 7,726
40-44 нас 62.1%
4,002 / 6,442
45-49 нас 64.3%
4,102 / 6,383
50-54 нас 67.1%
4,096 / 6,103
55-59 нас 72.3%
4,068 / 5,630
60-64 нас 74.2%
2,830 / 3,816
65-69 нас 78.4%
1,490 / 1,901
70+ нас 73.4%
1,991 / 2,711
Эрэгтэй 55.4%
17,978 / 32,442
Эмэгтэй 62.3%
21,816 / 35,043
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Өвөрхангай
сонгогчид: 41,486 / 74,353
55.8%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 48.7%
1,707 / 3,508
20-24 нас 34.4%
3,310 / 9,614
25-29 нас 39.7%
3,406 / 8,574
30-34 нас 52.2%
4,631 / 8,872
35-39 нас 57.8%
4,716 / 8,162
40-44 нас 59.9%
4,659 / 7,777
45-49 нас 62.5%
4,441 / 7,109
50-54 нас 66.6%
4,179 / 6,276
55-59 нас 69.8%
3,580 / 5,132
60-64 нас 72.8%
2,634 / 3,620
65-69 нас 76.0%
1,671 / 2,198
70+ нас 72.9%
2,552 / 3,503
Эрэгтэй 50.7%
18,492 / 36,446
Эмэгтэй 60.7%
22,994 / 37,899
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Өмнөговь
сонгогчид: 24,116 / 45,800
52.7%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 52.4%
1,093 / 2,086
20-24 нас 38.1%
2,087 / 5,471
25-29 нас 40.1%
2,337 / 5,835
30-34 нас 45.8%
3,200 / 6,993
35-39 нас 50.8%
3,028 / 5,963
40-44 нас 53.6%
2,465 / 4,602
45-49 нас 57.8%
2,294 / 3,967
50-54 нас 63.2%
2,068 / 3,272
55-59 нас 66.2%
1,888 / 2,850
60-64 нас 75.7%
1,442 / 1,904
65-69 нас 78.2%
830 / 1,061
70+ нас 77.8%
1,384 / 1,780
Эрэгтэй 47.6%
10,926 / 22,933
Эмэгтэй 57.7%
13,190 / 22,851
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Сүхбаатар
сонгогчид: 26,616 / 41,104
64.8%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 59.2%
1,094 / 1,848
20-24 нас 42.9%
2,046 / 4,768
25-29 нас 50.1%
2,462 / 4,911
30-34 нас 60.7%
3,166 / 5,220
35-39 нас 66.5%
3,287 / 4,946
40-44 нас 73.0%
3,346 / 4,585
45-49 нас 74.2%
2,901 / 3,912
50-54 нас 73.9%
2,433 / 3,292
55-59 нас 76.8%
2,092 / 2,723
60-64 нас 78.7%
1,692 / 2,150
65-69 нас 79.3%
1,003 / 1,265
70+ нас 74.0%
1,094 / 1,478
Эрэгтэй 62.8%
12,877 / 20,514
Эмэгтэй 66.7%
13,739 / 20,584
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Сэлэнгэ
сонгогчид: 35,990 / 70,338
51.2%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 47.5%
1,407 / 2,965
20-24 нас 30.3%
2,362 / 7,807
25-29 нас 33.8%
2,605 / 7,709
30-34 нас 43.5%
3,692 / 8,494
35-39 нас 49.1%
3,766 / 7,665
40-44 нас 53.8%
3,958 / 7,361
45-49 нас 58.7%
4,156 / 7,078
50-54 нас 60.9%
3,872 / 6,356
55-59 нас 65.4%
3,673 / 5,618
60-64 нас 70.8%
2,895 / 4,091
65-69 нас 72.9%
1,711 / 2,348
70+ нас 66.9%
1,893 / 2,829
Эрэгтэй 45.5%
16,194 / 35,559
Эмэгтэй 56.9%
19,796 / 34,762
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Төв
сонгогчид: 33,819 / 62,051
54.5%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 48.3%
1,321 / 2,733
20-24 нас 33.2%
2,208 / 6,650
25-29 нас 36.7%
2,405 / 6,549
