2020/05/31
Америк доллар
МОНГОЛ БАНК:
2,805.97₮
B30
УЛААНБААТАР
19°
|
B30
УЛААНБААТАР
18°
|
B30
УЛААНБААТАР
12°
|
03:00
S31
04:00
S31
05:00
S29
06:00
S30
07:00
S30
08:00
S30
09:00
S30
10:00
S30
10°
11:00
S30
12°
12:00
S30
14°
13:00
S30
15°
14:00
S30
17°

Монголын Мянганы Сорилтын Сан: БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

СУРТАЛЧИЛГАА
2020 оны 4 сарын 2
Сурталчилгаа
 

Зардал нөхөх төлөвлөгөө боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх

бие даасан зөвлөхийн үйлчилгээ

Гэрээний дугаар: MCA-M/ICS/009

АНУ-ын Мянганы сорилтын корпорац (“МСК” гэх) болон Монгол Улсын Засгийн газар (“Засгийн газар” гэх) нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих замаар ядуурлыг бууруулахад зориулж нийт 350 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж олгох Мянганы сорилтын Компакт гэрээнд гарын үсэг зурсан. Засгийн газар нь Монголын Мянганы сорилтын сан (“Монголын МСС” гэх)-аар дамжуулан МСК-ын буцалтгүй тусламжийн тодорхой хэсгийг энэхүү тендерийн баримт бичиг дэх гэрээний маягтад заасан шаардлагын дагуу тус гэрээг санхүүжүүлэхэд зарцуулах юм. Монголын МСС-ийн зүгээс тус гэрээтэй холбоотой аливаа санхүүжилтийг зарцуулахдаа Компакт гэрээ болон бусад холбогдох баримт бичигт заасан МСК-ын санхүүжилтийг ашиглах, зарцуулахад тавих аливаа хязгаарлалт, шаардлагатай бүрэн нийцүүлэх болно. Засгийн газар болон Монголын МСС-аас бусад этгээд Компакт гэрээгээр олгосон эрхийг хэрэгжүүлэх болон МСК-ын санхүүжилтийг зарцуулах эрхгүй. Компакт гэрээ болон холбогдох бусад баримт бичигтэй МСК-ын цахим хуудаснааc (www.mcc.gov) танилцаж болно.

Компакт гэрээний дагуу хэрэгжүүлэх Ус хангамжийг нэмэгдүүлэх төслийн хүрээнд харилцан уялдаа холбоо бүхий дараах гурван үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Эдгээр нь:

 • Газрын доорх усны баруун эх үүсвэрийг шинээр байгуулах үйл ажиллагаа буюу газрын доорх усны шинэ эх үүсвэрүүдийг холбогдох дэд бүтэц, усан сан болон ус цэвэршүүлэх дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэрийн хамт барьж байгуулах төсөл;
 • Хаягдал усыг дахин боловсруулах үйл ажиллагаа буюу шинэ Төв цэвэрлэх байгууламжаас гарах хаягдал усыг дахин боловсруулах үйлдвэр, холбогдох дэд бүтцийг барьж байгуулах төсөл;
 • Усны салбарын тогтвортой байдлыг хангах үйл ажиллагаа буюу Улаанбаатар хотын ус хангамжийн урт хугацааны тогтвортой байдлыг хангахад чиглэгдсэн бодлого, хууль эрхзүйн орчин, чадавхийг сайжруулах төсөл зэрэг болно.

Усны салбарын тогтвортой байдлыг хангах төслийн Зардал нөхөхөд чиглэсэн дэд үйл ажиллагааны хүрээнд Улаанбаатар хотын гэр хорооллын болон төвлөрсөн ус хангамж, ариутгах татуургын үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ болон элэгдэл хорогдлын зардлыг УСУГ-ын цэвэр, бохир усны тарифын орлого болон татаасаар бүрэн нөхдөг болсон байх Зардал нөхөх төлөвлөгөөг боловсруулахад Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлд техникийн туслалцаа үзүүлнэ.

Монголын МСС нь Зардал нөхөх төлөвлөгөөний төсөл, түүнийг боловсруулахад шаардлагатай судалгааг гүйцэтгэх мэргэжлийн ур чадвар, ажлын туршлага бүхий Бие даасан зөвлөхийн санал ирүүлэх баримт бичигт заасан шаардлагыг хангах хувь хүмүүсийг энэхүү сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна. Байгууллага, компани, аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн саналыг хүлээж авахгүй.

