Бадрахын НАЙДАЛАА

ХҮН нам /ХҮН/

Намын жагсаалтын №5

🏆 Сонгогдсон
Post
Share
Ерөнхий мэдээлэл
Нас
Хүйс
Эрэгтэй
Одоо эрхэлж буй ажил
Мэдээлэл байхгүй
Мэргэжил
Эдийн засагч
Зорилго
Мэдээлэл байхгүй
Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
2023 | нийт хөрөнгө: 1,344,425.01 мян.төг
Овог нэр:
Бадрахын НАЙДАЛАА
Өөрийн орлого:
16,000.00 мян.төг
Гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого:
68,213.20 мян.төг
Орон сууц, барилга байгууламж:
620,000.00 мян.төг

1. Нийтийн орон сууц - 1
2. Зуслангийн байшин - 1

Тээврийн хэрэгсэл:
90,000.00 мян.төг

1. Lexus| 570- 1
2. Nissan| Nissan- 1

Газар:
10,000.00 мян.төг

1. Эзэмших-624м2-1
2. Эзэмших-700м2-1

Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл:
180,000.00 мян.төг
Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад:
5,611.81 мян.төг
Бэлэн мөнгө нийт дүн:
52,100.00 мян.төг
Зээл:
302,500.00 мян.төг
Компани, нөхөрлөл, хоршоо:

1. ЭсДиБи ХХК

2020 | нийт хөрөнгө: 1,514,793.58 мян.төг
Овог нэр:
Бадрахын НАЙДАЛАА
Өөрийн орлого:
158,187.14 мян.төг
Гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого:
17,006.83 мян.төг
Орон сууц, барилга байгууламж:
620,000.00 мян.төг

1. Нийтийн орон сууц - 2

Тээврийн хэрэгсэл:
90,000.00 мян.төг

1. Nissan| Nissan- 1
2. Lexus| 570- 1

Газар:
6,000.00 мян.төг

1. Эзэмших-700м2-2

Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл:
180,000.00 мян.төг
Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад:
41,299.61 мян.төг
Авлага:
41,000.00 мян.төг
Зээл:
361,300.00 мян.төг
Компани, нөхөрлөл, хоршоо:

1. ЭсДиБи ХХК

2019 | нийт хөрөнгө: 1,370,538.95 мян.төг
Овог нэр:
Бадрахын НАЙДАЛАА
Өөрийн орлого:
55,350.02 мян.төг
Орон сууц, барилга байгууламж:
620,000.00 мян.төг

1. Нийтийн орон сууц - 2

Тээврийн хэрэгсэл:
80,000.00 мян.төг

1. Lexus| 570- 1

Газар:
2,000.00 мян.төг

1. Эзэмших-700м2-2

Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл:
180,000.00 мян.төг
Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад:
30,885.83 мян.төг
Гадаадын улсын банк, санхүүгийн байгууллагад:
3.10 мян.төг
Авлага:
41,000.00 мян.төг
Зээл:
361,300.00 мян.төг
Компани, нөхөрлөл, хоршоо:

1. ЭсДиБи ХХК

Хэрхэн мэдээллээ оруулах вэ?

Та мэдээллээ дэлгэрэнгүй оруулах, зургаа солих бол 80441889 болон info@ikon.mn хаягаар холбогдоорой.