Зураг
Зураг
Индэр    
2020 оны 4 сарын 10
Зураг
Технологи, бизнесийн сэдвийг хялбар, сонирхолтой хэлбэрээр танилцуулна

ВИДЕО: Бид микрочип бүтээж чадах уу?

Зураг

Логик хагас дамжуулагчийн зах зээлийн тоглолтод орох боломжийн талаар энэ удаагийн бичлэгээрээ хуваалцаж байна. Дээрх бичлэгээс юу ойлговол зохих вэ? 

- Логик чипийн үйлдвэрлэл дөрвөн хэсгээс бүрддэг. 

  1. Chipless буюу чип үйлдвэрлэдэггүй газар гэж бий. Одоогоор “arm” компани чип хэрхэн хийх удирдамжийг нь гаргаж байна.
  2. Foundry буюу шарж чип гаргаж ирж буй хэсэг.
  3. Design (Fabless) буюу чип үйлдвэрлэдэггүй зөвхөн дизайн хийдэг газруудад Qualcomm, AMD, NVIDIA, HUAWEI, APPLE компаниуд орж байна.
  4. Package буюу чип дотор холбоос хийж нэгтгэдэг газар

- 2,3,4 дэх хэсгийн үйлдвэрлэлийг дарааллынх нь дагуу хийдэг газрууд бол intel, SAMSUNG компаниуд юм. 

- 2016-2018 онуудад олон компани чип дизайн рүү орж эхэлсэн.

- 2018 онд чип хийдэг гарааны бизнесүүд гарч эхэлсэн.

- БНХАУ-д чип дизайн хийдэг газруудад хөрөнгө оруулалт хийдэг сангууд нэмэгдсээр буй бөгөөд хамгийн тохиромжтой зах зээлд зүй ёсоор багтаж байна.

- Монгол Улсын хувьд semiconductor буюу чип дизайны зах зээл рүү орох сүүлчийн боломж нь яг ядоо.