Бие даасан зөвлөх нь дараах ур чадвар, ажлын туршлагад тавигдах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 

 1. Багийн ахлагч/УСУГ ОНӨААТҮГ-ын зардал нөхөх шинжилгээг хариуцсан усны эдийн засагч, санхүүгийн шинжээч (Зөвлөхийн тоо -1):
 • Санхүү, эдийн засгийн болон холбогдох бусад чиглэлээр магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх;
 • Усны салбарын байгууллагад болон/эсвэл орон сууц нийтийн аж ахуйн байгууллагад эсвэл түүнтэй ижил төстэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагад (УСУГ-т ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно) 8-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай, байгууллагын бодлого тодорхойлох, төсөв төлөвлөх, санхүүгийн дүн шинжилгээ хийх, ялангуяа байгууллагын санхүүгийн удирдлага, стратегийн болон бизнесийн төлөвлөгөө боловсруулахад холбогдох дүн шинжилгээ хийх, тайлан гаргах, бичиг баримт боловсруулах зэрэг ур чадвартай байх;
 • Монгол хэлний бичгийн болон ярианы ахисан түвшний чадвартай байх;
 • Microsoft Excel программыг ахисан түвшинд хоёроос доошгүй жил ашигласан туршлагатай байх (санхүүгийн загварчлал боловсруулж байсан туршлагатай бол давуу тал болно);
 • Олон улсын донор байгууллага эсвэл засгийн газрын болон нийслэлийн харьяа байгууллагад нэгээс дээш төсөл, хөтөлбөрийн зөвлөхөөр эсвэл бүтэн цагаар ажиллаж байсан туршлагатай байх;
 1. ОСНААУГ, ОНӨААТҮГ-ын зардал нөхөх шинжилгээг хариуцсан усны эдийн засагч, санхүүгийн шинжээч (Зөвлөхийн тоо -1):
 • Санхүү, эдийн засгийн болон холбогдох бусад чиглэлээр магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх;
 • Усны салбарын байгууллагад болон/эсвэл орон сууц нийтийн аж ахуйн байгууллагад эсвэл түүнтэй ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагад (ОСНААУГ ОНӨААТҮГ-т ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно) 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай, байгууллагын бодлого тодорхойлох, төсөв төлөвлөх, санхүүгийн дүн шинжилгээ хийх, ялангуяа байгууллагын санхүүгийн удирдлага, стратегийн болон бизнесийн төлөвлөгөө боловсруулахад холбогдох дүн шинжилгээ хийх, тайлан гаргах, бичиг баримт боловсруулах зэрэг ур чадвартай байх;
 • Монгол, Англи хэлний бичгийн болон ярианы ахисан түвшний ур чадвартай байх;
 • Microsoft Excel программыг ахисан түвшинд хоёроос доошгүй жил ашигласан туршлагатай байх (санхүүгийн загварчлал боловсруулж байсан туршлагатай бол давуу тал болно);
 • Олон улсын донор байгууллага эсвэл засгийн газрын болон нийслэлийн харьяа байгууллагад нэгээс дээш төсөл, хөтөлбөрийн зөвлөхөөр эсвэл бүтэн цагаар ажиллаж байсан туршлагатай байх;
 1. Улаанбаатар хотын хувийн хэвшлийн ОСНАА-н газруудын зардал нөхөх шинжилгээг хариуцсан усны эдийн засагч, санхүүгийн шинжээч (Зөвлөхийн тоо -1):
 • Санхүү, эдийн засаг болон холбоглох чиглэлээр магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх;
 • Усны салбарын байгууллагад болон/эсвэл орон сууц нийтийн аж ахуйн байгууллагад эсвэл түүнтэй ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагад 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай, байгууллагын бодлого тодорхойлох, төсөв төлөвлөх, санхүүгийн дүн шинжилгээ хийх, ялангуяа байгууллагын санхүүгийн удирдлага, стратегийн болон бизнесийн төлөвлөгөө боловсруулахад холбогдох дүн шинжилгээ хийх, тайлан гаргах, бичиг баримт боловсруулах зэрэг ур чадвартай байх;
 • Монгол хэлний бичгийн болон ярианы ур чадвар сайтай байх;
 • Microsoft Excel программыг ахисан түвшинд хоёроос доошгүй жил ашигласан туршлагатай байх (санхүүгийн загварчлалын хүрээнд ашигласан туршлагатай бол давуу тал болно);
 • Олон улсын донор байгууллага эсвэл засгийн газрын болон нийслэлийн харьяа байгууллагад нэгээс дээш төсөл, хөтөлбөрийн зөвлөхөөр эсвэл бүтэн цагаар ажиллаж байсан туршлагатай байх;

Зөвлөхийн ажлын байрны дэлгэрэнгүй тодорхойлолт болон саналд хавсаргах шаардлагатай баримт бичгүүдийг Бие даасан зөвлөхийн санал ирүүлэх баримт бичигт тусгасан болно.

