2019 оны 9 сарын 9
Зураг
Мэдээллийн технологи

Боловсролын салбарт "Learning management system" нэвтрүүлэх хэрэгцээ шаардлага

Зураг

Их дээд сургуулиудад технологид суурилсан шийдэл нэвтрүүлснээр тэдний үйл ажиллагааг боловсронгуй болгож багш оюутны харилцаа, сургалтын чанарыг дээшлүүлэх боломжтой.

Миний хувьд 70 гаруй мянган оюутантай, 8,000 гаруй багшлах боловсон хүчинтэй дэлхийн тэргүүлэх их сургуульд суралцаж байгаа хүний хувьд өдөр тутмын амьдралдаа энэхүү технологийн давуу талуудыг ихээр мэдэрдэг.

Дэлхийн шилдэг их дээд сургуулиудад суралцаж буй оюутны тоог ойролцоогоор авч үзье:

 • Харвардын их сургууль, 36,000 оюутан
 • Станфордын их сургууль, 16,500 оюутан
 • Массачусетсын технологийн их сургууль, 11,500 оюутан
 • Оксфордын их сургууль, 24,000 оюутан
 • Кэмбриджийн их сургууль, 20,000 юутан
 • Мелбурний их сургууль, 52,500 oюутан
 • Австралийн үндэсний их сургууль, 21,000 оюутан
 • Сидней их сургууль, 73,000 оюутан
 • Сөүлийн их сургууль, 28,000 оюутан

Мэдээж хэрэг оюутны тоо бол тухайн сургуулийн ачааллыг харуулах гол үзүүлэлт юм. Оюутны тоо ихсэх тусам багш оюутны хоорондын үр ашигтай харилцаанд хүндрэл учирч эхэлдэг. Тэгвэл энэ их ачаалал, мэдээллийн урсгалыг эдгээр сургуулиуд хэрхэн зохицуулж, сургалтын хүртээмжтэй байдлыг хадгалж, үйл ажиллагаагаа үр ашигтайгаар зохион байгуулж байна вэ гэсэн асуулт гарч ирнэ.

Энэхүү асуултын хариулт нь багш, оюутан, сургууль гурвыг холбосон Learning Management System (LMS) нэвтрүүлэх юм. Үр дүнд нь багш оюутны бүхий л харилцаа бүрэн цахимждаг. Тухайлбал оюутнууд бие даалтаа илгээх, шалгуулах, шаардлагатай үед лекцээ дахин үзэх, шалгалт өгөх гэх мэт.

 

LMS ямар давуу тал бий болгох вэ?

Их дээд сургуулиудад:

 • Багш, оюутныг хоорондох бүхий л харилцааг зохицуулах цахим гүүр бий болно.
 • Үйл ажиллагааны үр дүн, өгөөж нэмэгддэг.
 • Хяналтын тогтолцоо сайжирна.
 • Сургалтын хүртээмж нэмэгдэнэ.
 • Оюутан, багшийн ажлыг шударгаар үнэлэх боломж бий болно.
 • Их сургуулийн хотхон, анги танхим, номын сан болон багшийн ачааллыг буурна.
 • Үйл ажиллагааны зардал буурдаг.
 • Хичээл бүр дээр түүхчилсэн архив, мэдээллийн сан үүсдэг.
 • Сургалтын стандарт нэмэгдэж сургуулийн нэр хүнд өснө.

Профессор багш нарт:

 • Оюутнуудын дунд цахимаар судалгаа явуулах боломж үүснэ. Судалгааны хариуг тэр дор нь гаргаж хичээлийн агуулгад тусгаж болно.
 • Хичээлийн дундуур богино хугацаанд өмнөх хчиээлээс олж авсан мэдлэгийг үнэлэх шалгалт авах боломж үүснэ. Үр дүн, статистикийг тэр дор нь харах бөгөөд багш юун дээр анхаарахаа бас шийдэх боломжтой. Үүгээрээ давхар ирц бүртгэх боломжтой.
 • Plagriasm буюу бусдаас хуулбарласан байдлыг шалгах боломж үүснэ.
 • Оюутнуудад нэгдсэн шугамаар эсвэл нэг бүрчлэн мэдээлэл хүргэх боломж үүснэ.
 • Хэлэлцүүлэг өрнүүлэх боломжтой. Ингэснээр харилцан суралцах боломж үүсдэг.
 • Лекцүүд видео хэлбэрээр хадгалагдаж үлддэг учраас оюутнуудад дахин мэдээлэл өгөх ажиллагаа хөнгөвчлөгдөнө.
 • Тухайн хичээл, лекцтэй холбоотой нэмэлт материалуудыг оюутнуудад хялбархан хүргэх боломжтой.

