2021/03/04
Америк доллар
МОНГОЛ БАНК:
2,849.25₮
B30
УЛААНБААТАР
-6°
|
-11°
B30
УЛААНБААТАР
-5°
|
-19°
B30
УЛААНБААТАР
|
-13°
02:00
S26
-6°
03:00
S26
-6°
04:00
S26
-6°
05:00
S26
-7°
06:00
S26
-7°
07:00
S26
-8°
08:00
S30
-10°
09:00
S30
-9°
10:00
S30
-8°
11:00
S30
-7°
12:00
S30
-6°
13:00
S30
-4°

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН: Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

СУРТАЛЧИЛГАА
2021 оны 2 сарын 23
Сурталчилгаа
 

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 

Ус дамжуулах шугам хоолой, холбогдох дэд бүтэц, ДЦС-3, ДЦС-4 ТӨХК-ийн техникийн усны схемийн өөрчлөлтийн зураг төсөл боловсруулах, Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ болон Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх, ус дамжуулах шугам хоолойн трассын дагуу Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөхийн үйлчилгээ

 

Гэрээний дугаар: MCA-M/CF/WRA/CS/01

Улаанбаатар хот, Монгол Улс

2021 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр

 1. Монгол Улсын Засгийн газар (“Засгийн газар” гэх) болон АНУ-ын Мянганы сорилтын корпорац (“МСК” гэх) нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих замаар ядуурлыг бууруулах зорилгоор 350 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж үзүүлэх Мянганы сорилтын Компакт гэрээг 2018 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдөр байгуулсан. Засгийн газар нь Монголын Мянганы сорилтын сан (“Монголын МСС” гэх)-аар дамжуулан МСК-ын буцалтгүй тусламжийн тодорхой хэсгийг тус зөвлөх үйлчилгээний гэрээг санхүүжүүлэхэд зарцуулах юм. Монголын МСС-ийн зүгээс энэхүү гэрээтэй холбоотой санхүүжилтийг зарцуулахдаа Компакт гэрээ болон бусад холбогдох баримт бичигт заасан МСК-ын санхүүжилтийг ашиглах, зарцуулахад тавигдах аливаа хязгаарлалт, шаардлагатай бүрэн нийцүүлэх болно. Засгийн газар болон Монголын МСС-аас бусад этгээд Компакт гэрээгээр олгосон эрхийг хэрэгжүүлэх болон МСК-ын санхүүжилтийг зарцуулах эрхгүй. Компакт гэрээ, холбогдох бусад баримт бичигтэй МСК-ын цахим хуудас (www.mcc.gov), Монголын Мянганы сорилтын сангийн цахим хуудаснааc (https://mca-mongolia.gov.mn/) танилцах боломжтой.
 2. Компакт гэрээний хөрөнгө оруулалтаар Улаанбаатар хотын өсөн нэмэгдэж буй усны хэрэгцээг хангахад чиглэсэн Нийт ус хангамжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх юм. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд харилцан уялдаа бүхий дараах гурван төсөл, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
 • Газрын доорх усны баруун эх үүсвэрийг шинээр байгуулах үйл ажиллагаа буюу Газрын доорх усны шинэ эх үүсвэрүүдийг холбогдох дэд бүтэц, усан сан болон Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрийн хамт байгуулах төсөл;
 • Хаягдал ус дахин боловсруулах үйл ажиллагаа буюу шинэ Төв цэвэрлэх байгууламжаас гарах хаягдал усыг дахин боловсруулах үйлдвэрийг холбогдох дэд бүтцийн хамт байгуулах төсөл;
 • Усны салбарын тогтвортой байдлыг хангах үйл ажиллагаа буюу Улаанбаатар хотын ус хангамжийн урт хугацааны тогтвортой байдлыг хангахад чиглэгдсэн бодлого, хууль эрх зүйн орчны шинэчлэлийг дэмжих, институцийн чадавхийг сайжруулах төсөл багтана.
