Бат-Өлзийн БАТ-ЭРДЭНЭ

Монгол Ардын нам /МАН/

УИХ-ын сонгуулийн 4-р тойрог

Булган, Хөвсгөл, Орхон

🏆 Сонгогдсон
Post
Share
Ерөнхий мэдээлэл
Авсан санал
53,474
Саналын хувь
41.6%
Нас
47
Хүйс
Эрэгтэй
Одоо эрхэлж буй ажил
БОАЖ-ын Сайд
Мэргэжил
Түүхч, эрх зүйч
Зорилго
Бэлчээрийн менежментийг сайжруулж нүүрстөрөгчийн сайн дурын зах зээлээс малчдыг орлоготой болгоно.
Нэмэлт мэдээлэл

Бэлчээрийн менежментийг сайжруулж нүүрстөрөгчийн сайн дурын зах зээлээс малчдыг орлоготой болгоно.

Гэр хорооллын айл өрхийн нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар сольж суурин газрын хөрсний бохирдлыг 80 хүртэл хувиар бууруулна.

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, үндэсний хэмжээнд хог хаягдлын төвлөрсөн цэгүүдийг бүрэн цэгцэлж, дахин боловсруулах үйлдвэрийг барина. Бүс хоорондын уялдаа холбоог хангаж өсөлтийг өрх бүрт хүргэж ажиллана.

 

Хандив болон сонгуулийн зардлын зарцуулалтын явцын тайлан

Нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайлангийн хураангуй

Нэр дэвшигчийн мөнгөн хандивын тайлан

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
2023 | нийт хөрөнгө: 821,694.96 мян.төг
Овог нэр:
Бат-Өлзийн БАТ-ЭРДЭНЭ
Өөрийн орлого:
58,002.28 мян.төг
Гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого:
27,704.87 мян.төг
Орон сууц, барилга байгууламж:
450,000.00 мян.төг

1. Нийтийн орон сууц - 1

Газар:
100,000.00 мян.төг

1. Өмчлөх-400м2-1

Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад:
20,987.81 мян.төг
Зээл:
165,000.00 мян.төг
Компани, нөхөрлөл, хоршоо:

1. Эрдэнэс таван толгой ХК
2. Монгол Тулгат Финанс ХХК
3. Монмарт трэйд ХХК ХХК
4. Эрдэнэс таван толгой ХК
5. Эрдэнэс таван толгой ХК
6. Эрдэнэс таван толгой ХК
7. Эрдэнэс таван толгой ХК