Жанын ГАНБААТАР

Бие даан нэр дэвшигч /БД/

УИХ-ын сонгуулийн 5-р тойрог

Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв

Post
Share
Ерөнхий мэдээлэл
Авсан санал
6,389
Саналын хувь
5.0%
Нас
Хүйс
Одоо эрхэлж буй ажил
Мэдээлэл байхгүй
Мэргэжил
Мэдээлэл байхгүй
Зорилго
Мэдээлэл байхгүй
Хандив болон сонгуулийн зардлын зарцуулалтын явцын тайлан

Нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайлангийн хураангуй

Нэр дэвшигчийн мөнгөн хандивын тайлан

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
2023 | нийт хөрөнгө: 7,878,470.00 мян.төг
Овог нэр:
Жанын ГАНБААТАР
Өөрийн орлого:
32,020.00 мян.төг
Гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого:
492,950.00 мян.төг
Орон сууц, барилга байгууламж:
2,505,000.00 мян.төг

1. Нийтийн орон сууц - 2
2. Үйлчилгээний зориулалттай - 1
3. Авто зогсоол - 1

Тээврийн хэрэгсэл:
350,000.00 мян.төг

1. Toyota| Land Cruiser 200- 1
2. Toyota| Land Cruiser 200- 1
3. Toyota| RAV 4- 1

Газар:
3,600,000.00 мян.төг

1. Эзэмших-2000м2-1
2. Эзэмших-2458м2-1
3. Эзэмших-699м2-4
4. Эзэмших-700м2-1
5. Өмчлөх-241м2-1
6. Өмчлөх-321м2-1

Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад:
4,500.00 мян.төг
Авлага:
94,000.00 мян.төг
Зээл:
800,000.00 мян.төг
Компани, нөхөрлөл, хоршоо:

1. Байлайн ХХК
2. Итгэл бизнес ХХК
3. Хөрөнгө Өгөөж ХХК
4. Экс-Ординар ХХК
5. Итгэл-Бизнес Аргумент ХХК

2019 | нийт хөрөнгө: 2,730,230.16 мян.төг
Овог нэр:
Жанын ГАНБААТАР
Өөрийн орлого:
25,300.00 мян.төг
Гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого:
60,000.00 мян.төг
Орон сууц, барилга байгууламж:
2,285,000.00 мян.төг

1. Амины орон сууц - 1
2. Нийтийн орон сууц - 3
3. Үйлчилгээний зориулалттай - 2
4. Авто зогсоол - 1

Тээврийн хэрэгсэл:
160,000.00 мян.төг

1. Toyota| Land Cruiser 200- 1

Газар:
122,000.00 мян.төг

1. Эзэмших-2000м2-1
2. Эзэмших-2284м2-1
3. Эзэмших-700м2-1
4. Өмчлөх-320.71м2-1

Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад:
30,930.16 мян.төг
Авлага:
47,000.00 мян.төг
Компани, нөхөрлөл, хоршоо:

1. Баулайн ХХК
2. Итгэл бизнес ХХК
3. Хөрөнгө-Өгөөж ХХК
4. Итгэл бизнес аргумент ХХК
5. Эзс-Ординар ХХК
6. Итгэл бизнес ХХК

Хэрхэн мэдээллээ оруулах вэ?

Та мэдээллээ дэлгэрэнгүй оруулах, зургаа солих бол 80441889 болон info@ikon.mn хаягаар холбогдоорой.