Зөвлөхийг МСК-ын цахим хуудас дахь Хөтөлбөрийн худалдан авах ажиллагааны журам (https://www.mcc.gov/ppg)-д заасан Бие даасан зөвлөх сонгон шалгаруулах аргаар шалгаруулна.

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг сонирхож буй зөвлөх “Request for RCQ for Individual Consultant Selection-[сонирхож буй албан тушаалын нэр оруулах]” гэсэн гарчигтай, бүтэн нэр, холбоо барих мэдээллийг тодорхой дурдсан цахим захидлыг PA-Mongolia@charleskendall.com хаягаар шууд, хуулбарыг procurement@mca-mongolia.gov.mn хаягт илгээн бүртгүүлснээр Бие даасан зөвлөхийн санал ирүүлэх баримт бичиг татаж авах цахим холбоосыг хүлээн авна.

Энэхүү сонгон шалгаруулалтын баримт бичигтэй холбоотой аливаа асуулт, тодруулгыг 2020 оны 4 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 11.00 цагаас өмнө PA-Mongolia@charleskendall.com  цахим хаягаар, хуулбарыг procurement@mca-mongolia.gov.mn хаягт ирүүлнэ. Ирүүлсэн асуултын хариулт, тодруулгуудыг 2020 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 11.00 цагаас өмнө сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлсэн зөвлөхүүдэд хүргүүлнэ.

Зөвлөх нь өөрийн намтар, ур чадварын мэдээлэл зэргийг агуулсан саналыг Улаанбаатар хотын цагаар 2020 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 1:00 цагаас өмнө Бие даасан зөвлөхийн санал ирүүлэх баримт бичигт заасан зааврын дагуу ирүүлнэ. Ингэхдээ хүсэлт гаргаж буй албан тушаалын нэрийг дурдсан байна. Зөвлөхийн саналыг зөвхөн цахим хэлбэрээр хүлээж авах ба хоцорч, эсхүл хэвлэмэл байдлаар ирүүлсэн саналыг хүлээн авахаас татгалзана.

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН

 


MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-MONGOLIA

REQUEST FOR CONSULTANT’S QUALIFICATION

Ulaanbaatar, Mongolia

 

Selection of three (3) Individual Consultants to Support the Cost Recovery Plan Development

Contract Number: MCA-M/ICS/009

The United States of America, acting through the Millennium Challenge Corporation (“MCC”) and the Government of Mongolia (the “Government”) have entered into a Millennium Challenge Compact for Millennium Challenge Account assistance to help facilitate poverty reduction through economic growth in Mongolia (the “Compact”) in the amount of 350 million USD (“MCC Funding”). The Government, acting through Millennium Challenge Account-Mongolia (the “MCA-Mongolia”), intends to apply a portion of the MCC Funding to eligible payments under a contract for which this Request for Consultants Qualification is issued. Any payments made by the MCA Entity under the proposed contract will be subject, in all respects, to the terms and conditions of the Compact and related documents, including restrictions on the use and distribution of MCC Funding. No party other than the Government and the MCA Entity shall derive any rights from the Compact or have any claim to the proceeds of MCC Funding. The Compact and its related documents can be found on the MCC website (www.mcc.gov).

The Compact will assist the Government in meeting the projected demand for water in the capital city of Ulaanbaatar for residential consumers and commercial and industrial users through a Water Supply Project, consisting of three closely related investment activities:

 • A Downstream Wells Activity, to construct new groundwater wells with attendant transmission lines, reservoirs, and an advanced water purification plant;
 • A Wastewater Recycling Activity, to construct a new wastewater recycling plant and pipelines to provide high-quality treated wastewater that can be used instead of fresh water by water-intensive industries, thereby increasing the amount of fresh water available for household consumption; and
 • A Water Sector Sustainability Activity, to support policy reforms, capacity building, and technical assistance to improve the long-term sustainability of Ulaanbaatar’s water supply.