 1. Монголын МСС нь тендерийн баримт бичигт заасан шаардлагыг хангах, эрх бүхий этгээдийг “Хаягдал ус дахин боловсруулах үйл ажиллагаа”-ны хүрээнд зохион байгуулж буй “Ус дамжуулах шугам хоолой, холбогдох дэд бүтэц, ДЦС-3, ДЦС-4 ТӨХК-ийн техникийн усны схемийн өөрчлөлтийн зураг төсөл боловсруулах, Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ болон Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх, ус дамжуулах шугам хоолойн трассын дагуу Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөхийн үйлчилгээний тендер шалгаруулалтад оролцож, саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээтэй холбоотой ажлын даалгаврын дэлгэрэнгүй мэдээллийг зөвлөхийн үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тусгасан болно.
 2. Зөвлөх компанийг МСК-ын Төсөл, хөтөлбөрийн худалдан авах ажиллагааны удирдамжид заасан Чанар, үнийн хосолмол үнэлгээний аргачлалын дагуу шалгаруулах бөгөөд тус урилга нь тендерийн баримт бичигт заасанчлан эрх бүхий аливаа зөвлөх компанид нээлттэй.
 3. Тендер шалгаруултад оролцохыг сонирхсон этгээд “Request for Proposal for Developing Detailed Design for Conveyance System (water transmission pipeline and related infrastructure), Modification Works at CHPP #3 & #4 (components of SCADA system), Development of RAP for the route of the Conveyance system, and Conducting DEIA and ESIA for the entire Wastewater Recycling Activity” гэсэн гарчиг бүхий холбоо барих хаяг, мэдээллийг тодорхой дурдсан цахим захидлыг PA-Mongolia@charleskendall.com хаягаар, хуулбарыг procurement@mca-mongolia.gov.mn хаягт илгээн бүртгүүлснээр Зөвлөхийн үйлчилгээний санал ирүүлэх баримт бичгийг хүлээн авна. Ийнхүү хүсэлт илгээснээр тус тендер шалгаруулалтын талаарх шинэ тутам мэдээллийг тухай бүрт авах боломж бүрдэнэ.
 4. Энэхүү тендерийн баримт бичигтэй холбоотой аливаа асуулт, тодруулгыг 2021 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн 14.00 цагаас өмнө PA-Mongolia@charleskendall.com цахим хаягаар, хуулбарыг procurement@mca-mongolia.gov.mn хаягт ирүүлнэ. Ирүүлсэн асуулт, тодруулгын хариултыг 2021 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлсэн зөвлөх компаниудад хүргүүлнэ.
 5. Санал ирүүлэхийн өмнөх уулзалтыг Улаанбаатар хотын цагаар 2021 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 10 цагт https://us02web.zoom.us/j/83110164794 холбоосыг ашиглан цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. Зөвлөх компаниуд, тэдгээрийн төлөөллийг тус уулзалтанд оролцохыг зөвлөж байна.
 6. Зөвлөхийн саналыг 2021 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр Улаанбаатарын цагаар өглөөний 10.00 цагаас өмнө Зөвлөхийн үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт заасан цахим холбоосоор ирүүлнэ. Зөвлөхийн саналыг зөвхөн цахим холбоосоор хүлээн авах ба хугацаа хоцорсон, эсхүл цахим шуудангаар ирүүлсэн саналаас татгалзана.

 

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН


 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT -MONGOLIA

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE (SPN)

 

Consultant Services for Developing Detailed Design for Conveyance System (water transmission pipeline and related infrastructure) and Modification Works at CHPP #3 & #4 (components of SCADA system), Development of RAP for the route of the Conveyance system, and Conducting DEIA and ESIA for the entire Wastewater Recycling Activity

 