Оюутнуудад:

 • Судлаж байгаа хичээлийн агуулгаа харах
 • Тухайн хичээлийн профессор, багш нарын холбоо барих.
 • Тухайн хичээлтэй холбоотой унших материал болон файлын санг нэг дороос авах.
 • Лекцийн материалаа татаж авах.
 • Сууж амжаагүй лекцүүдээ эсвэл ойлгоогүй лекцээ видео хэлбэрээр хаанаас ч дахин үзэх боломжтой.
 • Бүх төрлийн даалгавраа хүлээж авах
 • Уг даалгавруудаа цахимаар илгээх
 • Явцын болон эцсийн дүнгээ харах
 • Имэйл илгээх
 • Багш нар болон бусад оюутнуудтайгаа харилцах
 • Тодорхой сэдвүүдээр харилцан яриа discussion өрнүүлэх
 • Багаар ажиллах, баг бүрдүүлэх
 • Багийн гишүүндээ болон өөртөө үнэлгээ өгөх
 • Quizz, шалгалт өгөх
 • Бие даалт, төгсөлтийн ажил зэрэг дээр багшаасаа feedback авах
 • Номын сангийн систем рүү хандах, цахим номуудыг унших
 • Сургалтын агуулга, чанарын талаар үнэлгээ өгөх, гомдол гаргах

Манай улсын томоохон их сургуулиуд оюутны тоогоороо дэлхийн томоохон их сургуулиудын хэмжээнд аль хэдийн хүрчээ. Гэвч үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн цахим системүүд нь ашиглалт муутай, хангалтгүй байна.

Ашиглалт бага байгаагийн гол шалтгаан нь хэрэглэхэд төвөгтэй, олон улсын стандартад нийцээгүй байдагтай холбоотой. Мөн лекцийн танхимын автоматжуулалт болон бусад системийн бэлэн биш байдлаас шалтгаалдаг.

Энэ нь цахим системүүдийг өөрсдөө хөгжүүлдэг эсвэл туршлага муутай компаниудаар хөгжүүлэлт хийлгэдэгтэй ихэвчлэн холбоотой. Хөгжүүлсэн инженер нь ажлаасаа гарах үед эсвэл гүйцэтгэгч нь амжилтгүй болоход тэдгээр системүүдийн хөгжил зогсож ашиглалтгүй систем болон хувирдаг.

Ингээд ашиглалт багатай олон системүүдийн цуглуулга болж хувирдаг. Үүний цаана хэрэглэгчид өөр өөр нэвтрэх эрхээр ханддаг, олон янзын стандарт, дизайн бүхий системүүд бий болох гэх мэт олон асуудлууд үүсдэг. Цаашилбал салбар сургуулиуд тус тусдаа вэб сайттай, олон төрлийн цахим системүүдтэй гэх мэт асуудлууд үүсдэг.

Дүгнэж хэлэхэд манай их сургуулиуд олон төрлийн системийн дахин дахин өндөр зардлаар хөгжүүлэхийн оронд нэр хүндтэй их сургуулиудын ашигладаг, шалгарсан LMS системүүдийн аль нэгийг шууд авч ашиглах нь дээрх давуу талуудыг маш богино хугацаанд авчирч үйл ажиллагааг олон улсын түвшинд хүргэх боломж бүрдэх билээ. Үүний зэрэгцээ лекцийн танхимуудын автоматжуулалтын асуудлыг давхар шийдвэрлэх нь зүйтэй юм.

x