Post
Share
Ерөнхий мэдээлэл
Авсан санал
8,880
Саналын хувь
19.2%
Нас
Хүйс
Одоо эрхэлж буй ажил
Мэдээлэл байхгүй
Мэргэжил
Мэдээлэл байхгүй
Зорилго
Мэдээлэл байхгүй
Хандив болон сонгуулийн зардлын зарцуулалтын явцын тайлан

Нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайлангийн хураангуй

Нэр дэвшигчийн мөнгөн хандивын тайлан

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
2023 | нийт хөрөнгө: 746,984.61 мян.төг
Овог нэр:
Далелийн БАУЫРЖАН
Өөрийн орлого:
35,000.00 мян.төг
Гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого:
282,400.00 мян.төг
Орон сууц, барилга байгууламж:
162,648.00 мян.төг

1. Амины орон сууц - 1
2. Нийтийн орон сууц - 1
3. Гэр - 1
4. Авто граж - 1

Тээврийн хэрэгсэл:
22,000.00 мян.төг

1. Toyota| Camry- 1
2. Toyota| Prius- 1

Мал, аж ахуй:
29,500.00 мян.төг

1. Адуу-4
2. Хурдан удмын адуу-4
3. Хонь-12
4. Ямаа-10
5. Үхэр-1

Газар:
5,000.00 мян.төг

1. Өмчлөх-888м2-1

Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад:
106,436.61 мян.төг
Авлага:
4,000.00 мян.төг
Зээл:
100,000.00 мян.төг
Компани, нөхөрлөл, хоршоо:

1. Аумин ХХК

Хэрхэн мэдээллээ оруулах вэ?

Та мэдээллээ дэлгэрэнгүй оруулах, зургаа солих бол 80441889 болон info@ikon.mn хаягаар холбогдоорой.