Contract number: MCA-M/CF/WRA/CS/01

Ulaanbaatar, Mongolia

February 23, 2021

 1. The United States of America, acting through the Millennium Challenge Corporation (“MCC”) and the Government of Mongolia (the “Government”) have entered into a Millennium Challenge Compact for Millennium Challenge Account assistance to help facilitate poverty reduction through economic growth in Mongolia (the “Compact”) in the amount of 350 million USD (“MCC Funding”). The Government, acting through Millennium Challenge Account-Mongolia (the “MCA Entity”), intends to apply a portion of the MCC Funding to eligible payments under a contract for which this Request for Proposals (“RFP”) is issued. Any payments made by the MCA Entity under the proposed contract will be subject, in all respects, to the terms and conditions of the Compact and related documents, including restrictions on the use and distribution of MCC Funding. No party other than the Government and the MCA Entity shall derive any rights from the Compact or have any claim to the proceeds of MCC Funding. The Compact and its related documents can be found on the MCC website (www.mcc.gov) and MCA-Mongolia website (http://mca-mongolia.gov.mn).
 1. The Compact will assist the Government in meeting the projected demand for water in the capital city of Ulaanbaatar for residential consumers and commercial and industrial users through a Water Supply Project, consisting of three closely related investment activities:
 • A Downstream Wells Activity, to construct new groundwater wells with attendant transmission lines, reservoirs, and an advanced water purification plant (“AWPP”);
 • A Wastewater Recycling Activity, to construct a new wastewater recycling plant and pipelines to provide high-quality treated wastewater that can be used instead of fresh water by water-intensive industries, thereby increasing the amount of fresh water available for household consumption; and
 • A Water Sector Sustainability Activity, to support policy reforms, capacity building, and technical assistance to improve the long-term sustainability of Ulaanbaatar’s water supply.
 1. Millennium Challenge Account-Mongolia now invites proposals from legally constituted consulting firms to provide consultant services for Developing Detailed Design for Conveyance System (water transmission pipeline and related infrastructure) and Modification Works at CHPP #3 & #4 (components of SCADA system),  Development of RAP for the route of the Conveyance system, and Conducting DEIA and ESIA for the entire Wastewater Recycling Activity. More details on these consultant services are provided in the Terms of Reference.
 2. The selection will be conducted through the Quality and Cost - Based Selection (QCBS) procedures as specified in the MCC Program Procurement Guidelines (PPG), and is open to all eligible consultant firms as defined in the RFP. 
 3. To register and request the RFP, interested parties should send an e-mail with the subject line “Request for RFP for Developing Detailed Design for Conveyance System (water transmission pipeline and related infrastructure) and Modification Works at CHPP #3 & #4 (components of SCADA system), Development of RAP for the route of the Conveyance system, and Conducting DEIA and ESIA for the entire Wastewater Recycling Activity” to the Procurement Agent at PA-Mongolia@charleskendall.com with copy to procurement@mca-mongolia.gov.mn. Interested parties should provide their full contact information in the email message. This will ensure that interested parties receive updates regarding this RFP.
 4. Any clarifications needed shall be submitted in writing to Procurement Agent at PA-Mongolia@charleskendall.com, cc to procurement@mca-mongolia.gov.mn not later than March 23, 2021 by 2 pm Ulaanbaatar Time. MCA-Mongolia will consolidate all submitted requests for clarifications and will issue a Q&A document not later than March 30, 2021 by 5 pm Ulaanbaatar Time.
 5. A virtual Pre-Proposal Conference will be held on March 16, 2021, at 10:00 am local time in Ulaanbaatar, Mongolia (GMT+08.00). The Pre-Proposal Conference will be held in the form of a webinar. Consultants can register for and attend the webinar using this link: (https://us02web.zoom.us/j/83110164794). Attendance to the Pre-Proposal Conference is strongly advised but is not mandatory.
 6. Proposals must be uploaded to the submission link (provided in the RFP) no later than April 20, 2021, at 10:00 am local time in Ulaanbaatar, Mongolia (GMT+08.00). Only electronic submissions will be permitted (hard copies will not be accepted). Late proposals will be rejected. 

 

Millennium Challenge Account-Mongolia

ikon.mn сайтын Редакцын бодлогын 6.1; 6.2; 6.3 –т дурдсан үндэслэлээр сэтгэгдэл бичих талбарыг хаасан болно.
x