0/4

Дараа төлбөрт болон урьдчилсан төлбөрт дугаарыг нэгтгэсэн, илүү ухаалаг, илүү хэмнэлттэй хэрэглээ бүхий хосолсон төлбөрт үйлчилгээг Юнител Групп оюутнууддаа санал болгож байгаа юм.

Тэгвэл үүнтэй холбогдуулан Юнител Группийн зүгээс сургуулийн байр, дотуур байрыг ҮНЭГҮЙ Wi-Fi-тай болгосон байна. Ингээд Юнителийн Wi-Fi сүлжээ орсон сургуулиудыг дараах мэдээллээс хараарай.

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль

Юнителийн Wi-Fi сүлжээ орсон ШУТИС-ийн салбар сургуулиуд

- КТМС

- МХТС 

- МИС

- Хичээлийн II байр

- Номын сан

- ҮТС

Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль

Юнителийн Wi-Fi сүлжээ орсон ХААИС-ийн салбар сургуулиуд

 

   - Бизнесийн сургууль

   - Мал эмнэлгийн сургууль

   - Экологи сургууль

   - Төв сургууль

 

 

 

Боловсролын Их Сургууль

Юнителийн Wi-Fi сүлжээ орсон МУБИС-ийн салбар сургуулиуд

- Биеийн тамирын сургууль

- Багшийн сургууль

- Гадаад хэлний сургууль

- Дүрслэх урлагийн сургууль

- МУБИС В сургууль

- МУБИС А сургууль

- Физик электроникийн сургууль

- МУБИС Модны 2 сургууль

- Боловсрол судлалын сургууль

Отгонтэнгэр Их Сургууль

Юнителийн Wi-Fi сүлжээ орсон Отгонтэнгэр Их Сургуулийн салбар сургуулиуд

- Хүмүүнлэгийн сургууль 

- Хуулийн сургууль

 

 

x