Post
Share
Ерөнхий мэдээлэл
Авсан санал
1,745
Саналын хувь
1.7%
Нас
Хүйс
Одоо эрхэлж буй ажил
Мэдээлэл байхгүй
Мэргэжил
Мэдээлэл байхгүй
Зорилго
Мэдээлэл байхгүй
Хандив болон сонгуулийн зардлын зарцуулалтын явцын тайлан
Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
2023 | нийт хөрөнгө: 340,413.48 мян.төг
Овог нэр:
Сугаржавын ЦЭРЭНСОДНОМ
Өөрийн орлого:
13,639.93 мян.төг
Гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого:
34,188.16 мян.төг
Орон сууц, барилга байгууламж:
145,119.50 мян.төг

1. Нийтийн орон сууц - 1

Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад:
2,346.39 мян.төг
Зээл:
145,119.50 мян.төг
Хэрхэн мэдээллээ оруулах вэ?

Та мэдээллээ дэлгэрэнгүй оруулах, зургаа солих бол 80441889 болон info@ikon.mn хаягаар холбогдоорой.