30-34 нас 47.1%
3,370 / 7,162
35-39 нас 53.8%
3,605 / 6,696
40-44 нас 57.0%
3,710 / 6,505
45-49 нас 61.3%
3,729 / 6,086
50-54 нас 65.1%
3,529 / 5,423
55-59 нас 66.9%
3,259 / 4,869
60-64 нас 72.7%
2,826 / 3,886
65-69 нас 71.4%
1,670 / 2,339
70+ нас 69.6%
2,187 / 3,140
Эрэгтэй 49.8%
16,001 / 32,101
Эмэгтэй 59.5%
17,818 / 29,937
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Увс
сонгогчид: 30,545 / 51,990
58.8%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 51.1%
1,495 / 2,926
20-24 нас 39.4%
2,997 / 7,600
25-29 нас 44.0%
3,054 / 6,942
30-34 нас 58.5%
3,418 / 5,845
35-39 нас 63.8%
3,450 / 5,405
40-44 нас 65.8%
3,273 / 4,977
45-49 нас 67.9%
3,213 / 4,729
50-54 нас 69.6%
3,146 / 4,519
55-59 нас 71.5%
2,563 / 3,586
60-64 нас 74.5%
1,755 / 2,355
65-69 нас 74.8%
936 / 1,251
70+ нас 67.4%
1,245 / 1,846
Эрэгтэй 56.9%
14,681 / 25,787
Эмэгтэй 60.6%
15,864 / 26,194
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Ховд
сонгогчид: 32,929 / 54,293
60.7%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 55.7%
1,553 / 2,789
20-24 нас 42.9%
3,324 / 7,756
25-29 нас 44.9%
3,132 / 6,973
30-34 нас 57.7%
3,760 / 6,511
35-39 нас 62.2%
3,570 / 5,744
40-44 нас 66.8%
3,597 / 5,384
45-49 нас 70.7%
3,538 / 5,007
50-54 нас 71.8%
3,153 / 4,392
55-59 нас 73.8%
2,645 / 3,585
60-64 нас 76.0%
1,951 / 2,567
65-69 нас 77.2%
1,117 / 1,447
70+ нас 74.9%
1,589 / 2,122
Эрэгтэй 57.8%
15,431 / 26,713
Эмэгтэй 63.5%
17,498 / 27,564
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Хөвсгөл
сонгогчид: 48,397 / 86,595
55.9%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 48.9%
1,890 / 3,866
20-24 нас 36.0%
3,739 / 10,392
25-29 нас 41.1%
4,320 / 10,501
30-34 нас 50.1%
5,323 / 10,621
35-39 нас 55.6%
5,254 / 9,443
40-44 нас 60.3%
5,321 / 8,821
45-49 нас 63.0%
5,438 / 8,631
50-54 нас 66.8%
4,991 / 7,477
55-59 нас 69.1%
4,332 / 6,273
60-64 нас 72.8%
3,364 / 4,622
65-69 нас 76.2%
1,899 / 2,493
70+ нас 73.3%
2,526 / 3,444
Эрэгтэй 52.3%
22,010 / 42,072
Эмэгтэй 59.3%
26,387 / 44,512
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Хэнтий
сонгогчид: 31,950 / 50,120
63.7%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
18-19 нас 58.4%
1,381 / 2,363
20-24 нас 42.3%
2,489 / 5,880
25-29 нас 47.2%
2,772 / 5,879
30-34 нас 59.4%
3,404 / 5,726
35-39 нас 65.2%
3,587 / 5,502
40-44 нас 69.3%
3,771 / 5,444
45-49 нас 71.6%
3,363 / 4,697
50-54 нас 73.7%
3,102 / 4,207
55-59 нас 75.5%
2,801 / 3,711
60-64 нас 78.2%
2,261 / 2,890
65-69 нас 80.3%
1,383 / 1,723
70+ нас 78.4%
1,636 / 2,086
Эрэгтэй 60.2%
15,109 / 25,103
Эмэгтэй 67.4%
16,841 / 25,005
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Гадаад дахь Монголчууд
сонгогчид: 5,618 / 7,394
75.9%
ИРЦ 22 ЦАГТ
Ирц дэлгэрэнгүй
%  
2021/06/11 18:28 шинэчлэгдсэн
Зураг
Зураг