Дүгэрсүрэнгийн ЭНХБАЯР

Бие даан нэр дэвшигч /БД/

УИХ-ын сонгуулийн 2-р тойрог

Говь-Алтай, Завхан, Ховд, Увс

Post
Share
Ерөнхий мэдээлэл
Авсан санал
683
Саналын хувь
0.5%
Нас
Хүйс
Одоо эрхэлж буй ажил
Мэдээлэл байхгүй
Мэргэжил
Мэдээлэл байхгүй
Зорилго
Мэдээлэл байхгүй
Хандив болон сонгуулийн зардлын зарцуулалтын явцын тайлан

Нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайлангийн хураангуй

Нэр дэвшигчийн мөнгөн хандивын тайлан

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
2023 | нийт хөрөнгө: 360,220.60 мян.төг
Овог нэр:
Дүгэрсүрэнгийн ЭНХБАЯР
Өөрийн орлого:
50,000.00 мян.төг
Гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого:
31,200.00 мян.төг
Орон сууц, барилга байгууламж:
170,000.00 мян.төг

1. Нийтийн орон сууц - 2

Тээврийн хэрэгсэл:
25,000.00 мян.төг

1. Toyota| Prius- 1

Газар:
35,000.00 мян.төг

1. Эзэмших-07га-1
2. Эзэмших-449м2-1
3. Эзэмших-500м2-1

Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад:
20.60 мян.төг
Зээл:
49,000.00 мян.төг
Компани, нөхөрлөл, хоршоо:

1. Тонгорууд энх ХХК ХХК

Хэрхэн мэдээллээ оруулах вэ?

Та мэдээллээ дэлгэрэнгүй оруулах, зургаа солих бол 80441889 болон info@ikon.mn хаягаар холбогдоорой.