The Water Sector Sustainability Activity includes Cost Recovery sub-activity to provide technical assistance to the Water Service Regulatory Commission (WSRC) in developing the Cost Recovery Plan, which aims to ensure that USUG’s revenues from water and wastewater tariffs as well as subsidies fully cover the costs of O&M and depreciation associated with the water supply, wastewater collection, and wastewater treatment system in Ulaanbaatar city, including the ger areas.

MCA-Mongolia now invites qualified and experienced individual consultants to provide professional services and supports to the development of the draft Cost Recovery Plan and conduct related assessments. Please note that MCA-Mongolia will not consider companies and firms for this procurement.

For each position, the consultant is expected to have the following qualifications and experience:

 1. Water Economist and Financial Analyst in charge of USUG cost recovery analyses (Team Leader – 1 Consultant)

 • Advanced degree (Masters or higher degree) in finance, economics and/or other relevant fields;
 • At least 8 years of experience working for water sector organizations and/or public utility organizations (preferably USUG) in policymaking, budget planning and financial management, including experience in conducting analyses, preparing reports and documentation on financial management, strategic and business plan development;
 • Proven knowledge in written and spoken Mongolian;
 • Experience in using advanced features of Excel for at least two years, preferably in the context of financial modeling;
 • Consultancy or employment experience with international donor organizations on at least one project and municipal and national governmental organizations.
 1. Water Economist and Financial Analyst in charge of OSNAAUG financial analyses (1 Consultant)
 • Advanced degree (Masters or higher degree) in in finance, economics and/or other relevant fields;
 • At least 5 years of experience working for water sector organizations and/or public utility organizations (preferably OSNAAUG) in policymaking, budget planning and financial management, including experience in conducting analyses, preparing reports and documentation on financial management, strategic and business plan development;
 • Proven knowledge in written and spoken Mongolian and English;
 • Experience in using advanced features of Excel for at least two years, preferably in the context of financial modeling;
 • Consultancy or employment experience with international donor organizations on at least one project as well as with municipal and national governmental organizations.
 1. Water Economist and Financial Analyst in charge of private kontors’ financial analyses (1 Consultant)
 • Advanced degree (Masters or higher degree) in in finance, economics and/or other relevant fields;
 • At least 5 years of experience working for any organizations in policymaking, budget planning and financial management, including experience in conducting analyses, preparing reports and documentation on financial management, strategic and business plan development; 
 • Proven knowledge in written and spoken Mongolian;
 • Experience using advanced features of Microsoft Excel for at least two years, preferably in the context of financial modeling;
 • Consultancy or employment experience working with international donor organizations on at least one project as well as with municipal and national governmental organizations.

Detailed Terms of Reference of each position and Submission Documents are included in Request of the Consultant’s Qualification Document.

Consultants will be selected under the Individual Consultant Selection (ICS) method in accordance with the procedures set out in the MCC Program Procurement Guidelines that are provided on the MCC website (https://www.mcc.gov/resources/doc/programprocurement-guidelines).

To register and request the complete RCQ, interested consultants should send an e-mail with the subject line “Request for RCQ for Individual Consultant Selection - [name of the position]”to the Procurement Agent to PA-Mongolia@charleskendall.com with copy to procurement@mca-mongolia.gov.mn. Interested consultants should provide their full contact information in the email message. This will also ensure that interested consultants receive updates regarding this RCQ.

Any clarifications needed shall be submitted in written to Procurement Agent to PA-Mongolia@charleskendall.com, cc to procurement@mca-mongolia.gov.mn not later than April 8, 2020 by 11:00am Ulaanbaatar Time. MCA-Mongolia will consolidate all submitted requests for clarifications and will issue a Q&A document not later than April 9, 2020 by 11:00 am Ulaanbaatar Time.

Qualification documents must indicate name of the position and be uploaded to the submission link as specified in RCQ document no later than April 16, 2020, at 1:00 pm local time in Ulaanbaatar, Mongolia. Only electronic submission will be permitted (hard copies will not be accepted). Late proposals will be rejected.

 

Millennium Challenge Account–Mongolia

ikon.mn сайтын Редакцын бодлогын 6.1; 6.2; 6.3 –т дурдсан үндэслэлээр сэтгэгдэл бичих талбарыг хаасан болно.
x